strona główna

Aktualności

Nadleśnictwo Biała Podlaska - Biosfera w klimacie współpracy

9 lutego w siedzibie DGLP dyrektor generalny Konrad Tomaszewskii prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk podpisali list intencyjny. Dotyczy on realizacji w sąsiedztwie miasta, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska (RDLP w Lublinie), kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego pod nazwą Biosfera.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Mielec - Na biegówkach przez las

Na razie szlak traktuje się jako testowy, być może w przyszłości jego przebieg zostanie nieco zmieniony. – Na pewno musimy zwrócić uwagę na to, by nie wchodził w kolizję z gospodarką leśną – mówi nadleśniczy Hubert Sobiczewski.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Zakazy wstępu

Nadleśniczowie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej – Hajnówka i Białowieża – utrzymują zakazy wstępu do lasu. Co ciekawe, w części regionu zakazy utrzymują się już od wiosny ub. roku. I nic nie wskazuje na to, żeby szybko zostały zniesione. Najnowsze obowiązują bowiem nawet do końca 2017 r. lub do odwołania.

Czytaj więcej

BULiGL - W resorcie środowiska

Zmiana, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r., jest związana z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Organem założycielskim BULiGL-u stał się Minister Środowiska (podstawa prawna to art. 121 ustawy z 16 grudnia 2016r., dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym). W mocy utrzymany został art.21a. 2. ustawy o lasach mówiący, że do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (…)nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (…).

Czytaj więcej

Związek Leśników Polskich w RP - Szkolili sie z komunikacji

Leśnicy zrzeszeni w Związku Leśników Polskich w RP zainaugurowali tegoroczne posiedzenia Rady Krajowej spotkaniem w Nagórzycach (10–13 stycznia). Najwyraźniej przejęli się wnioskami płynącymi z kongresu kolegów z innego związku zawodowego.

Czytaj więcej

Raporty oddziaływania na środowisko - Leśnik specem

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Fundacja "Pomoc Leśnikom" - Pomaga i oczekuje wsparcia

Działająca od 2001 r. Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie w ciągu minionych 16lat udzieliła wsparcia w leczeniu i w sytuacjach losowych (pożar czy powódź) ponad 850 oso­bom. W ub. roku do 59 leśnych rodzin trafiło 398 tys. zł, w większości na pokrycie kosztów leczenia. Na konto fundacji wpłynęło 243,7tys.zł. Jak widać, to sporo mniej niż potrzeby.

Czytaj więcej

Instytuty badawcze - Współpraca branż

W siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie 26 stycznia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Środowiska.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Browsk - Białowiescy leśnicy w CZD

Nadleśnictwo Browsk od 2011 r. współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka w podwarszawskim Międzylesiu. Dwa razy w roku przekazuje upominki dla małych pacjentów oddziału kardiochirurgii. W tym roku po raz pierwszy udało nam się odwiedzić dzieci osobiście.

Czytaj więcej

Odstrzał żubrów - połsłowie pytają

Ostra medialna wrzawa wokół odstrzału redukcyjnego żubrów w Puszczy Boreckiej spowodowała, że temat trafił pod obrady sejmowej Komisji Ochrony Środowiska (25 stycznia), z udziałem dwóch wiceministrów środowiska.

Czytaj więcej

Żubry w Polsce - Przeprowadzka ku wolności

Spośród wszystkich krajów na świecie, które mogą poszczycić się obecnością w faunie żubrów, to w Polsce rogaty zwierz ma się najlepiej. W 2015 r. na terenie Polski notowano ponad 1,5 tys. żubrów.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Skarżysko - Bezmyślny wandalizm

Możemy się tylko domyślać, jakie słowa cisnęły się na usta leśniczemu z leśnictwa Budki, który 27 grudnia ub. roku natrafił na swoim terenie na powalone sosny. 111 drzew, popodcinanych na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią (do połowy obwodu), szalejący kilka dni wcześniej orkan „Barbara” powalił jak zapałki.

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa łowieckiego - Na szkody zabrakło czasu

Rządowym projektem zmian w prawie łowieckim, m.in. pomysłem, by to LP szacowały i likwidowały szkody w uprawach rolnych, zajmuje się specjalna podkomisja. 10 stycznia odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Czytaj więcej

Żubry w Polsce - Przesiedleńcy do Bułgarii

Kampania przeciw odstrzałowi redukcyjnemu żubrów rozwija się. Jej inicjatorzy proponują, by zamiast strzelać, symbol polskiej ochrony przyrody przesiedlać. Dokąd?

Czytaj więcej

OKL w Gołuchowie - Pałac za 20 mln zł

Koniec ub. roku był dla spadkobierców Czartoryskich bogaty. Państwo odkupiło od Fundacji Książąt Czartoryskich za ok. 0,5 mld zł kolekcję dzieł sztuki. Jej perłą jest bez wątpienia „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci, choć w zbiorach znalazły się też dzieła m.in. Rembrandta. Niewiele osób jednak wie, że targi z Czartoryskimi dotknęły także Lasy Państwowe.

Czytaj więcej

UNESCO w Puszczy Białowieskiej - Plan na sesję w Krakowie

Ministerstwo Środowiska zakończyło konsultacje projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska.

Czytaj więcej

Gramy z WOŚP!

Po raz czwarty gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Hajnówka - Remont wąskotorówki

W Nadleśnictwie Hajnówka remontowanych jest 3,5 km torów kolejki wąskotorowej. Wiąże się to z wymianą ok. 5 tys. podkładów. Podlegają jej także mocowania i podbudowania torowiska. Z pierwotnej konstrukcji pozostaną szyny, które zostały położone 100 lat temu przy budowie pierwszych torowisk wąskotorowych w Puszczy Białowieskiej. Koszt przedsięwzięcia finansowanego z funduszu leśnego to prawie 1,2 mln zł.

Czytaj więcej

Wycinka drzew - "Wolnoć Tomku"

Od początku roku do wycinki niektórych drzew z prywatnej posesji nie jest potrzebne zezwolenie. W piątek 16 grudnia ub. roku Sejm przyjął zmiany w ustawie o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Zatwierdził je bez poprawek także Senat (20 grudnia) i zaakceptował prezydent. Projekt zmian w ustawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, co pozwoliło ominąć długie procedowanie legislacyjne (m.in. konsultacje społeczne).

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Lubin - Wigilia dolnośląskich leśników

6 grudnia 2016 r. miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe Leśników z MSPL NSZZ „Solidarność” z terenu RDLP we Wrocławiu. Honorowym gościem był ks. bp Tadeusz Lityński, Krajowy Duszpasterz Leśników. W spotkaniu wzięli również udział duszpasterze regionalni Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa, księża Tomasz Zając i Witold Hyla, oraz nadleśniczy Marek Nieruchalski wraz z kierownictwem Nadleśnictwa Lubin.

Czytaj więcej