strona główna

Aktualności

Misja Bioróżnorodność – Ogólnopolska inicjatywa białostockiego uniwersytetu

Znaczenie różnorodności biologicznej i jej ochronę ma przybliżyć projekt „Misja Bioróżnorodność” – ogólnopolska inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów klas 6–8 szkoły podstawowej i klas 1–3 szkół ponadpodstawowych, którą proponuje Uniwersytet w Białymstoku. Jego realizację umożliwia finansowanie zapewnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Edukacja ekologiczna dotacją w wys. 631 tys. zł. Akcja oparta na działaniach edukacyjnych i promocyjno-informacyjnych będzie trwała do końca marca 2025 r.

Czytaj więcej

Specjaliści od geozagrożeń kształceni w Krakowie – AGH przygotowuje nowy kierunek podyplomowy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH) przygotowują nowy kierunek studiów podyplomowych z zakresu geozagrożeń. Celem jest zapoznanie ich uczestników z najnowszymi metodami rozpoznania oraz dokumentowania geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. Do takich doszło choćby na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia (RDLP w Katowicach) w 2021 roku.

Czytaj więcej

„Chroń bioróżnorodność” z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – Kolejna edycja konkursu

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, MKiŚ zainicjowało czwartą edycję konkursu Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt. – Promujemy innowacyjne i najbardziej przyjazne środowisku miejskie inwestycje. Zachęcamy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby podzielili się swoimi dobrymi praktykami w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, odbetonowania przestrzeni miejskiej i zatrzymywania wody w miejscu jej opadu – poinformowała 22 maja 2023 r. wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Konkurs jest jednym z elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Chroń bioróżnorodność”.

Czytaj więcej

Żubr podsumowany – Koniec projektu ochrony wielkiego ssaka

– Projekt, który właśnie się kończy, był podejściem kompleksowym, objęliśmy nim 90% populacji żubra w Polsce. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczyła czynnej ochrony gatunku. Dowodem na skuteczność naszych działań jest dynamicznie rozwijająca się populacja – podkreślała prof. Wanda Olech z SGGW, koordynator merytoryczna projektu. 21 kwietnia w Supraślu podsumowano projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”; trwał on w latach 2019–23.

Czytaj więcej

KOWR i RDLP w Zielonej Górze przeciw suszy – Zalesienia i retencja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zacieśnia współpracę z Lasami Państwowymi z terenu RDLP w Zielonej Górze, podpisując porozumienie o przekazaniu gruntów, które mogą zostać przeznaczone do zalesienia oraz retencjonowania wody. Ma to być kolejny ze sposobów przeciwdziałania skutkom suszy.

Czytaj więcej

IBL na Dniach SGGW 2023 – Promocja Instytutu, promocja projektów

Dni SGGW to święto całej uczelnianej społeczności, a także wszystkich instytucji, którym edukacja przyrodniczo-leśna jest bliska sercu. Instytut Badawczy Leśnictwa corocznie podczas uczelnianego pikniku prezentuje swoją szeroką ofertę edukacyjną.

Czytaj więcej

Pilska Noc Muzeów – Skarb Hochbergów odnaleziony!

RDLP w Pile w tym roku po raz pierwszy dołączyła do wydarzeń organizowanych w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów. 12 maja zwiedzający korzystali z atrakcji przygotowanych w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek, a 13 maja w Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile otwarto wystawę czasową pt. „Archeologia bez łopaty”.

Czytaj więcej

Zawody drwali w Nadleśnictwie Sławno

Nadleśnictwo Sławno (RDLP w Szczecinku) wraz z Urzędem Miejskim w Darłowie zapraszają do wzięcia udziału w zawodach drwali - zarówno jako zawodnik, jak też i kibic. 30 czerwca zmagania będą miały miejsce na terenie leśnictwa Łętowo, a 1 lipca w Darłówku Wschodnim.

Czytaj więcej

Dobra praktyka w zakresie gospodarki leśnej – Nowe regulacje w prawie

25 kwietnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (https://oiko. link/tob94o3). Dokument ten, przypominający akt obowiązujący w latach 2017–22, wprowadza stosowanie praktyk w nim zawartych przez wszystkich właścicieli lasów, tak państwowych, jak i niepaństwowych. Niedostosowanie się do tego zapisu nie pociąga za sobą jednak żadnych bezpośrednich sankcji karnych.

Czytaj więcej

Northern European Regional Meeting 2023 Poland – Międzynarodowy zjazd studentów leśnictwa

WFSA (Warsaw Forestry Students’ Association) jest jedną z sekcji Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie należącą do międzynarodowej organizacji zrzeszającej studentów kierunków leśnych z całego świata – IFSA (International Forestry Students’ Association). W dniach 11–16 kwietnia2023 r. WFSA zorganizowała zjazd dla studentów z regionu północnej Europy – Northern European Regional Meeting pod tytułem: „Nowoczesneleśnictwo – nowe problemy”. W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznali się z polskim leśnictwem oraz kulturą.

