strona główna

Aktualności

Nowela ustawy dot. informacji o środowisku – Nie tylko kosmetyka

Jak podaje GDOŚ, zwiększa się zakres partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

TOGETAIR 2021 – II Szczyt Klimatyczny za nami

Podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR dominowała, co nie powinno dziwić, tematyka związana z nagłymi zmianami klimatycznymi, jakie od lat obserwujemy na całym świecie. W związku z pandemią Covid-19 szczyt odbywał się w formule online.

Czytaj więcej

Modernizacja Roku – Głosowanie otwarte!

Tradycyjnie, już po raz 25, ruszył Ogólnopolski Konkurs Budowlany „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, który ma na celu wyłonienie perełek rodzimej architektury, krajobrazu oraz działań, które te obiekty utrzymują w jak najlepszej formie.

Czytaj więcej

Odszkodowania łowieckie – Czarne chmury nad kołami łowieckimi

Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Edward Siarka, podczas posiedzenia sejmowej KOŚZNiL, poinformował, że wysokość wypłaconych odszkodowań za szkody łowieckie w sezonie 2018/19 wyniosła ogółem 61 641 tys. zł (53 459 tys. zł – PZŁ, 8182 tys. zł – LP). W sezonie 2019/20 była to już kwota 104 209 tys. zł (92 603 tys. zł – PZŁ, 11 605 tys. zł – LP). – Można powiedzieć, że z roku na rok wydatki [na wypłacanie odszkodowań – red.] rosną. Jest to duże wyzwanie dla wszystkich kół łowieckich. Szczególnie w tym roku na wiosnę, kiedy mamy Covid i już wiemy z analizy, że będzie to duże wyzwanie – mówił minister. Sytuacja wynika też i z tego, że nie wszystkie koła zrealizowały plany łowieckie, co było pokłosiem niemożliwości organizacji polowań, szczególnie zbiorowych.

Czytaj więcej

Kampinoskie Bagna – Pieniądze na ochronę

„Kampinoskie Bagna” to nazwa projektu, który ma na celu ochronę mokradeł znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego celem jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” poprzez trwałą poprawę uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych oraz ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy i związkowcy za lasami – Europejska Strategia Bioróżnorodności

W temacie zmian Europejskiej Strategii Bioróżnorodności, na prośbę Lasów Państwowych o wyrażenie swojej opinii, zabrali głos przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z Gołuchowa oraz związkowcy z KSZNOŚiL „Solidarność”. Ci pierwsi, ustami prezesa Tadeusza Ignaciuka, wyrażają opinię, że: Członkowie SPL jako obywatele Polski i Unii Europejskiej w pełni podzielają troskę i rozumieją konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu środowiska. Rzeczą wymagającą dyskusji i wszechstronnego przemyślenia są kroki, jakie należy podjąć, by założony cel osiągnąć.

Czytaj więcej

Dyrektor generalny LP – Zmiana u steru Lasów

8 kwietnia, decyzją ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, z funkcji dyrektora generalnego został odwołany Andrzej Konieczny kierujący Lasami Państwowymi od 2018 roku. Dzień później na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego powołanie otrzymał dotychczasowy dyrektor regionalny z Katowic (od 2020 r.) – Józef Kubica. O zmianach informował na bieżąco wiceminister, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Edward Siarka za pośrednictwem portalu Twitter.

Czytaj więcej

Geomatyka – Nowa mapa pokrycia terenu Polski

W Geoportalu, jako warstwa „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020”, dostępna jest już nowa mapa pokrycia terenu Polski. Opracowano ją na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2, które zostały zarejestrowane od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku. Do zobrazowania użyto zdjęć wykonanych w czasie, gdy zachmurzenie wynosiło mniej niż 20%. Rozdzielczość przestrzenna mapy to 10 m. Powstała ona całkowicie automatycznie z wykorzystaniem uczenia maszynowego na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (wykonało ją Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów Obchody w różnych intencjach

21 marca na świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Lasów – tym razem pod hasłem „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia”. Prezydent Andrzej Duda wraz z minister Grażyną Ignaczak-Bandych (szefową Kancelarii Prezydenta RP), a także Edwardem Siarką (sekretarzem stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska) wspólnie posadzili biocenotyczne gatunki drzew w Nadleśnictwie Garwolin (RDLP w Warszawie). Zainaugurowali tym samym akcję: „Łączą nas drzewa”, która potrwa do końca kwietnia. Jej celem jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w przyrodzie.

Czytaj więcej

Wydarzenia – W poszukiwaniu złóż

Wyglądający jak z kosmosu tabor firmy Geofizyka Toruń to ostatnio częsty widok w lasach szczecineckiego Nadleśnictwa Czarnobór. Specjaliści przystąpili tam do rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. – Prace cały czas trwają, będą realizowane przez kilka miesięcy – wyjaśnia nadleśniczy Sławomir Cichoń. Obecnie poszukiwania odbywają się tylko w tej części nadleśnictwa, w której przypuszczalnie mogą znajdować się złoża. Później wykonawca przeniesie się na pozostały teren, między Okonkiem i Czarnym, gdzie w przeszłości wykonano już rozpoznanie i teraz geolodzy chcą zweryfikować tamtejsze złoża co do wielkości i opłacalności wydobycia.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody – Wały jak ser szwajcarski

Kontrola wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły w pow. płockim ujawniła w nich aż 80 miejsc, w których bobry uszkodziły umocnienia. Aż 40 wykopów znajduje się w gminie Słupno. Inspekcję, 8 i 9 marca, przeprowadziły służby samorządowe, strażacy i Nadzór Wodny, szukając uszkodzeń spowodowanych przez krę lodową, którą rzeka miejscami wypychała na brzeg podczas lutowego wezbrania. Tych jednak nie stwierdzono. Odkryto natomiast szkody dokonane przez gryzonie. Jest to poważny problem, ponieważ dziury w wałach przeciwpowodziowych stwarzają zagrożenie dla stabilności ich konstrukcji, zwłaszcza podczas wezbrań Wisły.

