strona główna

Aktualności

RDLP w Białymstoku - Powrót tradycyjnego bartnictwa

Dzięki zaangażowaniu RDLP w Białymstoku powstał projekt, zakładający założenie tradycyjnych borów bartnych w puszczach Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej. Pomagają w nim Baszkirowie z Uralu.      

Czytaj więcej

RDLP w Pile - Kulali aż miło

23 marca odbył się we Wronkach ósmy z kolei turniej kręglarski leśników pilskich o Puchar Dyrektora RDLP w Pile. Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki, przy współudziale tegoż Nadleśnictwa.

Czytaj więcej

Rynek pracy - Karta inżyniera

Od początku roku inżynierowie w Polsce mogą ubiegać się o Europejską Legitymację Zawodową. Za wydawanie kart odpowiada Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Polska jest obecnie jednym z dziewięciu krajów, w których karta jest wydawana. Honorowana jest w 32 krajach zrzeszonych w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI). W przyszłości ma być uznawana np. w Indiach czy USA.

Czytaj więcej

Sport leśników - Walczyli z rakietkami

23 marca odbyły się XV Mistrzostwa Pracowników RDLP w Szczecinku w Tenisie Stołowym. Współorganizujące zawody Nadleśnictwo Czarne wystawiło drużynę po raz pierwszy i od razu z sukcesem – w klasyfikacji drużynowej reprezentanci nadleśnictwa zajęli 4. miejsce, a jeden z pracowników – Seweryn Malmon uplasował się w pierwszej dziesiątce.

Czytaj więcej

Zawody Młodych Leśników - Zmagania w Tucholi

Zawody Młodych Leśników po raz czwarty zgromadziły na poznańskim Wydziale Leśnym najlepszych uczniów klas maturalnych techników leśnych w kraju. Walczyli o indeksy na studia oraz roczne stypendia dla trzech pierwszych miejsc. Nagrody ufundował rektor UP w Poznaniu, dziekan WL oraz Koło Leśników. Organizatorem od 2010 r. są studenci z Koła Leśników.

Czytaj więcej

Zmiany klimatyczne - Krajowa strategia adaptacji

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konsultacje społeczne „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020)” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla SPA2020.

Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska - Dyrektor generalny LP z konkursu?

Ministerstwo Środowiska opublikowało serię dokumentów pn. działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec jednostek podległych lub nadzorowanych. Dokumenty tego typu powstały po raz pierwszy w ubiegłym roku. Dotyczą m.in. PGL LP, parków narodowych czy szkół leśnych.

Czytaj więcej

Rada Programowa \"Lasu\" - Forum opinii

Od 13 lat „Las Polski” wspomaga Rada Programowa – ciało opiniodawcze, wspierające zespół redakcyjny wartościowymi spostrzeżeniami, kierujące uwagę na istotne kwestie w dziedzinie leśnictwa. Na corocznych spotkaniach członkowie Rady proszeni są o przedstawianie opinii w tematach istotnych, szczególnie w kontekście reprezentowanej przez nich dziedziny.

Czytaj więcej

Liczenie zwierząt w lasach - Łosie mają się (za)dobrze

Liczebność populacji poszczególnych gatunków zwierząt przynosi wiele informacji nie tylko o ich kondycji, ale także o stanie lasów. W ostatnim czasie zinwentaryzowano m.in. wilki i rysie. Trwa ogólnopolskie liczenie łosi.

Czytaj więcej

W Sejmie - Lasy warte 200 miliardów

Gdyby ktoś chciał kupić polskie lasy, to właśnie tyle musiałby wyłożyć – twierdzi prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący PTL. 20 marca w Sejmie miało miejsce posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Spotkanie odbyło się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Lasów, dlatego głównym jego bohaterem było leśnictwo i obchody święta. Gośćmi posiedzenia byli także dyrektor generalny LP Adam Wasiak, doradca prezydenta Tomasz Borecki oraz wiceminister Janusz Zaleski.

