strona główna

Aktualności

Europejskie Sympozjum Leśne – Lasy odporne na zmiany klimatu

29 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Axica w Berlinie odbyło się Sympozjum Unii Europejskiej zorganizowane przez Niemiecką Radę Leśnictwa (DFWR – Deutscher Forstwirtschaftsrat) reprezentowaną przez jej prezydenta Georga Schirmbecka oraz austriacką platformę Las-Drewno-Papier (FHP – Forst-Holz-Paper) reprezentowaną przez przewodniczącego Rudolfa Rosenstattera. Wśród ok. 200 uczestników znaleźli się reprezentanci z Polski: Paweł Sałek, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członkowie Zespołu Ekspertów NSZZ „Solidarność”: Zbigniew Kuszlewicz, Jacek Cichowski, Tomasz Markiewicz, Grażyna Zagrobelna, Jarosław Kuczaj i Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Obecni też byli przedstawiciele Lasów Państwowych: Jan Tabor i Marta Nurczyńska.

Czytaj więcej

Konkurs literacki "Moja wędrówka po tajemniczym lesie"

Zapewnie nie jeden raz przydarzyło Wam się w lesie coś tak niesamowitego, że mieliście ochotę opowiedzieć o tym całemu światu. A może tak kochacie przyrodę, że czasem lubicie pofantazjować o leśnych przygodach? Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Wasza historia mogła się ukazać w czasopiśmie docierającym do szerokiego grona miłośników lasów? Jesteście gotowi na takie wyzwanie? Jeśli tak, to świetnie się składa! Opowiedzcie nam o swoich przygodach, biorąc udział w konkursie literackim „Moja wędrówka po tajemniczym lesie”. Co należy zrobić? Napisz opowiadanie o swoich leśnych przygodach. Tylko od Ciebie zależy, czy będzie to opowieść realistyczna czy zupełnie fantastyczna. Dla nas liczy się Twoja kreatywność i wyobraźnia. Jedynym ograniczeniem jest objętość – tekst nie może przekraczać 6 tys. znaków ze spacjami. Gotową pracę prześlij pocztą na adres redakcji do 1 sierpnia 2022 roku. Kto może wziąć udział? Każdy, kto ma nie więcej niż 18 lat. W konkursie przewidujemy podział prac na dwie grupy wiekowe, spośród których wybierzemy po trzy najlepsze prace. Co można wygrać? Opowiadania autorów, którzy zdobędą pierwsze miejsca, opublikujemy na łamach „Lasu Polskiego”, a fundatorami nagród rzeczowych są: Plantwear, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, KaRoKa, Wydawnictwo Poznańskie, Zielona Sowa i Nasza Księgarnia. Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu (również w nr. 10/2022 "Lasu Polskiego", s. 33). Pamiętajcie, aby wraz z pracą przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą Wasze dane: imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny oraz e-mail. Tylko w ten sposób będziemy mogli powiadomić Was o zwycięstwie. Nie zapomnijcie dołączyć też oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego. Życzymy wielu artystycznych wrażeń! Redakcja

Czytaj więcej

Konkurs Lasów – „Sportowa Natura”

Lasy Państwowe zaprosiły wszystkie kluby sportowe w Polsce do udziału w konkursie na projekt sportowy lub rekreacyjny, propagujący aktywność fizyczną oraz ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu leśnej przyrody.

Czytaj więcej

Gołuchowska zagroda żubrów – 45 lat historii

Pod koniec kwietnia, 45 lat temu, przyjechały do Gołuchowa pierwsze żubry. Polska, wiodący kraj w procesie przywracania tych zwierząt środowisku naturalnemu, wzbogaciła się o kolejne miejsce, w którym zapoczątkowano ich zagrodową hodowlę

Czytaj więcej

Techniczna Grupa FSC – Finalizacja standardu

21 kwietnia 2022 r. FSC International zarejestrowało Techniczną Grupę Roboczą (TWG – Technical Working Group), której zadaniem będzie finalizacja prac nad ostatecznym projektem standardu FSC dla Polski. Obecnie certyfikacja odbywa się bez zmian – w oparciu o krajowy standard FSC-STD-POL-01-2-2013 obowiązujący od 2013 roku. Powołanie TWG ma związek z rozwiązaniem Grupy Opracowującej Krajowy Standard, która nie była w stanie zakończyć prac związanych z rewizją krajowego standardu trwających od 2018 roku.

