strona główna

Aktualności

Nadleśnictwo Rymanów - Transgraniczna trasa rowerowa

Po ponad rocznych przygotowaniach, wielokrotnych spotkaniach, zakończonych przetargach, odebranych pracach i tysiącach stron papieru… udało się! 22 maja br. polsko-słowacki tandem dojechał do mety projektu pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych”. Jak na warunki Beskidu Niskiego przystało, droga, po której jechał, nie należała do najłatwiejszych. Nieraz bieg spraw zaskoczył i wydawało się, że projekt stoi w miejscu.

Czytaj więcej

Współpraca zagraniczna - Polska i Litwa na rzecz niepodległości

Już po raz dziewiąty na wiosennym, wspólnym sadzeniu lasu spotkała się brać leśna z Polski i Litwy. Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane w 2010 r. przez leśników z Nadleśnictwa Suwałki (RDLP w Białymstoku) i litewskiego Nadleśnictwa Marijampol pod hasłem „600 dębów na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem”. Od tego czasu odbywa się każdej wiosny naprzemiennie w polskich lub litewskich lasach, a sadzeniu towarzyszy zawsze motyw przewodni upamiętniający historyczne wydarzenia.

Czytaj więcej

SGGW w Warszawie - Leśny Klub Dyskusyjny

Studenci Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie postanowili spróbować swoich sił w nowej formie umysłowej aktywności. Tym sposobem siódmego czerwca oficjalnie odbyło się pierwsze spotkanie Leśnego Klubu Dyskusyjnego.

Czytaj więcej

Budownictwo mieszkaniowe - LP współzałożycielem nowej spółki

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów widnieje kolejny projekt nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw (datowany na 30 kwietnia). Zmiany dotyczą wspierania energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego, a udział w tym będą miały Lasy Państwowe, NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska. Instytucje te mają zostać założycielami nowej osoby prawnej, wspierającej wznoszenie drewnianych domów, zarządzanie nimi i tworzenie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Powstanie więc spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane SA – inwestor rozwijający drewniane budownictwo mieszkaniowe w kraju.

Czytaj więcej

Zawody drwali - Sukces Polaka w Marsylii!

Michał Dubicki zajął wysoką piątą pozycję w najbardziej wymagających zawodach w sportowym cięciu i rąbaniu drewna na czas Champions Trophy. Zyskujące w Polsce coraz większą popularność zawody drwali są sportem ekstremalnym, mającym korzenie w Australii. Sukces Polaka z pewnością wpłynie na popularyzację tej dyscypliny sportu nad Wisłą. Tegorocznym zwycięzcą Champions Trophy został Stirling Hart z Kanady. Jego czas z finału zawodów 1:03.40 minuty wystarczył, aby pokonać aktualnego mistrza Nowozelandczyka Jasona Wynyarda. Jako trzeci na podium stanął Mitch Argent z Australii.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Pińczów (RDLP w Radomiu) - Ochrona dąbrowy świetlistej

Kiedyś powszechne na terenie Polski dąbrowy świetliste obecnie zanikają w wyniku postępu w rolnictwie i zmian prawnych. Z tego powodu niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody, które pomogą w zachowaniu zbiorowisk leśnych wpisanych na listę obszarów Natura 2000. Tak właśnie dzieje się od kilku lat w Nadleśnictwie Pińczów, które jako współbeneficjent (wraz z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych) realizuje projekt Life+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Czytaj więcej

Komisja Europejska - Wsparcie po nawałnicy stulecia

Komisja Europejska w komunikacie z 31 maja poinformowała o propozycji przyznania Polsce 12,2 mln euro środków finansowych z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na: remonty uszkodzonej infrastruktury komunalnej na dotkniętych przez żywioł terenach, porządkowanie lasów i naprawy dróg, pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowe zakwaterowanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Propozycja wsparcia musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę UE.

Czytaj więcej

Arborystyka - Mistrzostwa Polski we wspinaczce drzewnej

Do Skrwilna (woj. kujawsko-pomorskie) zjechali się pasjonaci i eksperci w dziedzinie pielęgnacji drzew, by uczestniczyć w mistrzostwach Polski we wspinaczce drzewnej (2–3 czerwca). Zawody przyciągnęły arborystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Dzień przed zawodami ich uczestnicy szkolili się w zakresie ochrony systemów korzeniowych drzew.

Czytaj więcej

Życzenia dla żubra - 100 lat niepodległej Polski w Kobiórze

Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, w ramach uczczenia swoich podopiecznych, a także 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaprosił do wspólnego świętowania w swych gościnnych progach grupę dzieci z opiekunami. Zaproszenie obligowało do przyniesienia własnoręcznie przygotowanych laurek z życzeniami dla żubrów. Prace wzięły udział w konkursie. Oczywiście leśnicy nie byliby sobą, gdyby podczas zabawy nie przemycali sporej dawki wiedzy.

Czytaj więcej

„Mój Las” po raz XXXI - Jak młodzież widzi las?

Uroczystość rozdania nagród w organizowanym przez SITLiD i Ligę Ochrony Przyrody XXXI Ogólnopolskim Konkursie „Mój Las” odbyła się 29 maja w auli warszawskiego Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej.