Czytaj więcej

Leśne Centrum Edukacyjne - Nie tylko dla zul

Nowa inicjatywa edukacyjna ma być odpowiedzią na potrzebę kształcenia i dokształcania pracowników leśnictwa, w szczególności chodzi o zakłady usług leśnych.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Nowe listy gatunków

Mandarynka, bernikla kanadyjska jako gatunki łowne, ochrona częściowa kuny leśnej, borsuka, myszy leśnej, łyski i czernicy. Żmija zygzakowata, ropucha szara, żaba śmieszka czy padalec – tylko z ochroną częściową. Rewolucja w ochronie grzybów – rezygnacja z ochrony 32 gatunków, objęcie ochroną 192 nowych gatunków, zmiana reżimu dla 51 gatunków. Takie m.in. propozycje znalazły się w opracowaniach aktualizujących listy gatunków zwierząt, grzybów i roślin objętych ochroną gatunkową.

Czytaj więcej

Wydział Leśny w Hajnówce- Nowoczesność u wrót Puszczy

Od września ub. roku mamy w Polsce cztery wydziały leśne. Ten najmłodszy, WL Politechniki Białostockiej w Hajnówce, wzbogacił się ostatnio o dwie nowoczesne sale laboratoryjne Pracowni Środowiska Leśnego. W ich otwarciu 11 marca udział wzięła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Czytaj więcej

Genetyka w leśnictwie - Konsorcjum DendroGen

15–16 stycznia w IBL w Sękocinie odbyło się spotkanie Konsorcjum Naukowego Genetyki Drzew Leśnych „DendroGen”. To dobrowolne porozumienie uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem badań naukowych z zakresu genetyki drzew leśnych i ich wykorzystaniem do celów praktycznych.

Czytaj więcej

\"Afera białostocka\" - Niewinni

Taki ostateczny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku, w sprawie tzw. afery białostockiej, usłyszało 4 marca pięciu wysokich rangą urzędników Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Leśnicy-kombatanci - Honorowe obywatelstwo

Zbigniew Zieliński, prezes honorowy leśników-kombatantów, jest teraz także Honorowym Obywatelem Miasta Włoszczowy. Zaszczytny tytuł Rada Miejska nadała zasłużonemu kombatantowi w wyraz najwyższego uznania zasług i starań na rzecz upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych na Ziemi Włoszczowskiej, jak również popularyzowania wiedzy z czasów II wojny światowej. Zbigniew Zieliński był podczas wojny członkiem batalionu „Las” – 74. pułku AK, który wsławił się brawurowymi akcji zbrojnymi na terenie powiatu włoszczowskiego.

Czytaj więcej

\"Las\" na targach - Doradzaliśmy prywatnym

Zeszłoroczny cykl poradnikowy dla właścicieli lasów prywatnych pt. „A las nam rośnie...” doczekał się finału. Artykuły zostały wydane w postaci zeszytu – poradnika, który rozdawaliśmy rolnikom podczas targów rolniczych i leśnych AgroTech, LasExpo.

Czytaj więcej

Wycinanie zadrzewień - Szykują się zmiany

Sejmowa machina zajęła się wprowadzeniem zmian w ustawach o ochronie przyrody i Prawie ochrony środowiska. Zmiany mają dotyczyć ochrony zadrzewień i terenów zieleni. Projekt zmian tych przepisów szczególną uwagę przykłada do kwestii związanych z wycinką drzew i krzewów bez posiadania stosownego zezwolenia.

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Na czas Świąt Wielkiej Nocy, przedwiośnia i odrodzenia natury zielonej nadziei, słonecznych myśli i kiełkujących radości życzy redakcja "Lasu Polskiego".

Czytaj więcej

Ustawa o lasach - Projekt po konsultacjach

Z datą 18 stycznia pojawił się kolejny projekt założeń do zmian w ustawie o lasach, po konsultacjach społecznych (wcześniej, w listopadzie, swoje uwagi złożyły też ministerstwa). W stosunku do wersji z października ub. roku zaszło kilka istotnych zmian.

Czytaj więcej