strona główna

Aktualności

Działalność społeczna - Las książek dla bibliotek

W nadleśnictwach zaczęła rozkwitać nowa i godna pochwały idea „leśnych regałów”, czyli wzbogacania lokalnych bibliotek o książki przyrodnicze. Pionierem w tym zakresie było Nadleśnictwo Złotów (RDLP w Pile), dzięki któremu uatrakcyjniły się zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie. W ślad za dobrym przykładem ruszyło Nadleśnictwo Hajnówka (RDLP w Białymstoku). Na półkach hajnowskiej czytelni zagościły pozycje o żubrach, roślinach, zachowaniu zwierząt i owadach, zarówno te naukowe, jak i przeznaczone dla młodszych moli książkowych. Należy mieć nadzieję, że podobną inicjatywą wykażą się inne jednostki Lasów Państwowych. SLV.

Czytaj więcej

Technika leśne - Szansa na praktyki w Irlandii

Już po raz trzeci uczniowie Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi będą mogli odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. Sposobność ku temu stwarza program „Ponadnarodowa mobilność dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Czytaj więcej

Turystyka - Na jednym forum o PTTK i leśnictwie

Dzięki leśnikom przewodnicy turystyczni z całej Polski zrzeszeni w PTTK mieli się okazję zapoznać z lasami Podkarpacia. Trwające 8–10 lutego IX Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych PTTK przebiegało pod hasłem „NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”. Jak podkreślają zebrani, brać leśna wykazała się nie lada zaangażowaniem i profesjonalizmem w przygotowaniu prelekcji i zajęć terenowych.

Czytaj więcej

Nauka - Archeologia w Borach Tucholskich

LIDAR, czyli lotnicze skanowanie laserowe terenu, to potężne narzędzie, o czym leśnicy wiedzą już od jakiegoś czasu. Dzięki niemu odkryto pozostałości osadnictwa ludzkiego w Puszczy Białowieskiej, a ostatnio również w Borach Tucholskich.

Czytaj więcej

RDLP w Lublinie - Konferencja pszczelarska

Pod hasłem „Praktyczne aspekty wdrożenia zajęć edukacyjnych z zakresu roli i znaczenia pszczół w środowisku leśnym” lubelscy leśnicy rozmawiali o istotnej roli pszczół w środowisku naturalnym. O potrzebie ich ochrony oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie dyskutowali 5 lutego w Nadleśnictwie Kraśnik (RDLP w Lublinie).

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Reaktywacja Lasu Modelowego

Koncepcja Lasu Modelowego zawitała z Kanady do Polski w 2015 roku. Ideą jest nawiązanie partnerstwa między organizacjami, instytucjami i obywatelami chcącymi współdecydować o zasobach naturalnych regionu, takich jak lasy czy woda. Pomysł powstał z myślą o miejscach, gdzie ścierają się przeciwstawne interesy grup odnośnie sposobu użytkowania przyrody.

Czytaj więcej

Apel do leśników - Fundacja „Pomoc Leśnikom”

Rozliczając tegoroczne PIT-y, nie zapomnijmy o przekazaniu 1% organizacjom pozarządowym. Jak co roku o wsparcie zabiega Fundacja „Pomoc Leśnikom”, która zbiera fundusze na leśników i członków ich rodzin z całej Polski. Jak pokazuje życie, w leśnych rodzinach wciąż wiele jest dramatów i tragedii, w których wsparcie finansowe okazuje się niezbędne.

Czytaj więcej

Ranking szkół ponadgimnazjalnych - Tuchola trzyma poziom!

Miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” już po raz 21. opublikowały ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Znalazło się w nim 1000 liceów i 500 techników. W ocenie ogólniaków pod uwagę wzięto sukcesy w olimpiadach ogólnopolskich (30%), wyniki z matur przedmiotów obowiązkowych (25%) i dodatkowych (45%). W przypadku techników oprócz tych kryteriów (w proporcjach 20, 20 i 30%) brany był pod uwagę także wynik z egzaminu zawodowego (30%).

Czytaj więcej

Wydarzenia - Targi LAS-EXPO

Już od 15 do 17 marca kilkadziesiąt firm branży zaprezentuje swoją ofertę na Targach Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO w Kielcach. W ub. roku w ciągu trzech dni wystawa zgromadziła blisko 60 firm, a ten rok zapowiada się podobnie.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - KE wzywa do ochrony przed gatunkami inwazyjnymi

Dziewięć państw, w tym Polska, zostało wezwanych przez Komisję Europejską do przyspieszenia wdrażania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych. Do tego grona zalicza się rośliny i zwierzęta, które zadomowiły się na obszarach poza swoim naturalnym zasięgiem, rozprzestrzeniając się szybko i wypierając gatunki rodzime. Pociąga to za sobą poważne skutki dla gospodarki i środowiska.

