strona główna

Aktualności

Związek Leśników Polskich w RP - Stypendia wręczone

Związek Leśników Polskich w RP po raz drugi przyznał stypendia dla uczniów techników leśnych.Wręczono je uroczyście wyróżniającym się uczniom 11 szkół leśnych podległych Ministrowi Środowiska podczas zakończenia roku szkolnego ostatnich klas 29 kwietnia i 6 maja.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Celestynów - Pamięć o golgocie leśników

12 kwietnia w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939–48”. Rozpoczęła się mszą św., poprzedzoną wprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja w LP - Czas na zabytki

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza w Puszczy Białowieskiej, niebawem ruszy podobna w Puszczy Karpackiej. W planach jest inwentaryzacja dotycząca antropogenicznych elementów lasów – zabytków i innych obiektów i pozostałości historycznych zlokalizowanych na gruntach Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

PROP - Zmiana składu

10 maja do skrzynek z pocztą elektroniczną 32 z 39 członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody trafiły odwołania. Minister środowiska Jan Szyszko skorzystał tym samym z kompetencji, jakie dała mu znowelizowana 11 marca ustawa o ochronie przyrody. Przed nowelizacją w PROP obowiązywała kadencyjność, bez możliwości odwołania w jej trakcie. Odwołany skład miał urzędować do 2019 r. (powołany został 24października 2014 r.).

Czytaj więcej

MInisterstwo Środowiska - Audyt poczynań poprzedników

Audyt podsumowujący osiem lat rządów PO-PSL nie ominął resortu środowiska. 11maja minister Jan Szyszko w sejmowym wystąpieniu wypunktował (głównie przewiny) poprzedników.

Czytaj więcej

KNLiTD PAN - Komitety ostatecznie połączone

W numerze 11/2015 „Lasu Polskiego” pisaliśmy o restrukturyzacji Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, skutkującej zmniejszeniem liczby poszczególnych komitetów i ograniczeniem ich specjalizacji. Poprzez połączenie z Komitetem Technologii Drewna miał przestać samodzielnie istnieć Komitet Nauk Leśnych.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Zawiadomienie do prokuratury

Minister środowiska Jan Szyszko 13 kwietnia złożył do prokuratury wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w sprawie dopuszczenia do degradacji siedlisk w Puszczy Białowieskiej za czasów poprzedniej koalicji rządzącej.

Czytaj więcej

Studia podyplomowe SGGW - Zarządzanie jakością w Lasach

Trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych, które rozpoczną się w październiku br. Nabór potrwa do końca września, o przyjęciu na studia zdecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ich liczby możliwe jest skrócenie terminu rekrutacji. Uruchomienie edycji uzależnione jest od zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja przyrodnicza - Początek w Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza. To wstęp do dużej, ogólnopolskiej operacji.

Czytaj więcej

KOŚZNiL - Dezyderat o ratowaniu Puszczy Białowieskiej

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (38 posłów, 21 z PiS) 31 marca uchwaliła dezyderat, kierowany do premier Beaty Szydło. Akt z postulatami dotyczy ratowania Puszczy Białowieskiej.

Czytaj więcej

Seminaria IBL - Czego szukają jelenie?

W sękocińskim Instytucie Badawczym Leśnictwa 7 kwietnia odbyło się kolejne z cyklu seminarium naukowe. Tym razem dotyczyło szkód powodowanych przez jeleniowate w buczynach („Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych”).

Czytaj więcej

SGGW w Warszawie - Wspomnienie o wspaniałym człowieku

Od 12 kwietnia sala nr 90, służąca jako pracownia Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa w gmachu Wydziału Leśnego SGGW, nosi imię dr. Marka Kellera. Przed wejściem do pracowni zawisła pamiątkowa tablica, upamiętniająca „wspaniałego człowieka, ornitologa, wykładowcę akademickiego”.  

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Greenpeace znów na gmachu Ministerstwa Środowiska

Aktywiści z Greenpeace nie odpuszczają ministrowi środowiska niedawnej decyzji o zwiększeniu pozyskania na terenie Puszczy Białowieskiej (nr 7/2016 „Lasu Polskiego”). 12 kwietnia zaskoczyli resort kolejną akcją – wdrapali się na dach gmachu Ministerstwa Środowiska i rozwiesili ogromny transparent z apelem: „Cała Puszcza parkiem narodowym”.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Program działań podpisany

„Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000 opracowany przez Ministra Środowiska prof. dr. hab. Jana Szyszko i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego”. Dokument o takim tytule podpisali oficjalnie jego autorzy podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska w Wielki Piątek.

Czytaj więcej

Szkody od zwierząt chronionych - Kosztowny gryzoń

Blisko 17,2 mln zł kosztowały szkody wyrządzone w 2015 r. w Polsce przez bobry. Spośród odszkodowań wypłacanych za straty spodowane przez zwierzęta chronione (bobry, żubry, rysie, wilki, niedźwiedzie) to właśnie bobry generują najwięcej strat (93%).

Czytaj więcej

RDLP w Krośnie - Zwierzyna policzona

Leśnicy z RDLP w Krośnie podsumowali tegoroczną inwentaryzację zwierzyny. W podkarpackich lasach bytuje prawie 10tys. jeleni, 36 tys. saren, 7,9 tys. dzików oraz prawie 340 łosi. Populacja tych ostatnich w ciągu minionych trzech lat wzrosła dwukrotnie.

Czytaj więcej

Techniku leśne w Starościnie - Aktywna młodzież

Sporo się dzieje w Technikum Leśnym w Starościnie. 18 i 19 marca odbyły się tam IV Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w piłce ręcznej chłopców. W tych dniach młodzież zmagała się również w II Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego i Niemieckiego Szkół Leśnych (uczestnicy na zdjęciu).

Czytaj więcej

Mistrzostwa nadleśnictw w piłce siatkowej - Leśnicy pod siatką

XV Mistrzostwa Nadleśnictw w Piłce Siatkowej o puchar dyrektora RDLP w Lublinie odbyły się 17 i 18 marca w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa Włodawa (nafot.). Wystartowało 14 drużyn LP oraz reprezentacja BULiGL w Lublinie.

Czytaj więcej

Seminaria w IBL - Gdzie rósł las?

Jaka była historyczna lesistość Polski? Odpowiedzi na to pytanie starają się poszukiwać badacze z Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN. Problemy, z jakimi się mierzą, były 25 marca tematem seminarium w IBL.

Czytaj więcej

"Polskie prawo leśne" - kompendium wiedzy

Właśnie ukazała się publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach prawnych. Autorzy postulują zmiany w ustawodawstwie – od ustawy o lasach ku ustawie Prawo leśne, który to akt powinien objąć to, co jest teraz niepotrzebnie rozproszone w wielu innych aktach.

Czytaj więcej