strona główna

Aktualności

Bilans otwarcia Ministerstwa Środowiska - Komentarz byłych ministrów

Po bilansie otwarcia resortu środowiska (obok) wywołani do tablicy ministrowie środowiska w latach 2007–15 odpowiedzieli na zarzuty stawiane przez ich następcę z PiS.

Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska - Bilans otwarcia

Minister środowiska Jan Szyszko wraz z podsekretarzami stanu zaprezentował 22 stycznia bilans otwarcia resortu. Podsumowanie pracy poprzedników z koalicji PO-PSL wypadło bardzo niekorzystnie.

Czytaj więcej

Zespół Kontrolingu Terenowego - Interwencja i prewencja

W strukturze Inspekcji Lasów Państwowych od niedawna funkcjonuje Zespół Kontrolingu Terenowego. Ta podległa dyrektorowi generalnemu jednostka zajmuje się sprawną identyfikacją i rozwiązywaniem problemów terenowych.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Gdańsk - Liczą turystów, licząc na poprawę relacji

Nadleśnictwo Gdańsk bierze udział w badaniach ankietowych i pomiarze intensywnego ruchu rekreacyjnego – w pięciu punktach pomiarowych w wybraną sobotę ub. jesieni odnotowano aż 2607 osób.

Czytaj więcej

Dzikii ASF - Odstrzał sanitarny

Zaczęło się w grudniu ub. roku od pisma ministra Andrzeja Koniecznego (pełnomocnik MŚ ds. Puszczy Białowieskiej) do przewodniczącego ZG PZŁ i dyrektora generalnego LP, w którym zalecono zredukowanie liczebności dzików w pasie 50 km od wschodniej granicy kraju (dokładne granice polecono uzgodnić z Głównym Lekarzem Weterynarii) oraz ograniczenie ilości wykładanej na nęciskach karmy.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Każdy ma swoje racje

Ze swoimi postulatami wyszli na ulice Warszawy (17 stycznia) obrońcy Puszczy Białowieskiej. Problem tylko w tym, że jednego dnia pod hasłem obrony puszczańskich lasów odbyły się aż dwie manifestacje. Niewtajemniczeni obserwatorzy mogli być nieco zdezorientowani.

Czytaj więcej

Sprzedaż drewna w LP - Czas submisji

21 stycznia odbyła się 25. Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego, zorganizowana przez RDLP w Poznaniu.

Czytaj więcej

Prawo łowieckie - Nowela goni nowelę

Najprawdopodobniej wrzawa medialna i pospolite ruszenie organizacji antyłowieckich doprowadziły do wycofania projektu Prawa łowieckiego, opracowanego przez grupę posłów PiS, którego założenia prezentowaliśmy w LP nr 1/2016.

Czytaj więcej

Gdańsk - Miejski myśliwy

Problem dzikich zwierząt w miastach nie jest niczym nowym. Coraz bardziej rozrastające się aglomeracje, zwłaszcza te otoczone lasami, coraz częściej i liczniej odwiedzane są przez leśne zwierzęta.

Czytaj więcej

DGLP - Porozumienie z PZŁ

Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch podpisali 12stycznia porozumienie o współpracy LP z PZŁ.

Czytaj więcej

Instytut Badawczy Leśnictwa - Bilans po roku jubileuszu

W minionym roku Instytut obchodził 85. rocznicę powstania. Jaki to był rok? Dowiedzieliśmy się o tym podczas dorocznego spotkania dyrektora prof. Janusza Czerepko z pracownikami (17 grudnia).

Czytaj więcej

Narodowy Program Leśny - Nauka w służbie lasom

Ósmy, dodatkowy panel ekspertów NPL (8grudnia ub. roku) poświęcony został nauce – problematyce aktualnego stanu badań z zakresu nauk leśnych i perspektyw na bliższą i nieco bardziej odległą przyszłość. Panel tym bardziej ważki, że coraz częściej podnoszone są głosy, że teoretyczne nauki leśne coraz bardziej „rozjeżdżają” się z potrzebami praktyków.

Czytaj więcej

COP 21 - Porozumienie zawarte

Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 21), odbywająca się w Paryżu (30listopada–11 grudnia ub. roku), budziła wiele emocji na całym świecie.

Czytaj więcej

Polska Leśna Izba Gospodarcza - Nowe zrzeszenie zul (i ni etylko)

Na scenie organizacji leśnych pojawił się nowy gracz – Polska Leśna Izba Gospodarcza, skupiająca leśny biznes. W dniu powstania, 12 grudnia ub. roku, 175 członków założycieli wybrało prezydenta oraz Radę Izby, a ta z kolei powołała biuro z dyrektorem na czele. Funkcję szefa Izby objął, znany z organizacji protestu firm leśnych w Szczecinku, Mariusz Rakowski.

Czytaj więcej

Prawo łowieckie - Ustawa napisana od nowa

22 grudnia grupa posłów PiS przedstawiła nowy projekt prawa łowieckiego (w sporej części bazujący na rozwiązaniach obowiązującego dokumentu). Realizuje on m.in. ostatni wyrok TK, stwierdzający niedostateczną ochronę interesów prawnych właścicieli nieruchomości objętych obwodem łowieckim (czas na zmianę zaskarżonego art. 27 mija 21 stycznia).

Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska - Resortowe priorytety

O priorytetach i planach minister środowiska Jan Szyszko poinformował na konferencji 28 grudnia 2015 roku.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Żednia - Nowe stado żubrów

Parę miesięcy temu w Nadleśnictwie Żednia, w południowo-zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej, powstała zagroda adaptacyjna. 21 i 30 grudnia wypuszczono do niej pierwsze cztery żubry. To początek zakładania wolnościowego stada w nowej lokalizacji.  

Czytaj więcej

Podsumowanie aukcji WOŚP

Czas podsumować nasze aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu, że licytowaliście przedmioty wystawione przez "Las Polski", na konto WOŚP wpłynęło 587,74 zł!

Czytaj więcej

"Las Polski" ma 95 lat!

W styczniu 1921 roku ukazał się pierwszy numer "Lasu Polskiego"

Czytaj więcej

Seminaria IBL - Drzewa w obliczu zmian klimatu

„Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku” były tematem jednego z cyklu seminariów odbywających się w Instytucie Badawczym Leśnictwa (3 grudnia).

Czytaj więcej