Czytaj więcej

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i raportu OOŚ – Przepisy wchodzą w życie

Minister klimatu i środowiska określa i ujednolica formaty dokumentacji elektronicznej zawierającej wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki rozporządzeniu zapewniona zostanie możliwość przeszukiwania tekstu, a wyniki inwentaryzacji przyrodniczej będą mogły być przetwarzane w systemach informacji przestrzennej.

Czytaj więcej

Nowy park narodowy? – Ministrowie o przyrodzie raciborskiej

Konferencja pt. „Przyroda ziemi raciborskiej”, zainicjonowana przez wiceministra Michała Wosia, może być początkiem stworzenia 24 parku narodowego w Polsce. – Mogę jedynie przyklasnąć [temu pomysłowi] – mówiła Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska i klimatu, główny konserwator przyrody.

Czytaj więcej

Rekordowy przychód – STIHL podsumowuje rok 2021

W dniu 26 kwietnia w siedzibie firmy STIHL w Waiblingen odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiono wyniki firmy osiągnięte w roku 2021. Grupa STIHL osiągnęła w ubiegłym roku rekordowe przychody w wysokości 5,06 mld euro, co oznacza wzrost o 10,4% w porównaniu z rokiem 2020. Mimo że globalne utrudnienia w łańcuchach dostaw i niedostępność niektórych materiałów, mocy produkcyjnych i personelu znacząco wpłynęły na sytuację na rynku zaopatrzenia, STIHL nadal był w stanie utrzymać produkcję dzięki proaktywnemu planowaniu. Zatrudnienie w Grupie STIHL na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 20 094 osób.  

Czytaj więcej

Technologie odbioru i ewidencji drewna – nowoczesne rozwiązania

Zapraszamy do udziału w konferencji, której organizatorami są redakcje dwutygodnika „Las Polski” i miesięcznika „Drwal”. Wydarzenie odbywać się będzie w ramach cyklu konferencji „Las jutra”: „Technologie odbioru i ewidencji drewna – nowoczesne rozwiązania”.

Czytaj więcej

EUSTAFOR z nową strategią – Zmiany klimatu, bioróżnorodność i leśnictwo wielofunkcyjne

Europejskie Zrzeszenie Zarządców Lasów Państwowych (EUSTAFOR) od 9 marca ma nową strategię. Leśnicy z 25 krajów europejskich należących do zrzeszenia postawili na obszary związane z nową polityką UE, takie jak zmiany klimatyczne, bioróżnorodność czy wielofunkcyjne leśnictwo. Zgromadzenie Ogólne EUSTAFOR zatwierdziło nową Strategię EUSTAFOR-u na lata 2022–26. Została ona opracowana w odpowiedzi na nadchodzące zmiany polityki w zakresie leśnictwa i społeczne postulaty. Ponadto łączy w sobie wyzwania oraz szanse określone przez członków organizacji zrzeszonych w ramach EUSTAFOR-u w osiąganiu strategicznych celów lasów państwowych oraz definiuje działania, jakie powinny być podjęte w nadchodzących latach.

Czytaj więcej

Spotkanie polsko-fińskie – Wspólne wątpliwości

– Zakończyliśmy prace nad wspólnym listem państw do Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania nowej strategii leśnej. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować za to, że Finlandia znalazła się wśród 12 krajów popierających inicjatywę wspólnego wyrażenia wątpliwości do obecnych unijnych działań – powiedział wiceminister Edward Siarka podczas wideokonferencji z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii Jukka Ihanusem. Było to kolejne spotkanie dotyczące unijnej polityki leśnej i klimatycznej.

Czytaj więcej

Rada ds. Środowiska – O unijnych strategiach ws. bioróżnorodności i leśnictwa

– Polski model gospodarki leśnej, kształtowany przez pokolenia, jest najlepszym ze sposobów czynnej ochrony przyrody i powinien być utrzymany – powiedział doradca prezydenta Paweł Sałek po posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Dyskutowano na niej o wpływie dwóch unijnych dokumentów – strategii bioróżnorodności oraz strategii dotyczącej lasów. W posiedzeniu wzięli udział m.in. wiceminister Edward Siarka oraz główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska.

