strona główna

Aktualności

Nagroda Natura 2000 - Bioróżnorodność w centrum zainteresowania

Komisja Europejska ustanowiła nową nagrodę – Natura 2000. Ma ona na celu wyróżnienie wzorowych przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody w Europie. Nagroda ma też umożliwić wypromowanie się podmiotom zaangażowanym w działania związane z Naturą 2000.

Czytaj więcej

FSC - Zmiany w izbach

Zeszłoroczne zmiany w statucie FSC Polska oraz napływ nowych członków mogą sporo zmienić w działaniach i postrzeganiu tej organizacji.

Czytaj więcej

Ochrona roślin 2014 - Znów mniej

Właśnie ukazało się opracowanie „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu drewna pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2014”. Przyniosło kilka zmian względem roku poprzedniego.

Czytaj więcej

PEFC - Certyfikacja zul?

Walne zebranie Rady PEFC Polska odbyło się 18 grudnia. Zebrani wybrali nowy zarząd organizacji oraz dyskutowali nt. jej przyszłych działań, m.in. o możliwości certyfikatów dla firm leśnych.

Czytaj więcej

Konsultacje nowego PROW

Pojawił się nowy projekt PROW na lata 2014–20. Poprzedni projekt PROW opracowano latem ub. roku. Nowy z datą 24 stycznia 2014 r. i jeszcze do 10 lutego MRiRW przyjmuje uwagi w jego sprawie. W projekcie nie znajdziemy już odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy, obecnego w PROW 2007–13. Są za to rzeczy nowe, jak prowadzenie kursów, na które środki będą mogły uzyskać np. szkoły leśne. Pojawia się także działanie, które miałoby umożliwić zaangażowanie 350 „bezrobotnych” doradców leśnych (bezrobotnych, bo przeszkoleni ze środków PROW 2007–13, nie udzielą porady ani jednemu właścicielowi lasu). Teraz pojawia się działanie, które może zaowocować stworzeniem i realizacją programu doradczego dla właściciela lasu.

Czytaj więcej

\"Las Polski\" zagrał z WOŚP

Zakończyły się aukcje internetowe przedmiotów, jakie przekazaliśmy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 390,11 zł!

Czytaj więcej

Miliardy do wspólnej kasy

23 grudnia pojawił się na stronach Ministerstwa Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach z 18 grudnia. Liczący zaledwie dwie strony projekt zmian w ekspresowym tempie doczekał się kolejnej wersji. Już 7 stycznia, po posiedzeniu Rady Ministrów, światło dzienne ujrzała kolejna wersja. Dokument wpłynie nie tylko na same Lasy Państwowe, ale i na budżet państwa.

Czytaj więcej

Ochrona roślin 2014 - Znów mniej

Właśnie ukazało się opracowanie „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu drewna pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2014”.

Czytaj więcej

PEFC - Certyfikacja zul?

Walne zebranie Rady PEFC Polska odbyło się 18 grudnia. Zebrani wybrali nowy zarząd organizacji oraz dyskutowali nt. jej przyszłych działań, m.in. o możliwości certyfikatów dla firm leśnych.

Czytaj więcej

Ustawa o lasach - Już tylko przepisy unijne

Założenia do nowelizacji ustawy o lasach, aktualnie znajdujące się w gestii Komitetu Stałego Rady Ministrów, budzą spore zainteresowanie poszczególnych resortów. Coraz to nowe uwagi wstrzymują możliwość nowelizacji przepisów, m.in. unijnych, wobec których nie zgłasza się zastrzeżeń. Dlatego zdecydowano o ich wyłączeniu z całości założeń. Pozostałe, m.in. dotyczące finansów LP, zostały zawieszone.

Czytaj więcej

Sport leśników - Już tysiąc leśników-pingpongistów

Nadleśnictwo Olecko (RDLP w Białymstoku) i Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictw NSZZ „Solidarność” zorganizowały 16 listopada Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym.

