strona główna

Aktualności

94. rocznica odzyskania niepodległości - Leśnicy pamiętają

W gmachu Ministerstwa Środowiska, gdzie mieściła się przed wojną Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych, wisi duża tablica z brązu (na zdjęciu) upamiętniająca okres przedwojennej państwowości (marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego, ministra rolnictwa i reform rolnych Juliusza Poniatowskiego oraz dyrektora naczelnego LP Adama Loreta). W czasie okupacji tablica została ukryta w podziemiach gmachu, aby powrócić na stare miejsce dopiero w 1990 roku.

Czytaj więcej

Podatek od mieszkania - Leśniku - płacisz sam!

Zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów, dotyczącą rozliczania podatku od nieruchomości udostępnianych przez Lasy Państwowe, to najemca winien jest rozliczać się z podatku.

Czytaj więcej

Spotkanie SPL z dyrektorem generalnym LP - W końcu...

26 października w Warszawie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem (dyrektor objął stanowisko 7 lutego). W spotkaniu ze strony LP uczestniczyli także: zastępca dyrektora Marcin Polak, Jerzy Kapral i Marcin Bąk. Stronę przedsiębiorców leśnych reprezentowali prezes ZG SPL Jan Kubiak, wiceprezes Romuald Roman oraz Leon Tychowski, Andrzej Szczotka i Robert Kaźmierczak.

Czytaj więcej

XXV Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym - Prymat Szczecinka

17–19 października w Ustroniu Jaszowcu odbyły się XXV Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym. Patronat nad imprezą objęli dyrektor generalny LP Adam Wasiak oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach Kazimierz Szabla.

Czytaj więcej

Pamiętając o Doktorze - Powstaje księga pamiątkowa

13 stycznia minie rok od śmierci dr. Marka Kellera – znakomitego ornitologa, wychowawcy wielu pokoleń ornitologów i leśników, a przede wszystkim przesympatycznego, ciepłego Człowieka. To ostatnie chwile, aby podzielić się wspomnieniami, anegdotami, historyjkami, luźnymi myślami, żartami, zdjęciami związanymi z doktorem – wszystkie one zostaną zebrane w formie książki.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Jarocin - \"Puszczyk\" AK

Władysław Florkowski i Stanisław Zieliński ps. ,,Ziel’’ to dwaj leśnicy upamiętnieni odsłoniętą niedawno tablicą w Nadleśnictwie Jarocin. W latach 1939–44 dowodzili oni placówką ,,Puszczyk’’, mieszczącą się w leśniczówce Brzozowiec (obecnie Małoszki). Kwatera obejmowała swym zasięgiem wieś Murzynowo Leśne oraz całą południową część ówczesnego powiatu średzkiego. Podlegała organizacji „Polska Niepodległa” (PN). W 1942 r. nastąpiło jej scalenie i włączenie doŚredzkiego Inspektoratu Rejonowego AK.

Czytaj więcej

Związek Leśników Polskich w RP - Coś się rusza?

22 października odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. Wzięli z nim udział dyrektor generalny Lasów Państwowych wraz ze swymi zastępcami oraz naczelnikami – Agnieszką Grzegorczyk i Piotrem Młynarczykiem, a także radcą prawnym DGLP Markiem Ratyńskim.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Siedlce - Liście? Nie do lasu

Jak informuje telewizyjny „Kurier Mazowiecki”, mieszkańcy Siedlec mają kłopot z liśćmi na posesjach, bo przepisy nie pozwalają ich spalać na podwórku. Pomysł, co zrobić z niechcianymi liśćmi, poddaje im prof. Wiesław Walankiewicz, ornitolog z Uniwersytetu Podlaskiego. Wywieźć do lasu.

Czytaj więcej

Terminale płatnicze w leśniczówkach - Gdańsk stawia na karty

Nadleśnictwo Gdańsk, jako jedno z pierwszych w kraju, montuje w swoich leśniczówkach terminale płatnicze dla indywidualnych odbiorców drewna opałowego. Znak czasów, czy presja otoczenia? Zapytaliśmy o to bezpośrednio u źródła.

