strona główna

Aktualności

ZLP w RP - Stypendia dla najlepszych

Związek Leśników Polskich w RP po raz trzeci przyznał stypendia uczniom szkół leśnych. 36 wyróżniających się adeptów leśnictwa z 13 szkół podzieliło się pulą 19 500 zł. Co ciekawe, w tym roku stypendia trafiły także do uczniów dwóch szkół leśnych nienadzorowanych przez Ministra Środowiska – ZSL w Rucianem-Nidzie i ZS w Tułowicach.

Czytaj więcej

RDLP w Szczecinku - Jak prowadzić letni odstrzał jeleni?

Od kwietnia w obwodach łowieckich zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Szczecinku, Toruniu, Pile i Gdańsku oraz UP w Poznaniu prowadzi się tzw. odstrzał letni jeleni i danieli. Jest on realizowany w ramach programu badawczego koordynowanego przez Katedrę Łowiectwa i Ochrony Lasu poznańskiego wydziału leśnego. Szkolenie z tego zakresu odbyło się 10 kwietnia w RDLP w Szczecinku. Przeprowadzili je dr hab. Maciej Skorupski, dr hab. Robert Kamieniarz oraz dr Grzegorz Górecki.

Czytaj więcej

Wydział Leśny UP w Poznaniu - Testują paulownię

Jakiś czas temu głośno zrobiło się o Oxytree, drzewie, które niezwykle szybko przyrasta. Firma oferująca sadzonki rekomendowała je jako panaceum na błyskawiczny dochód. Jak sprawdza się w naszych warunkach uprawa pochodzącej z Azji paulowni, będą badać naukowcy z Katedry Użytkowania Lasu poznańskiego WL.

Czytaj więcej

Bractwo Bartne - Warsztaty na Białorusi

W kwietniu odbyły się I Warsztaty Bartnicze Bractwa Bartnego w Puszczy Nalibockiej na Białorusi. Idea, jaka nam przyświecała, była prosta: pomoc przyjaciołom z Białorusi w rozwijaniu bartnictwa w Puszczy Nalibockiej.  Zarówno finansowa, jak i rzeczywista – poprzez fizyczny udział w zakładaniu nowych barci. Bractwo rozrasta się sukcesywnie o osoby nie tylko z Polski, ale również z Białorusi, promuje bartnictwo jako element integrujący narody wywodzące się z dawnej Rzeczpospolitej: Litwę, Białoruś, Ukrainę i Polskę.    

Czytaj więcej

Ustawa o o ochronie przyrody - Milcząca zgoda na wycinkę

Choć nie tak szybko, jak zapowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński, Sejm pochylił się jednak nad zmianą felernych przepisów o wycince drzew. Obowiązkowe zgłoszenie o zamiarze wycięcia drzewa, 14 dni na kontrolę i milcząca zgoda to główne zmiany wprowadzone 7 kwietnia w ustawie o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów z prywatnych posesji.

Czytaj więcej

SPL - Kalkulator stawki minimalnej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych umieściło na swojej stronie internetowej (www.splgoluchow.pl) kalkulator prezentujący wyliczenie godzinowej stawki minimalnej w pozyskaniu drewna dla zul na podstawie płacy minimalnej w danym roku (2000 zł).

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych - Nowy przewodniczący w działaniu

Wybrany 31 marca na nowego prezesa SPL Tadeusz Ignaciuk wystosował 11 kwietnia list do dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Zwraca w nim uwagę na wspólne ustalenia przedsiębiorców i Lasów z ostatnich spotkań (m.in. Komisji Wspólnej), podczas których ustalono priorytetowe zadania, jakich powinny podjąć się LP, by poprawić złą kondycję ekonomiczną zuli. – Najważniejszym z nich miało być stopniowe zwiększanie środków przeznaczanych przez PGL LP na usługi leśne – napisał Ignaciuk. Przedsiębiorcy chcieliby, aby w przyszłości kosztorysując te prace, można było stawkę w zł/rbh kalkulować przynajmniej na podstawie ustawowej płacy minimalnej. Fot. M. Bodył

Czytaj więcej

PTL - 90 lat oddziału w Warszawie

Jubileusz 90-lecia świętował warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego. 20 kwietnia odbyła się z tej okazji sesja terenowa w Nadleśnictwie Drewnica.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Żednia (RDLP w Białymstoku) - By wróciło życie

Odtworzenie lasu na powierzchni pohuraganowej nie jest łatwym zadaniem. Niestety, leśnicy co jakiś czas muszą zmierzyć się z tym wyzwaniem. Na skutek nawałnicy, która przeszła nad Puszczą Knyszyńską latem 2016 r., w Nadleśnictwie Żednia zniszczeniu uległo ponad 160 ha drzewostanów. Wiatr uszkodził wiele drzew biocenotycznych, dziuplastych, kęp kologicznych, które z uwagi na bezpieczeństwo powszechne musiały zostać uprzątnięte. Takie działanie, choć słuszne, na pewno nie sprzyja przyrodzie.  