Czytaj więcej

Technika leśne - Jubileuszowy zjazd w Mojej Woli

25 maja na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Biały Daniel” w Sośniach (pow. Ostrów Wielkopolski) odbył się jubileuszowy 50. zjazd absolwentów rocznika 1968 Technikum Leśnego w Mojej Woli. Rocznica ta to kolejna karta przywołująca wspomnienia o nieistniejącym już technikum leśnym, którego absolwenci po latach pracy w LP w możliwie licznym gronie stawili się, by wskrzesić wspomnienia z okresu nauki i przygotowania do zawodu leśnika.

Czytaj więcej

Prawo łowieckie - Józwiak i Pasławska skarżą ustawę łowiecką do Trybunału

Zgodnie z zapowiedziami padającymi z mównicy sejmowej zaraz po uchwaleniu nowelizacji Prawa łowieckiego (22 marca) posłowie Bartosz Józwiak (Kukiz’15) oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o stwierdzenie niezgodności dokumentu z ustawą zasadniczą. Zwrócono uwagę na złamanie postanowień konwencji międzynarodowych, do których przestrzegania jesteśmy zobligowani. Wniosek został złożony 21 maja, krótko po konferencji prasowej w Sejmie, na którą nie zostali wpuszczeni m.in. dziennikarze branżowej „Braci Łowieckiej”.

Czytaj więcej

Nagrody „Kobieta z charakterem” - Leśniczka wyróżniona

Warmińsko-mazurskie stowarzyszenie Forum Kobiet po raz 10. wręczyło nagrody „Kobieta z charakterem” przyznawane za łączenie sukcesów zawodowych z życiem rodzinnym. Wśród uhonorowanych znalazła się Magdalena Miścierewicz, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno (RDLP w Olsztynie). Stowarzyszenie doceniło zaangażowanie pani Magdaleny w projekt ochrony cietrzewi, wpisujący się w kategorię „ochrona środowiska, sport i turystyka”.

Czytaj więcej

X Małopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - Zadęli w róg w Niepołomicach

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach (woj. małopolskie, 21 kwietnia) zebrało się blisko 200 sygnalistów z całej Polski, by konkurować o „Róg Zbramira”. Do zmagań w jubileuszowym konkursie przystąpili zarówno soliści, jak i zespoły.

Czytaj więcej

LGB Kostrzyca - Docenieni za ochronę genów

Leśny Bank Genów Kostrzyca (woj. dolnośląskie) został wyróżniony medalem im. Wiktora Godlewskiego za ochronę zasobów genowych drzew, krzewów i roślin, szczególnie cennych obiektów przyrodniczych środowiska leśnego Polski. 24. gala rozdania nagród miała miejsce 17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Odznaki przyznawane są od 1992 r. za działalność na rzecz ochrony przyrody i popularyzowania wiedzy przyrodniczej.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Skład zespołu eksperckiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami minister środowiska Henryk Kowalczyk 17 maja powołał zespół ekspertów ds. Puszczy Białowieskiej. Specjaliści z różnych dziedzin i ośrodków akademickich, zarówno polskich, jak i zagranicznych, będą pracować nad określeniem kierunków, sposobami i metodami ochrony Puszczy Białowieskiej. Zdaniem ministra trzeba wyważyć proporcje między czynną i bierną ochroną tego obszaru. Zaapelował do organizacji ekologicznych o wyznaczenie swoich przedstawicieli.

Czytaj więcej

Targi Silva Regina - Brno stolicą lasów

Kwietniowe targi w czeskim Brnie, łączące w sobie zarówno tematykę rolno-weterynaryjną, jak i leśno-łowiecką, przyciągają co roku tłumy odwiedzających. Nie inaczej było i tym razem. Nie zmienił się także system wystawienniczy – część związana z lasem skupiła się wokół i wewnątrz zabytkowego pawilonu-rotundy.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody w lasach - Powrót do współpracy z NGO

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i minister środowiska Henryk Kowalczyk 17 maja spotkali się z przedstawicielami pozarządowych organizacji działających na rzecz ochrony przyrody. Pojawili się reprezentanci m.in. Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Klubu Gaja i WWF Polska. Greenpeace Polska i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie uczestniczyły w spotkaniu pomimo zaproszenia, warunkując obecność spełnieniem swoich warunków.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Polska przewodniczy sieci Integrate+

Po dwóch latach przewodnictwa Niemiec w tym roku Polska przejmuje stery europejskiej sieci Integrate+, działania prowadzonego w ramach wdrażania Nowej Strategii Leśnej UE. Sieć Integrate+ stanowi odpowiedź na coraz częstszą rozbieżność oczekiwań społecznych względem lasów a potrzebami i zadaniami gospodarki leśnej.

Czytaj więcej

Centrum Promocji LP - Wielkie otwarcie

Uroczystym otwarciem (10 maja) zakończyła się trwająca od 2015 r. przebudowa Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: naczelnik gabinetu Dyrektora Generalnego LP Marcin Gołębiowski, dyrektor RDLP w Pile Ryszard Standio, ekspert z Departamentu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW w Warszawie Anna Majewska oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz Stanisław Zalewski. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele lokalnych samorządów, straży pożarnej, policji, reprezentanci Technikum Leśnego w Goraju oraz placówek edukacyjnych położonych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim. Nie zabrakło też leśników z nadleśnictw położonych na terenie RDLP w Pile, a także z sąsiadujących dyrekcji poznańskiej i szczecińskiej.

Czytaj więcej