strona główna

Aktualności

Instytut Badawczy Leśnictwa - Międzynarodowo o CO2 i CBM

W LP trwają intensywne prace, mające na celu wdrożenie pilotażowych działań związanych z tworzeniem gospodarstwach węglowych w wybranych wydzieleniach 26 nadleśnictw. W czynione przygotowania wpisała się międzynarodowa konferencja, połączona z warsztatami terenowymi, poświęcona Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3), z udziałem naukowców i licznych leśników z całej Polski. Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego LP, podkreślił duże znaczenie tej konferencji z uwagi na czas, w którym się odbywa – szczególny dla LP w związku z opracowywanym projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Czytaj więcej

RDLP w Pile - Tworzą trzeci PAD

Na terenie RDLP w Pile powstanie trzeci Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD). 3 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele straży i Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Szkody łowieckie - Leśnicy będą szacować?

Najnowsza wersja rządowej nowelizacji prawa łowieckiego, która 18 listopada br. została skierowana do pierwszego czytania (druk nr 1042), jednak scedowała odpowiedzialność za oględziny i szacowanie szkód łowieckich na Lasy Państwowe.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Kobiet Lasu - Leśniczki w rolach głównych

Las i leśnictwo były punktem wspólnym, który połączył SKL z dwiema wyjątkowymi kobietami – Anną Dymną i Małgorzatą Niezabitowską. Pod zaczerpniętym z książki Jarosława Krawczyka, rzecznika RDLP w Białymstoku, tytułem „Leśnicy w rolach głównych” panie spotkały się na początku listopada w podkrakowskich Jerzmanowicach.

Czytaj więcej

RDLP w Lublinie i Białymstoku - Szukali dzików z ASF

Służby weterynaryjne trzech województw, przy udziale leśników, wojska i myśliwych, a także policji i straży pożarnej, przeprowadziły akcję szukania padłych dzików.

Czytaj więcej

Zielona Góra - Kłopotliwe lasy w miastach

„Lasy na terenach aglomeracji miejskich” to tytuł konferencji zorganizowanej przez RDLP w Zielonej Górze i zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego. 15listopada dyskutowano o przyszłości lasów w miastach.

Czytaj więcej

Lesnik w samorządzie - Ocalą mandaty

Co roku w wyborach samorządowych startuje pokaźna grupa leśników. Obecnie w samorządach działa aż 527 obecnych i byłych pracowników LP. Jakiś czas temu komisarze wyborczy zaczęli wygaszać mandaty samorządowcom-leśnikom. Powód? Zarzucali im łamanie zapisów ustawy o samorządzie terytorialnym, który mówi, że nie można łączyć funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej.

Czytaj więcej

I Konferencja Kół Naukowych Leśników - Najlepsi i najaktywniejsi

Zorganizowana po raz pierwszy międzywydziałowa Konferencja Kół Naukowych Leśników odbyła się w Rogowie. Hasłem spotkania było „Nasza nauka idzie w las”.

Czytaj więcej

Parki narodowe - NFOŚiGW da 40 mln zł

Na niebagatelną kwotę 40 mln zł będą opiewać umowy, jakie w listopadzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze z parkami narodowymi. Wszystko w ramach zakończonego właśnie konkursu w Działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW prowadził nabór wniosków od 31 grudnia 2015 r. do 31 marca br.

Czytaj więcej

Seminaria IBL - Robiniowe rozterki

„Przydatności robinii akacjowej do produkcji drewna w plantacjach drzew szybkorosnących” poświęcone było jedno z cyklicznych seminariów w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym (27 października).

Czytaj więcej

Polski Związek Łowiecki - Pełne poparcie ministra

Nie trzeba było długo czekać na stanowisko ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie wniosku o delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego. Ów złożył na ręce premier Beaty Szydło Sławomir Izdebski – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Zarzucał PZŁ m.in. niedostateczne działania w walce z ASF, przynoszącym rolnikom hodującym trzodę ogromne straty.

Czytaj więcej

ZSL w Rogozińcu - O kształceniu proobronnym

21 października w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbyła się konferencja „Innowacje edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji proobronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”, pod patronatem Andrzeja Koniecznego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jej celem było zapoznanie uczniów z kształceniem proobronnym, Przysposobieniem Wojskowym Leśników oraz współpracą przyszłych pracowników Lasów Państwowych z wojskiem w razie zagrożenia suwerenności państwa polskiego.

Czytaj więcej

"Las i My" - Targi leśne w Szepietowie

W odbywających się 8 i 9 października w Szepietowie IV Targach Leśnych „Las i My” lasu niestety było niewiele. Choć organizatorzy chwalą się kilkutysięczną grupą odwiedzających targi, trudno oprzeć się wrażeniu, że targi bardziej przyciągają miłośników sadzonek roślin ogrodowych (impreza towarzyszy targom ogrodniczym „Jesień w sadzie i ogrodzie”).

Czytaj więcej

RDLP w Katowicach - Wyjątkowe pożegnanie wyjątkowego człowieka

Po ponad 40 latach pracy w strukturach Lasów Państwowych grono leśnych emerytów zasilił Kazimierz Szabla, do niedawna dyrektor RDLP w Katowicach. Z tej okazji podczas uroczystej narady (18 października), poza podsumowaniem dorobku i symbolicznym pożegnaniem, nastąpiło przekazanie dyrektorskich sterów Wiesławowi Kucharskiemu.

Czytaj więcej

Przetargi na usługi leśne - Wszędzie jednakowe zasady

30 września dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał decyzję (nr 499) w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych LP. 

Czytaj więcej

"Nie rób dymu" - Drwal ekspertem od drewna

Trwająca od sierpnia ogólnopolska kampania edukacyjna „Nie rób dymu”, zachęcająca do ogrzewania gospodarstw domowych drewnem we właściwy sposób, ma nietypowego promotora. W filmach reklamowych akcji wystąpił autentyczny drwal – Kamil Szarmach.

Czytaj więcej

Grzybowe sprostowanie - Złotak powtórzył drogę maślaka czerwonego

Wspomniany w nr. 19/2016 maślak żółty (modrzewiowy) Suillus grevillei (artykuł „Smakowita inwazja w nadmorskich lasach” nt. złotaka wysmukłego) został omyłkowo przedstawiony jako gatunek zawleczony do Europy.

Czytaj więcej

Sejm - Konferencja nt. "Laudato Si"

Sejmowa sala plenarna gościła 15 października międzynarodową konferencję „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si”. Jej organizatorami były Ministerstwo Środowiska i watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Tę drugą reprezentował w Sejmie prefekt Kongregacji kardynał Gerhard Müller. Honorowym patronatem konferencję objął prezydent Andrzej Duda, który skierował do uczestników listowne przesłanie.

Czytaj więcej

Technikum Leśne w Biłgoraju - Na międzynarodowym forum

Trzyosobowa delegacja z TL w Biłgoraju reprezentowała Polskę na XIII Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Leśnym (4–9 września, Sankt Petersburg). Wzięło w nim udział 45 uczestników z 26 krajów, którzy reprezentowali wszystkie kontynenty świata, z wyjątkiem Australii. Przedstawiono 37 leśnych prezentacji.

Czytaj więcej

Prenumerata "Lasu Polskiego" na rok 2017!

Zachęcamy do skorzystania z oferty prenumeraty dwutygodnika "Las Polski" na rok 2017. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce "Prenumerata".

Czytaj więcej