Czytaj więcej

Technikum Leśne w Starościie - Mistrzowscy uczniowie

Przez trzy dni (20–23 kwietnia) w Technikum Leśnym w Starościnie uczniowie zmagali się w najważniejszych, największych i najbardziej prestiżowych zawodach, organizowanych co roku przez szkoły leśne podległe Ministrowi Środowiska. Chodzi oczywiście o IX Mistrzostwa Polski szkół w umiejętnościach leśnych. 21 konkurencji obejmowało szerokie spektrum wiedzy i umiejętności leśnych.

Czytaj więcej

Komisja wspólna LP i zul - Zestaw maszyn w każdej RDLP

29 marca odbyło się spotkanie komisji wspólnej Lasów Państwowych i delegacji zuli. Na spotkaniu tradycyjnie przedstawiono kilka prezentacji. Marian Wiśniewski, zastępca dyrektora RDLP w Pile i szef zespołu zadaniowego zajmującego się standaryzacją dokumentacji przetargowej, mówił, że najbardziej istotne jest ujednolicenie opisu odbioru prac. Ta część została już właściwie ukończona. Udało się ujednolicić nazewnictwo, jednostki i opisy. Wprowadzono rozróżnienie w pozyskaniu drewna na maszynowe i pilarką.

Czytaj więcej

ZLP w RP - Nowy przewodniczący

Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego (30–31 marca w Sękocinie Starym) nowym przewodniczącym ZLP w RP został wybrany Jarosław Szałata. W tajnym głosowaniu pokonał Henryka Chabowskiego z RDLP w Białymstoku. Wiceprzewodniczącymi wybrano szefów regionów ZLP: Pawła Kanię (Łódź), Krzysztofa Górskiego (Szczecinek), Urbana Kolmana (Lublin) i Marka Cholewę (Katowice).

Czytaj więcej

XXI Bieg Piastów - Leśnicy na Polanie Jakuszyckiej

Leśnicy, m.in. z MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP we Wrocławiu, wystartowali w Biegu Piastów (5 marca), który co roku odbywa się na Polanie Jakuszyckiej. Bieg był znakomitą okazją nie tylko do narciarskiej rywalizacji, ale także do spotkania leśników z całego kraju – w tym leśnych związkowców.

Czytaj więcej

NFOŚiGW - Lasy dla energetyki

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 kwietnia miała miejsce debata „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”. Jej gośćmi byli minister środowiska Jan Szyszko i dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski.

Czytaj więcej

PUZP - Mundury dla wszystkich

20 marca został podpisany protokół dodatkowy nr 26 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP. Oprócz spraw płacowych (podwyżka stawki wyjściowej) ważny zapis to uprawnienia i punkty mundurowe dla pracowników poza Służbą Leśną. Po podwyżce o 50 zł stawka wyjściowa wyniesie 1500 zł. Będzie obowiązywała od 1 lipca. Nowe zapisy gwarantują też jej coroczne negocjacje. Przypomnijmy, że ta podwyżka jest ósmą na przestrzeni ostatnich 10 lat. Od 2007 r. stawka wrosła w sumie o 430 zł.

Czytaj więcej

Grzyby kwarantannowe - Nowe zagrożenie sosen

Grzyb Fusarium circinatum (telemorfa: Gibberella circinata) jest wysoce zjadliwym patogenem powodującym w szkółkach zgorzel siewek sosny, śmierć sadzonek i raki na pniach w lasach, których najczęstszym objawem są wycieki żywicy. Gdy ma miejsce porażenie całego obwodu pnia, drzewo obumiera.

Czytaj więcej

Kolejny projekt Prawa łowieckiego - Szkody w ARiMR i państwowe łowiectwo

7 marca przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski oraz poseł Kornel Morawiecki (Koło Poselskie Wolni i Solidarni) przekazali projekt nowelizacji Prawa łowieckiego na ręce wicemarszałka i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego.

Czytaj więcej

Straż Leśna - Szkolą się nowi instruktorzy

W ramach powstającego Centrum Szkolenia Strzeleckiego im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi RDLP w Toruniu zorganizowała kurs specjalistyczny dla instruktorów taktyk i technik interwencji. Biorą w nim udział strażnicy leśni z dyrekcji w: Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu oraz Toruniu.

Czytaj więcej

Buczyny karpackie - Nie trafią na listę UNESCO

Polska zdecydowała, że wycofuje się z udziału w międzynarodowej aplikacji o powiększenie Obszaru Dziedzictwa Ludzkości UNESCO obejmującego najcenniejsze buczyny Europy.

Czytaj więcej

Raport NIK - Leśne drogi pod lupą

7 marca Najwyższa Izba Kontroli opublikowała „Informację o wynikach kontroli budowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w województwie warmińsko-mazurskim”.

Czytaj więcej