strona główna

Aktualności

Nadleśnictwo Gdańsk - Owocowa Arka

Ochrona przyrody nie zawsze musi się wiązać z nakładaniem reżimów i ograniczeń, czasem wystarczy zwyczajne promowanie różnorodności biologicznej i ukierunkowanie ruchu turystów. Z takiego właśnie założenia wyszli leśnicy z Gdańska, którzy wzbogacili swoje nadleśnictwo o miododajne i owocodajne gatunki drzew i krzewów. W ramach rewaloryzacji terenów zielonych i kierunkowania ruchu turystycznego powstały już dwie Owocowe Arki – jedna w ub. roku w Gołębiewie, drugą posadzono w listopadzie w Młynkach.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Dotacje na inwentaryzację parków narodowych

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów. Takie badanie, dzięki dotacjom ze środków europejskich przekazanych przez NFOŚiGW, przeprowadzi w Polsce dziewięć parków narodowych. Nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu. Skorzystają na tym także turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.

Czytaj więcej

Promocja drewna - Bookworm Cabin

Lubisz czytać? Łakniesz bliskości przyrody, ciszy i spokoju? To wyobraź sobie przytulny drewniany domek, ogień w kominku, wygodny fotel, obficie zaopatrzoną biblioteczkę, panoramiczne okno z widokiem na las i żywej duszy wokół. Nic nie musisz, możesz czytać do woli. Brzmi wspaniale? W falę trendów, o których piszemy ostatnio na naszych łamach: terapia „deficytu natury”, leśne przedszkola, survival wpisuje się kolejny – Bookworm Cabin, czyli kabina mola książkowego.

Czytaj więcej

Tenis stołowy - Mistrzowie ping-ponga

Ponad stu tenisistów stołowych, reprezentujących jednostki organizacyjne LP, a także BULiGL z Białegostoku, Gdyni, Lublina i Szczecinka, 14–17 listopada stanęło do walki o tytuł mistrza paletki. Na podium w Hali Sportowej w Bilczy (organizacją zajęło się Nadleśnictwo Daleszyce, RDLP w Radomiu) w kategorii indywidualnej mężczyzn tytuł mistrza obronił Andrzej Świerczek z Nadleśnictwa Karnieszewice (RDLP w Szczecinku). Również reprezentujący szczecinecką dyrekcję Sebastian Rosołowski z Nadleśnictwa Manowo zajął drugą lokatę, a najniżej na podium stanął Tomasz Wilk z Nadleśnictwa Radomsko (RDLP w Łodzi).

Czytaj więcej

Historia - Skarby z poprzedniej epoki

Od sierpnia ub. roku trwa połączony z modernizacją remont zabytkowej, wzniesionej w 1900 r., siedziby Nadleśnictwa Prudnik (RDLP w Katowicach). Projektantem i pierwszym właścicielem budynku był znany architekt miejski Schinol, budowniczy łaźni miejskich w Prudniku. Według niepotwierdzonych przekazów w przeszłości budynek służył za miejsce spotkań loży masońskiej, stąd w jednym z pomieszczeń na ścianie znajduje się zagadkowy ornament – znak gorejącego słońca, symbol wolnomularstwa.

Czytaj więcej

Zieleń miejska - Miejska mapa koron drzew

Niemal 40% powierzchni Warszawy to tereny zielone. Stolica ma 27 lasów, 99 parków i dziesiątki różnego rodzaju zieleńców. W celu inwentaryzacji wszystkich dużych drzew i kontroli ich stanu powstaje specjalna mapa ich koron.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Niedźwiady (RDLP w Szczecinku) - Nowoczesna siedziba

Leśniczówka i siedziba nadleśnictwa to dwa obiekty, w których społeczeństwo najczęściej styka się z leśnikami. Dlatego też miejsca te powinny się prezentować godnie i nowocześnie. Takie założenia spełnia nowy budynek biurowy w Przechlewie, w którym od 29 października oficjalnie mieści się siedziba Nadleśnictwa Niedźwiady. Warta niemal 5,5 mln zł inwestycja została sfinansowana ze środków własnych jednostki. Budowa trwała od 29 kwietnia 2016 r., a protokół odbioru końcowego podpisano 29 grudnia następnego roku.