Czytaj więcej

Ochrona środowiska GUS - 1/3 kraju pod ochroną

Ukazało się najnowsze opracowanie GUS „Ochrona środowiska 2013”. To już 27. edycja publikacji. W zestawieniu zawarte zostały nie tylko najnowsze dane statystyczne, ale też przekrój wielolecia, pozwalający śledzić zmiany ważniejszych parametrów (np. lesistości) statystycznych zawartych w publikacji. Przygotowując opracowanie, GUS opiera się m.in. na danych uzyskiwanych z własnych badań oraz sprawozdań, ale też na materiałach przekazywanych przez ministerstwa (m.in. Ministerstwo Środowiska).

Czytaj więcej

Konwent samorządowy w Manowie - Współpraca z leśnikami

Leśnicy z terenu RDLP w Szczecinku wiedzą doskonale, w jaki sposób ułożyć sobie współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi – poprzez spotkania i rozmowy. Także takie, jak podczas konwentu samorządowego powiatu koszalińskiego, który odbył się 3 grudnia w Manowie.

Czytaj więcej

Instytut Badawczy Leśnictwa - Nowy dyrektor

Od 1 grudnia Instytut Badawczy Leśnictwa ma nowego dyrektora. W wyniku ogłoszonego we wrześniu przez Radę Naukową IBL konkursu Minister Środowiska powołał na stanowisko dr. hab. Janusza Czerepkę, profesora IBL.

Czytaj więcej

Roztocze - Pamięci Jana Miklaszewskiego

– To tutaj działa się historia Ordynacji Zamojskiej, a zatem historia znaczącej części lasów tego obszaru. Częścią tej historii była osoba prof. Jana Miklaszewskiego. Stąd rozpoczął on swoją wielką drogę zawodową, która przyniosła znaczące dokonania – mówił 21 listopada Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Lublinie, podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu leśnikowi.

Czytaj więcej

Bory Dolnośląskie i Puszcza Augustowska - Ochrona głuszca

22 listopada w Augustowie odbyła się konferencja inauguracyjna projektu „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”. Program finansowany jest ze środków programu Life+, NFOŚiGW oraz środków Nadleśnictwa Głęboki Bród, które wraz z Nadleśnictwem Ruszów jest współbeneficjentem projektu. W Puszczy Augustowskiej program realizowany jest na obszarach nadleśnictw: Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Augustów.

Czytaj więcej

Szczyt klimatyczny COP19 - Negocjacje w cieniu dymisji

Na szczyt klimatyczny w Warszawie cieniem rzuciły się najpierw protesty opozycji (m.in. przeciwko dacie rozpoczęcia szczytu przypadającej na 11 listopada), a ostatecznie odwołanie ministra środowiska Marcina Korolca. O tyle niefortunne, że Korolec został wybrany prezydentem obrad. Mimo trudności (także związanych z zerwaniem negocjacji przez ekologów) Ministerstwo Środowiska zapewnia, że udało się osiągnąć kompromis i przygotować grunt pod dalsze negocjacje.

Czytaj więcej

Nowy minister środowiska - Dokąd pożegluje MŚ??

27 listopada prezydent Komorowski wręczył teki ministrom wymienionym podczas rekonstrukcji rządu. Zmiany dotknęły m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ale przede wszystkim Ministerstwo Środowiska.

Czytaj więcej

Rozporządzenie mundurowe - Znamy więcej szczegółów

Wersja letnia munduru wyjściowego, całkowicie odmieniony mundur codzienny, pożegnanie ze wzorem panterki w mundurze terenowym to tylko niektóre nowości szykowane w rozporządzeniu mundurowym. Po 15 latach czas na odnowę garderoby – z nowymi rozwiązaniami zarówno w kroju, jak i w materiałach. Z różnych stron docierają do nas kolejne szczegóły tej projektowanej zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Czytaj więcej

Puszczykowo - Warsztaty dla Liderów Edukacji Społeczeństwa

W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie między 28 a 30 października odbywały się XIV Warsztaty dla Liderów Edukacji Leśnej Społeczeństwa, w których uczestniczyli koordynatorzy edukacji leśnej z poszczególnych RDLP i pracownicy nadleśnictw wchodzących w skład LKP.  

Czytaj więcej