Czytaj więcej

Szczyt ekonomiczny w Davos - Ekonomia i klimat

Pogłos porozumienia paryskiego i szczytu klimatycznego w Katowicach wciąż rozbrzmiewa w globalnej polityce. Działania na rzecz ograniczenia ocieplania się klimatu na skutek działalności człowieka bardziej wydają się jednak mobilizować szarych obywateli niż zgromadzonych między 22 a 25 stycznia w szwajcarskim Davos przywódców największych krajów świata, zebranych po raz 49., by debatować nad ekonomicznym kierunkiem współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - 90 lat restytucji żubra

We wrześniu będziemy obchodzić 90. rocznicę rozpoczęcia restytucji żubra – gatunku, który z naturalnego środowiska w Polsce zniknął w 1919 roku. Odtwarzanie populacji największego ssaka Europy rozpoczęło się, gdy we wrześniu 1929 r. do zagrody w Puszczy Białowieskiej trafił samiec Borusse, a miesiąc później krowa Biserta. Dziś populacja białowieskich żubrów (po polskiej stronie Puszczy) liczy ponad 650 osobników, a w całym kraju mamy już blisko 1,9 tys. rogaczy.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Wałbrzych (RDLP we Wrocławiu) - Zerwanie dzierżawy góry Włodarz

Nadleśnictwo Wałbrzych poinformowało o wypowiedzeniu umowy najmu systemu jaskiń stanowiącego część kompleksu „Riese” w Górach Sowich. Od 2003 r. siecią wykutych w zboczu góry Włodarz hitlerowskich sztolni zarządzała spółka Centrum Muzealno-Turystyczne „Olbrzym”. Wypowiedzenie nastąpiło 17 stycznia, zaś umowa zostanie rozwiązana 30 września.

Czytaj więcej

Inicjatywy społeczne - Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski”

Potrzeba edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa powinna się dzisiaj wydawać leśnikom oczywistością. Napotyka ona jednak pewne problemy, jak chociażby dotarcie z wiedzą do wszystkich grup wiekowych. Naprzeciw temu wychodzi działające od listopada 2017 r. na terenie RDLP w Lublinie stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski”. W jego zarządzie zasiadają trzej nadleśniczowie: Jacek Pomykała (Rozwadów), Stanisław Nawrocki (Józefów) i prezes Piotr Mróz (Biłgoraj).

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Wołów - (RDLP we Wrocławiu) Przodownicy BHP

Artur Dyrcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów, 19 grudnia odebrał statuetkę za zajęcie II miejsca w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy. Jego jednostka brała udział w rywalizacji „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 osób.

Czytaj więcej

Nauka - Raport FAO nt. struktury własności lasów

Na posiedzeniu w Brukseli 14 grudnia Europejska Komisja Ekonomiczna ONZ (UNECE) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) opublikowały raport nt. struktury własności lasów w regionie UNECE. Składają się na niego kraje Ameryki Północnej, Europy, Kaukazu i Środkowej Azji.

Czytaj więcej

BHP w leśnictwie - 2019 – sektor leśny pod lupą PIP

Czy inne podmioty dbają o bezpieczeństwo podobnie jak Nadleśnictwo Wołów, sprawdzi PIP. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 18 grudnia przedstawił program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. Wśród kontrolowanych podmiotów znajdą się firmy z branży leśnej oraz drzewnej.

Czytaj więcej

Zagospodarowanie turystyczne - Regulacje dotyczące szlaków turystycznych

Pod pieczą Anny Krupki, wiceminister sportu i turystyki, rozpoczął pracę zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce. 18 grudnia akty powołania na jego członków otrzymali przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, PTTK, Głównego Urzędu Statystycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Infrastruktury. Wśród ekspertów nie znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych i parków narodowych. A szkoda, bo na ich terenach szlaków turystycznych cieszących się coraz większą popularnością nie brakuje.

Czytaj więcej

RDLP w Krośnie - Poszukiwania martwych dzików

Pod koniec listopada na terenie gminy Radomyśl nad Sanem przeprowadzono akcję poszukiwania dzików padłych wskutek ASF. Epidemia tej choroby wciąż zagraża watahom dzików w regionie. To kolejny przykład wykorzystania dronów w praktyce leśnej. Poszukiwania prowadzono tym razem na wschód od drogi wojewódzkiej Dąbrowa Rzeczycka–Annopol przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) firmy DJI, model Matrix 600 PRO użytkowanego przez Nadleśnictwo Leżajsk.

Czytaj więcej

Konsultacje publiczne standardu FSC - Jest pierwszy polski projekt!

3 stycznia ruszyły konsultacje publiczne pierwszego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018 r. od powołania przez Krajowych Reprezentantów FSC w Polsce oraz FSC International Center tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład weszli przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą (Dariusz Gatkowski z WWF, Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników i Damian Zieliński z DGLP), społeczną (Marek Bodył – redaktor naczelny miesięcznika „Drwal”, Krzysztof Górski ze ZLP w RP i Waldemar Spychalski z SPL) oraz ekonomiczną (Jędrzej Kasprzak ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Rafał Szefler z PIGPD i Maciej Zdzieborski z IKEA).

Czytaj więcej