Czytaj więcej

Kalendarz „Lasu Polskiego” - Niezwykłe spotkanie

Dwa przypadkowe zdjęcia. Jedno, znalezione w archiwum redakcji, było elementem bogatych zbiorów redaktora naczelnego „Lasu Polskiego” w latach 1976–89 Ryszarda Borowego. Drugie znajdowało się w cyfrowym repozytorium stale z nami współpracującego fotografa Daniela Klawczyńskiego. Dzielą je co najmniej cztery dekady. A łączy tak wiele…

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Wizyta ekspertów UNESCO

Mieszkańcy, samorządowcy, działacze ekologiczni i zarządcy obszaru Puszczy Białowieskiej mieli okazję się spotkać z ekspertami UNESCO, którzy od 24 września wizytowali polską i białoruską część kompleksu leśnego. Rutynowa wizyta kontrolna miała na celu weryfikację tego, czy są realizowane rekomendacje i wnioski nt. zarządzania obszarem światowego dziedzictwa, sformułowane przy okazji misji doradczej z 2016 roku.

Czytaj więcej

Polityka klimatyczna - Raport nt. zmian klimatu

Działający przy ONZ Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu opublikował na początku października przygotowywany od 2,5 roku raport wykonany na zlecenie interesariuszy porozumienia paryskiego. Dokument traktuje o prognozowanych skutkach ocieplenia klimatu na Ziemi o średnio 1,5oC względem okresu sprzed rewolucji przemysłowej i będzie głównym wkładem naukowym w zaplanowany na grudzień szczyt klimatyczny (COP24) w Katowicach.

Czytaj więcej

RDLP w Radomiu - Szczególny obowiązek pamięci

Przez jubileuszowy rok w nadleśnictwach podległych radomskiej RDLP odbywały się uroczystości upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości. Odsłonięcie Pomnika Katyńskiego w Jedlni-Letnisku, okolicznościowe sadzenie lasu z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą w Lesie Kapturskim, piknik niepodległościowy w Nadleśnictwie Marcule, utworzenie w osadzie Klepacze (Nadleśnictwo Starachowice) leśnej izby pamięci, odsłonięcie pamiątkowych obelisków w nadleśnictwach Zwoleń i Kielce – to tylko niektóre z nich. 6 listopada radomscy leśnicy uczcili 100-lecie niepodległości podczas regionalnych Dni Lasu.

Czytaj więcej

Nauka - Ustawa 2.0 a leśnictwo

Wydawałoby się, że głośno omawiane zmiany wprowadzone przez tzw. ustawę 2.0, czyli nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (w życie weszła 1 października), nie powinny interesować leśników. Tymczasem w nowej rzeczywistości prawnej znalazły się wszystkie szkoły wyższe, a więc także uczelnie kształcące leśników, oraz instytuty naukowe. W tej ostatniej kategorii najbardziej istotne z punktu widzenia nauk leśnych będą zmiany, jakie zajdą w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Czytaj więcej

Ochrona środowiska - Pierwsza aukcja jednostek CO2

Lasy Państwowe skrupulatnie realizują założenia projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, którego elementem jest sprzedaż liczonych w tonach jednostek dwutlenku węgla (JDW) jako rezultatu mierzalnego pochłaniania CO2 przez polskie lasy objęte projektem LGW. Pierwsza otwarta licytacja JDW trwała do 19 października, a jej wyniki ogłoszono na poznańskich targach POL-ECO System cztery dni później.

Czytaj więcej

Lasy prywatne - Dopłaty na zwiększanie odporności lasów

Już w przyszłym roku będzie się można ubiegać o dodatkowe wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20. Ustawa o PROW wzbogacona zostanie bowiem o nowe poddziałanie związane z lasami – „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Czytaj więcej

Prenumerata 2019

Już czas zamówić prenumeratę na rok 2019! >>>

Czytaj więcej

ZLP w RP - Następne 100 lat w służbie lasu

Uroczyste świętowanie 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP (5 października w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie) to dobry początek kolejnych 100 lat w służbie polskim lasom. Do Gołuchowa przybyli m.in. dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacek Sagan, dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny i dyrektorzy wszystkich dyrekcji regionalnych (przed uroczystością odbyła się ich narada), ale przede wszystkim związkowcy. Nie mogło zabraknąć byłych przewodniczących ZLP w RP – Jerzego Przybylskiego i Bronisława Sasina.

Czytaj więcej

Kilometrówka - Projekt ustawy storpedowany

Fiaskiem zakończyły się wspólne starania związkowców reprezentujących leśników i listonoszy o zmianę stawek „kilometrówki” (pisaliśmy o nich w nr. 4/2018 „Lasu Polskiego”). Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 1 października głosami PiS odrzucono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ruchu drogowym, a o jego propagatorach ze strony społecznej powiedziano, że „sieją polityczną awanturę”.

Czytaj więcej

Hodowla lasu - Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń

Badacze z IBL w Sękocinie Starym podtrzymują współpracę z Uniwersytetem Techniczno-Leśnym we Lwowie i Instytutem Badawczym Leśnictwa Ukrainy w zakresie hodowli selekcyjnej drzew leśnych.

Czytaj więcej