strona główna

Aktualności

Nadleśnictwo Gdańsk - Ulotka o zaletach drewna

Potrzeba promocji drewna już jakiś czas temu została zauważona przez leśników. Teraz dołączają do nich kolejne podmioty, w tym rząd, podkreślając zalety drewnianego budownictwa. Jednak badacze wspólnie zauważają, że niewiedza nt. możliwości wykorzystania produktów drzewnych wynika z braków w edukacji.

Czytaj więcej

Pielgrzymki leśników - Dziękowali Matce Boskiej Kodeńskiej

Już po raz siódmy leśnicy i myśliwi z terenu RDLP w Lublinie pielgrzymowali wraz z rodzinami do Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu nad Bugiem. Wraz z nimi 16 czerwca w pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych. Pielgrzymkę rozpoczął uroczysty przemarsz z obrazem Matki Bożej Kodeńskiej na Kalwarię. Tam też miała miejsce msza święta. W homilii ks. Ryszard Podpora, regionalny duszpasterz leśników, nawiązywał m.in. do postaci świętych – patronów leśników, myśliwych i sokolników.

Czytaj więcej

Raport NIK - Krytycznie o ochronie przyrody w gminach

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli „Lokalne formy ochrony przyrody” (LFOP), przeprowadzonej w latach 2015 – I półrocze 2017 w 29 urzędach gmin i w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W przypadku samorządów inspektorzy sprawdzali głównie, czy działania podejmowane w celu utrzymania na swoim terenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych były prawidłowe i skuteczne. Z kolei GDOŚ sprawdzono pod kątem prowadzenia analiz funkcjonowania LFOP i centralnego rejestru form ochrony przyrody.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Żednia (RDLP w Białymstoku) - Szkółkarze na szkoleniu

Tematem przewodnim szkolenia szkółkarskiego zorganizowanego przez RDLP w Białymstoku i firmę Pronar Sp. z o.o. było nawożenie szkółek leśnych, a w szczególności nawożenie organiczne. 27  czerwca słowa: „kompost”, „kompostownia”, „kompostowanie” były używane i odmieniane na wszystkie możliwe sposoby.

Czytaj więcej

PTL - Przeciwni pomysłom Nowoczesnej

Polskie Towarzystwo Leśne opublikowało stanowisko w sprawie kolejnego projektu zmian ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody proponowanych przez partię Nowoczesna (więcej o tym w nr. 8/2018 „Lasu Polskiego”). Towarzystwo wypunktowuje kolejne zapisy, rozpoczynając od samego uzasadnienia proponowanych zmian.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Rytel - 150 lat funkcjonowania

Korzenie niektórych terenowych jednostek państwowej administracji leśnej (nadleś­nictw i leśnictw) sięgają znacznie głębiej niż tylko do roku 1924, kiedy to utworzono LasyPaństwowe. Dotyczy to szczególnie obszarów znajdujących się w zaborze pruskim, gdzie najwcześniej opracowano zasady użytkowania i zagospodarowania lasów.

Czytaj więcej

Polskie Domy Drewniane - Sukces oporu leśników!

Zaniepokojeni procedowanymi w szybkim tempie propozycjami zmian w ustawie o lasach leśnicy zebrali się 17 lipca pod Sejmem, by zaprezentować swój sprzeciw. Obawy zebranych pod parlamentem związkowców wzbudzał pomysł stworzenia spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane w oparciu m.in. o Lasy Państwowe („Las Polski” 12/2018).

Czytaj więcej

Warszawa - Platforma do obserwacji drzew

Na zwiedzających warszawski park Ujazdowski od 5 czerwca czeka nowa atrakcja. Jest nią platforma, z której można obserwować rosnące drzewa. To pierwszy a zarazem jedyny tego typu obiekt na terenie Warszawy zaprojektowany przez Annę Siekierską i Macieja Siudę. Posłuży on mieszkańcom odwiedzającym tutejszy park do obserwacji przyrodniczych niedostępnych do tej pory przestrzeni – wysoko usytuowanych koron rosnących w przestrzeni miejskiej drzew i ich mieszkańców. Platforma jest otwarta w każdą sobotę i niedzielę. Przemysław Miller

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Kartuzy (RDLP w Gdańsku) - Leśnicy w walce z rakiem

„Onkobój” to trzecia edycja charytatywnej akcji powstałej z inicjatywy kartuskich leśników i Fundacji z Pompą dla podopiecznych Kliniki Pediatrii, Hematologii i Endokrynologii gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Po udanej akcji „Spływaj białaczko” w 2015 r. i „Dorwij blasta” w 2016 r. przyszedł czas na kolejną, zatytułowaną „Onkobój”, czyli walkę z śmiertelną chorobą. Finał i podliczenie zebranych środków odbyły się 2 września 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu Złota Góra. Z kolei 6 czerwca br. gdańscy leśnicy z dyrektorem RDLP w Gdańsku Bartłomiejem Obajtkiem na czele mieli zaszczyt uczestniczyć w przekazaniu zakupionego w ramach akcji sprzętu medycznego dla chorych na białaczkę dzieci.

Czytaj więcej

Święto Lasu - Nagrody im. Adama Loreta

Po raz drugi od czasu wznowienia w 2017 r. zostały przyznane Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta. Tegoroczna gala miała miejsce w Janowie Lubelskim 8 czerwca tradycyjnie w ramach obchodów Święta Lasu (więcej o uroczystości na s. 2 nr. 13-14/2018 "Lasu Polskiego").