Czytaj więcej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP – Nowe władze Związku

W podwarszawskim Sękocinie w dniach 24–25 marca 2022 r. obradował Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP. Na sali obrad spotkało się blisko 140 delegatów reprezentujących 400 organizacji zakładowych z Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, szkół leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Poprzedni Zjazd Sprawozdawczy odbył się w marcu 2019 roku. W związku z pandemią nie było bowiem możliwe zorganizowanie ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów w roku 2020 i 2021.

Czytaj więcej

RDLP w Gdańsku bez certyfikatu? – „Czarna seria” FSC

Jak możemy przeczytać na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, istnieje uzasadniona obawa, wyrażona przez samego dyrektora RDLP w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka, że jeszcze w tym roku gdańska dyrekcja wstrzyma utrzymanie certyfikatu FSC. Spowodowane jest to m.in. rozwiązaniem Grupy Opracowujące Krajowy Standard FSC. Jak czytamy w piśmie dyrektora Obajtka: W związku z rozwiązaniem w dniu 11 lutego 2022 r. przez FSC International działającej od 2018 r. Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC, powstały uzasadnione wątpliwości dotyczące sposobu wypracowywania przez Techniczną Grupę Roboczą nowego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej, a w szczególności możliwego braku udziału w pracach nad ww. dokumentem przedstawicieli PGL LP. Dotychczasowa polityka FSC International, procedowane propozycje zmian w tym zakresie, wskazują na forsowanie zapisów zmierzających do dowolnej interpretacji w wielu istotnych obszarach (między innymi wyznaczanie lasów HCVF), pozbawionych oparcia w uregulowaniach prawnych, jasnych i spójnych celów oraz kryteriów przyrodniczych opartych na podstawach naukowych, mających potencjalnie negatywny wpływ na dotychczasowy model funkcjonowania gospodarki leśnej i największego zarządcy lasów w Polsce.

Czytaj więcej

Europejska Rada ds. Badań Naukowych – Poszukiwani kandydaci

Członkowie Rady Naukowej ERC są powoływani przez Komisję na podstawie zaleceń Komitetu Identyfikacyjnego. Dlatego Komitet wystosował do głównych organizacji reprezentujących europejskie środowisko naukowe listy konsultacyjne w sprawie nominacji odpowiednich kandydatów. Z zadowoleniem przyjmie jednak nominacje również od innych organizacji reprezentujących europejskie badania naukowe.

Czytaj więcej

Przygotowanie wojskowe w LP – Trening pracowników

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, kilka tysięcy pracowników z PGNiG ma przejść m.in. zajęcia z cyberbezpieczństwa, trening wojskowy mają odbyć także pracownicy Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Pierwsze problemy z surowcem – Pozyskanie stoi, potrzebna waloryzacja stawek

Jak informuje portal drewno.pl, ceny większości sortymentów surowca drzewnego sprzedawanego przez Lasy Państwowe na aukcjach e-drewno wzrosły o ponad 100% w stosunku do cen sprzed roku. Mimo zawartych umów część tartaków zgłasza problemy z dostawami surowca drzewnego. Przyczyną są problemy z jego pozyskaniem.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów – „Leśna szkoła z klimatem”

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Edward Siarka wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Lasów w Nadleśnictwie Celestynów (RDLP w Warszawie).

Czytaj więcej

Unijna polityka klimatyczna – Seria spotkań ministerialnych

Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, spotkał się z Martinem Kováč, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, a także z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier Sándorem Szentpéteri. Spotkanie odbyło się 16 marca i było kolejnym w ramach cyklu spotkań dotyczących unijnej polityki leśnej i klimatycznej. Minister Siarka zaznaczył na początku spotkania, że: – Bardzo istotna i cenna jest dla mnie możliwość bezpośredniej wymiany opinii na forum międzynarodowym w kwestii unijnej polityki leśnej i klimatycznej.

Czytaj więcej