Czytaj więcej

FSC informuje… – Derogacja certyfikatu gospodarki leśnej wydłużona

Jak czytamy w komunikacie z 8 maja, zamieszczonym na polskojęzycznej stronie FSC International, derogacja dotycząca posiadaczy certyfikatu FSC gospodarki leśnej zostaje wydłużona do 31 grudnia 2023 roku.  

Czytaj więcej

Mój prąd 2023 – Ruszyła piąta edycja projektu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły piąty nabór wnioskówo dofinansowanie w programie „Mój Prąd”.

Czytaj więcej

TOGETAIR 2023 – Z myślą o przyszłości

Za nami już IV Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR, który określany jest mianem „najważniejszego wydarzenia środowiskowego i ekologicznego” w Polsce. W tym roku jednak zasięg spotkania dalece wykraczał poza granice naszego kraju. Ogólnie rzecz biorąc, jak informuje Fundacja Czyste powietrze, pomysłodawca i organizator projektu TOGETAIR, jego celem jest „zbudowanie platformy porozumienia, wymiany idei i współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania ambitnych, racjonalnych ekonomicznie celów polskiej polityki klimatycznej”. Inicjatywa ta łączy różne instytucje i środowiska w Polsce, w szczególności za naciskiem naadministrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy oraz media. Ambicją pomysłodawców projektu, jest to, by stał się on „istotnym elementem dialogu społecznego w perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej”.

Czytaj więcej

„SuperPAF” opublikowany – Ochrona sieci Natura 2000

Jak informuje Klub Przyrodników, Komisja Europejska 13 kwietnia 2023 r. opublikowała dokument nazywany „superPAF” będący syntezą krajowych „Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000” (PAF). Na ich podstawie oszacowano, ile potrzeba pieniędzy (w latach 2021–27) na ochronę sieci Natura 2000 i tworzenie infrastruktury ochronnej poza tą siecią.

Czytaj więcej

Dzień LIFE 2023 – Siła projektów, siła współpracy

20 kwietnia 2023 r. miał miejsce Dzień Informacyjny LIFE 2023, który odbywał się pod hasłem „Siła współpracy”. Uroczystość otworzył wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. Głównym przesłaniem Dnia Informacyjnego LIFE było zaprezentowanie siły projektów LIFE polegającej na współpracy przy ich realizacjiwielu partnerów, zarówno z kraju i zagranicy, która przynosi szereg korzyści wszystkim zaangażowanym podmiotom.

Czytaj więcej

Ustawa o PAN – Projekt przesłany do dalszych prac

Zakończyły się intensywne prace nad powstaniem projektu ustawy o PAN. Poniżej prezentujemy jego fragmenty, które znalazły się w liście prezesa PAN – prof. Marka Konarzewskiego.

Czytaj więcej

Unijna polityka leśna – Spotkania bilateralne ze Słowacją i Słowenią

Wiceminister Edward Siarka rozmawiał podczas dwóch wideokonferencji o unijnej polityce leśnej przy okazji spotkań bilateralnych z przedstawicielami rządów Słowacji i Słowenii. Tematem wiodącym spotkania, jak podaje MKiŚ, były legislacyjne inicjatywy Unii Europejskiej związane z leśnictwem. W rozmowach uczestniczyli Darij Krajčič – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności Słowenii oraz Henrich Haščák – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Słowacji.

Czytaj więcej

„Szkoła z klimatem” – Najlepsze ekoprojekty nagrodzone!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził najlepsze eko projekty w konkursie „Szkoła z klimatem”. Jak przyznaje jury, tegoroczna edycja zaskoczyła poziomem nadesłanych prac – z 40 poprawnie złożonych projektów, aż 24 otrzymały ponad 150 punktów na 200 możliwych do zdobycia.

Czytaj więcej

Miliony na pierwokupy gruntów – Parki dofinansowane z NFOŚIGW

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polskie parki narodowe systematycznie rozszerzają obszary, na których prowadzą ochronę czynną lokalnych ekosystemów i zasobów przyrodniczych, także dzięki pieniądzom, które otrzymały z Funduszu. W ubiegłym roku siedem parków otrzymało z NFOŚiGW blisko 4 mln zł dotacji na przeprowadzenie pierwokupów, dzięki czemu wykupiono ponad 71 ha nowych gruntów. Fundusz zapowiada, że finansowanie tego typu projektów będzie kontynuowane także w tym roku.

Czytaj więcej

Modernizacja roku – Czas się zgłaszać, czas głosować!

Przed nami kolejna, 27. edycja popularnego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Jak czytamy na stronie organizatorów (…) to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców iprojektantów za konkretną realizację jako wspólne dzie ło wszystkich trzech podmiotów. Tradycyjnie już, wśród podmiotów, które w konkursierywalizują, nie zabrakło (i z pewnością nie zabraknie na kolejnych etapach rywalizacji) reprezentantów Lasów Państwowych.

Czytaj więcej