Czytaj więcej

RDLP w Szczecinku - Warsztaty z gospodarki łowieckiej

Na początku czerwca (4–6) do szczecineckiej dyrekcji zjechali pracownicy Lasów Państwowych, by uczestniczyć w trzeciej edycji terenowych warsztatów (współorganizowanych przez dyrekcje ze Szczecinka i Torunia) nt. inwentaryzacji zwierzyny, zarządzania populacjami, szkód w drzewostanach i na roli, monitoringu i dokarmiania zwierzyny. Uczestnicy reprezentowali zarówno nadleśnictwa, jak i dyrekcje regionalne, Dyrekcję Generalną LP. W warsztatach wziął także udział szef Departamentu Leśnictwa w resorcie środowiska Jacek Sagan. Wsparciem merytorycznym byli naukowcy, zwłaszcza prof. Maciej Skorupski z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu UP w Poznaniu.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Polanów (RDLP w Szczecinku) - Warsztaty dla zuli

Już chyba nikt z leśników pracujących w terenie nie ma złudzeń, że perspektywa rozwoju usług leśnych w naszym kraju nie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Trudne warunki pracy oraz niskie zarobki sprawiły, że brakuje chętnych do pracy w lesie. Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo skromna oferta rozwojowa dla tej grupy pracowników. Podczas gdy leśnicy mają nieograniczony dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej w postaci kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, pracownicy zuli są pozostawieni w zasadzie sami sobie. Dostrzegając ogromną potrzebę rozwoju zawodowego tej grupy, w Nadleśnictwie Polanów zorganizowano już po raz drugi warsztaty z zakresu hodowli lasu.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Starachowice (RDLP w Radomiu) - Izba pamięci Antoniego Hedy

Radomska dyrekcja LP i Nadleśnictwo Starachowice upamiętniły 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości nowymi obiektami edukacyjnymi. W osadzie leśnej Klepacze 21 czerwca zostały otwarte Izba Partyzancka im. Antoniego Hedy „Szarego” i Izba Leśna.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Rymanów - Transgraniczna trasa rowerowa

Po ponad rocznych przygotowaniach, wielokrotnych spotkaniach, zakończonych przetargach, odebranych pracach i tysiącach stron papieru… udało się! 22 maja br. polsko-słowacki tandem dojechał do mety projektu pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych”. Jak na warunki Beskidu Niskiego przystało, droga, po której jechał, nie należała do najłatwiejszych. Nieraz bieg spraw zaskoczył i wydawało się, że projekt stoi w miejscu.

Czytaj więcej

Współpraca zagraniczna - Polska i Litwa na rzecz niepodległości

Już po raz dziewiąty na wiosennym, wspólnym sadzeniu lasu spotkała się brać leśna z Polski i Litwy. Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane w 2010 r. przez leśników z Nadleśnictwa Suwałki (RDLP w Białymstoku) i litewskiego Nadleśnictwa Marijampol pod hasłem „600 dębów na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem”. Od tego czasu odbywa się każdej wiosny naprzemiennie w polskich lub litewskich lasach, a sadzeniu towarzyszy zawsze motyw przewodni upamiętniający historyczne wydarzenia.

Czytaj więcej

SGGW w Warszawie - Leśny Klub Dyskusyjny

Studenci Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie postanowili spróbować swoich sił w nowej formie umysłowej aktywności. Tym sposobem siódmego czerwca oficjalnie odbyło się pierwsze spotkanie Leśnego Klubu Dyskusyjnego.

Czytaj więcej

Budownictwo mieszkaniowe - LP współzałożycielem nowej spółki

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów widnieje kolejny projekt nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw (datowany na 30 kwietnia). Zmiany dotyczą wspierania energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego, a udział w tym będą miały Lasy Państwowe, NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska. Instytucje te mają zostać założycielami nowej osoby prawnej, wspierającej wznoszenie drewnianych domów, zarządzanie nimi i tworzenie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Powstanie więc spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane SA – inwestor rozwijający drewniane budownictwo mieszkaniowe w kraju.

Czytaj więcej

Zawody drwali - Sukces Polaka w Marsylii!

Michał Dubicki zajął wysoką piątą pozycję w najbardziej wymagających zawodach w sportowym cięciu i rąbaniu drewna na czas Champions Trophy. Zyskujące w Polsce coraz większą popularność zawody drwali są sportem ekstremalnym, mającym korzenie w Australii. Sukces Polaka z pewnością wpłynie na popularyzację tej dyscypliny sportu nad Wisłą. Tegorocznym zwycięzcą Champions Trophy został Stirling Hart z Kanady. Jego czas z finału zawodów 1:03.40 minuty wystarczył, aby pokonać aktualnego mistrza Nowozelandczyka Jasona Wynyarda. Jako trzeci na podium stanął Mitch Argent z Australii.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Pińczów (RDLP w Radomiu) - Ochrona dąbrowy świetlistej

Kiedyś powszechne na terenie Polski dąbrowy świetliste obecnie zanikają w wyniku postępu w rolnictwie i zmian prawnych. Z tego powodu niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody, które pomogą w zachowaniu zbiorowisk leśnych wpisanych na listę obszarów Natura 2000. Tak właśnie dzieje się od kilku lat w Nadleśnictwie Pińczów, które jako współbeneficjent (wraz z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych) realizuje projekt Life+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Czytaj więcej

Komisja Europejska - Wsparcie po nawałnicy stulecia

Komisja Europejska w komunikacie z 31 maja poinformowała o propozycji przyznania Polsce 12,2 mln euro środków finansowych z Funduszu Solidarności UE na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na: remonty uszkodzonej infrastruktury komunalnej na dotkniętych przez żywioł terenach, porządkowanie lasów i naprawy dróg, pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowe zakwaterowanie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Propozycja wsparcia musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę UE.

Czytaj więcej