Czytaj więcej

Nowa instrukcja bhp - Nieduże, ale ważkie

Jest ładniejsza… odchudzona, a co najważniejsze – już obowiązuje. Mowa o nowej „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, która weszła w życie 1 października. Prace nad nią trwały od 2007 roku...

Czytaj więcej

Sympozjum w Niepołomicach - Gospodarka leśna a zasoby Puszczy

Sympozjum nt. wpływu gospodarki leśnej na odnawialne zasoby przyrodnicze Puszczy Niepołomickiej i sąsiednich kompleksów leśnych na Nizinie Nadwiślańskiej odbyło się w Niepołomicach w dniach 10–12 września. Można zaryzykować przypuszczenie, że wśród lasów użytkowanych gospodarczo ten kompleks ma szansę stać się jednym z lepiej poznanych w kraju, a to za sprawą licznych badań realizowanych na jego obszarze przez krakowskie uczelnie wyższe.

Czytaj więcej

Staż w LP - Kilka interesujących zmian

Już na samym początku w oczy wszystkich czytających zarządzenie nr 59 (dyrektora generalnego LP) z dnia 7 września, rzuca się jedno – niniejszy dokument dotyczy tylko stażu, a nie jak dotąd, także zatrudnienia.

Czytaj więcej

Spotkanie z przyrodą - Leśna edukacja najmłodszych

Poznańscy studenci leśnictwa ruszyli do... przedszkoli. „Spotkanie z przyrodą” – to tytuł cyklu lekcji o tematyce leśnej, jaki członkowie Sekcji Botanicznej Koła Leśników przygotowali dla najmłodszych. Od lutego do kwietnia odwiedzili 18 przedszkoli w Poznaniu i okolicach. Ich działania obejrzało blisko 800 maluchów.

Czytaj więcej

Zmiany w Inspekcji LP - Dyrektor wyjaśnia

W poprzednim numerze pisaliśmy o zmianach, jakie dyrektor generalny Lasów Państwowych wprowadził w Inspekcji Lasów Państwowych. Dyrektor odpowiedział redakcji na kilka pytań dotyczących zmian.

Czytaj więcej

Współspalanie niedotowane

Minister gospodarki podpisał rozporządzenie, na mocy którego spalanie pełnowartościowego drewna w energetyce od 2013 r. nie będzie dotowane. Dziś tzw. współspalanie drewna jest traktowane jako odnawialne źródło energii (OZE), któremu przysługuje wsparcie.

Czytaj więcej

Natura 2000 i leśnictwo - Krowy wspomogą dąbrowy?

„Dąbrowy Obrzyckie” to piąty w Polsce obszar Natura 2000, dla którego został ustanowiony plan zadań ochronnych. Siedliskowa ostoja ma charakter leśny, a PZO jako pierwszy w kraju zawiera zadania ochronne z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne. Obszar liczy 885,2 ha i jest położony w granicach Nadleśnictwa Oborniki.

Czytaj więcej

Wykłady, pokazy, degustacje - Nalewek czar

„Nalewki – trunki dla zdrowia i przyjemności. Nalewki z leśnych kwiatów i owoców” – to tytuł projektu Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Projekt, skierowany do pracowników Lasów Państwowych i parków narodowych, składać się będzie z trzech elementów: wystawy, warsztatów i turnieju nalewek. Czasu jeszcze dość, ale już teraz warto zacząć przygotowania.

Czytaj więcej

Inspekcja LP - Likwidacja regionów

Zarządzeniem z 25 września dyrektor generalny LP zreorganizował Inspekcję Lasów Państwowych. W efekcie nastąpi redukcja całej służby i przeniesienie odpowiedzialności za część kontroli, w tym kontrole okresowe (dotychczas kompleksowe), na poziom RDLP.

Czytaj więcej

Leśne szkolnictwo zawodowe - Nowy rok, nowy program

Początek roku szkolnego 2012/13 oznacza zmiany organizacyjne w szkołach leśnych podległych ministrowi środowiska – to efekt wejścia w życie reformy szkolnictwa zawodowego – nowej podstawy programowej wraz z nową formułą egzaminów zawodowych.

Czytaj więcej

OPTAL - Marszałek specjalnie wyróżniony

20 września w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się podsumowanie dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników – OPTAL 2012.

Czytaj więcej