Czytaj więcej

Innowacje – Elektryczny samochód w nadleśnictwie – to się sprawdza!

Jeśli chodzi o innowacje, to Nadleśnictwo Osie w dyrekcji toruńskiej chlubnie się wyróżnia. Zaczęło się od ogniw fotowoltaicznych zasilających kancelarię i izbę edukacyjną na szkółce leśnej. Ciekawostką jest, że w tym budynku działa ogrzewanie na podczerwień. Teraz podobna instalacja stanęła przy biurze jednostki. – Na tym nie zamierzam poprzestać, w planach jest jeszcze pompa ciepła, która zastąpi ogrzewanie gazowe w biurze oraz instalacje fotowoltaiczne w leśniczówkach i kancelariach leśnictw – snuje plany nadleśniczy Sławomir Sławiński.

Czytaj więcej

Walka z pożarami – Nowe narzędzie w rękach strażaków

Podwieszane pod śmigłowiec zbiorniki typu Bambi Bucket to nowy nabytek Państwowej Straży Pożarnej. Dwa – o pojemności 1,5 tys. l i 3 tys. l – trafiły w grudniu na wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, a kolejne zostaną kupione w tym roku. Zaletą rozwiązania jest jego wszechstronność – złożone zbiorniki można załadować na pokład wiropłatu, a przygotowanie ich do akcji zajmuje zaledwie kilka minut. Śmigłowiec jest w stanie je napełniać, wisząc nad zbiornikiem wodnym, a zrzut wody odbywa się poprzez otwarcie zaworu w dnie pojemnika. W użyciu tego sprzętu 16 i 17 marca szkolili się policyjni piloci.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracy – PIP o nadleśnictwach

Główny Inspektor Pracy opublikował sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. W tym czasie kontrolerzy przyjrzeli się m.in. trzem nadleśnictwom (Nadleśnictwie Augustów na terenie RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwie Kudypy na terenie RDLP w Olsztynie oraz Nadleśnictwie Kłobuck na terenie RDLP w Katowicach), w których przeprowadzili cztery kontrole – dwie z nich dotyczyły badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a dwie kolejne sprawdzały formalne nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Opinie społeczne – Praca a ekologia

EKObarometr to cykliczne ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii. Tym razem zestawiono w nim wyniki dotyczące postrzegania działań proekologicznych pracodawców przez pracowników. – W opinii Polaków firmy częściej przekonują się do ekologicznych zachowań z powodu płynących z nich korzyści, a także w związku z wymogami prawnymi, niż kierując się chęcią bycia ekologicznym przedsiębiorstwem – komentuje wyniki Piotr Zimolzak wiceprezes zarządu SW Research, wykonawcy ankiety.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska – Aneksy do pul

9 marca wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka podpisał aneksy do pul-i nadleśnictw Białowieża i Browsk. To jedyny sposób na wycofanie z obiegu prawnego aneksu z 2016 r., który jest przedmiotem sporu między Polską a Komisją Europejską. Dokumenty pozwolą też prowadzić ochronę czynną na obszarach wskazanych przez KE i komitet ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – Mocno poniżej oczekiwań

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił dane dotyczące uczestnictwa obywateli w Pracowniczych Planach Kapitałowych, z których wynika, że świadczący pracę są sceptycznie nastawieni do rządowego pomysłu na oszczędzanie.

Czytaj więcej

Innowacje – Z góry widać lepiej

RDLP w Warszawie zakupiła bezzałogowy statek powietrzny Trinity f90+. To najnowocześniejsza tego typu maszyna w Lasach Państwowych. Urządzenie może startować pionowo, ale dzięki charakterystyce płatowca jedna misja pozwala na oblot nawet 700 ha lasu. Dron nie był jednak tani, kosztował niemal 15 tys. euro, ale za to daje ogrom możliwości.

Czytaj więcej

Ornitologia – Rekord leśnika

Przemierzyć ponad 50 tys. km w ciągu roku tylko po to, by obserwować ptaki? To, co dla wielu jest wyzwaniem, dla ornitologów stanowi naturalną konsekwencję pasji. Wysiłki często zostają wynagrodzone, o czym przekonał się leśniczy Jarosław Mydlak, który w rok zaobserwował 323 gatunki ptaków (bijąc dotychczasowy krajowy rekord wynoszący 315 zaobserwowanych gatunków).

Czytaj więcej

Projekty ustaw – Zbrodnie przeciw środowisku

Resort klimatu i środowiska wraz z GIOŚ i Ministerstwem Sprawiedliwości pracują nad zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko środowisku. Inicjatywę przybliżono w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 2 marca. – Chcemy, by społeczeństwo nie ponosiło kosztów nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorców niszczących środowisko – zapewniał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Zmiany w prawie obejmą szereg ustaw, m.in. o lasach, o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej