strona główna

Aktualności

Ochrona przyrody - Polskie i europejskie drzewa roku

Drzewa – niby takie same, a jednak wyjątkowe, często otoczone szacunkiem i legendą, niekiedy jednak po prostu mijane bez uwagi w pośpiechu codziennego dnia. Na te najbardziej wyjątkowe zwraca uwagę konkurs na Drzewo Roku, organizowany zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej.

Czytaj więcej

Usługi leśne - Zule jak Business Centre Club

Na polskiej scenie organizacji zrzeszających przedsiębiorców sektora leśno-drzewnego od 8 lutego oficjalnie figuruje Polski Związek Pracodawców Leśnych. Początki organizacji sięgają jednak 5 października ub. roku, kiedy to w Dobieszowie pod Łodzią miało miejsce zebranie założycielskie Związku.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Szkolenie z UNESCO

W cieniu prasowych przecieków dotyczących raportu UNESCO nt. stanu Puszczy Białowieskiej 6 marca leśnicy z puszczańskich nadleśnictw i Białowieskiego Parku Narodowego spotkali się na szkoleniu dotyczącym zarządzania obiektem światowego dziedzictwa. W siedzibie BPN-u poprowadzili je prof. Marek Konarzewski– przedstawiciel Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Anna Marconi-Betka – kierownik zespołu ds. światowego dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa orazRafał Zubkowicz reprezentujący DGLP.

Czytaj więcej

Parki narodowe - O współpracy z samorządami

Parki narodowe w Polsce są niewątpliwie najpiękniejszymi i najważniejszymi ostojami ojczystej przyrody. Spełniając różnorodne funkcje, w tym ochronne, muszą jednak funkcjonować w otoczeniu lokalnych społeczności, których interesy są często odmienne od celów statutowych parku.

Czytaj więcej

Szkolnictwo - Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki

Od 6 kwietnia rusza pierwszy semestr w nowo powstałej Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki. W programie jej nauczania znalazły się takie przedmioty jak: dendroflora terenów historycznie cennych, ekologia miasta i lasów, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, organizacja procesu inwestycyjnego czy ochrona drzew w procesie inwestycyjnym.

Czytaj więcej

Współpraca z LP - Leśnicy wspomogą ratowników górskich

W trosce o bezpieczeństwo turystów i miłośników gór Nadleśnictwo Limanowa (RDLP w Krakowie) i Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarły 4 stycznia porozumienie o współpracy.

Czytaj więcej

Gospodarka wodna - Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Jednym z najważniejszych działań postawionych przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jest reagowanie na suszę. Nie od dziś wiadomo, że woda staje się w Polsce towarem deficytowym, i chociaż dla przeciętnego Polaka problem jest jeszcze niedostrzegalny, to sektory gospodarki od niej uzależnione od lat alarmują o pogłębiającym się problemie.

Czytaj więcej

Leśnik Roku 2018 - Dyrektor uhonorowany

Podczas XX posiedzenia Kapituły „Przeglądu Leśniczego” 22 stycznia w Poznaniu wyróżniono kolejne osoby i instytucje leśne. Tytułem „Leśnika Roku” i Dębową Statuetką „Przeglądu Leśniczego” wyróżniono Piotra Kacprzaka, zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP w Radomiu. Nagroda stanowi wyraz uznania dla jego bogatej i ponadprzeciętnej działalności zawodowej, społecznej oraz dorobku publikacyjnego z zakresu historii leśnictwa.

Czytaj więcej

Złoty Inżynier 2018 - Leśnicy ponownie wyróżnieni

Znamy już 25 laureatów XXV Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego” na najlepszych inżynierów w Polsce. W Pałacu Prezydenckim 27 lutego statuetkę i tytuł „Złotego Inżyniera 2018” w kategorii „Jakość” z rąk prezydenta Polski Andrzeja Dudy otrzymał Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, „Srebrnym Inżynierem 2018” został zaś Janusz Bańkowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Było to wyróżnienie w kategorii „Ekologia”.

Czytaj więcej

Polityka ekologiczna państwa - Leśnictwo wśród celów strategicznych

Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030, jednego z dokumentów mających nadać kierunek rozwoju polskiej gospodarki w średniookresowej perspektywie, w styczniu wrócił z konsultacji społecznych. Wśród strategicznych projektów PEP2030 znalazły się: adaptacja do zmian klimatu, audyty krajobrazowe, budownictwo drewniane, czyste powietrze, GreenEvo – akcelerator zielonych technologii, kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020 i Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Czytaj więcej

ASF - Na Pomorzu o pomorze

W przedostatni dzień lutego do szczecineckiej dyrekcji Lasów Państwowych zjechali leśnicy, lekarze weterynarii i myśliwi, by omówić strategię walki z afrykańskim pomorem świń. Wśród uczestników znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele już dotkniętych problemem olsztyńskiej i lubelskiej dyrekcji LP, a także reprezentacja Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Czytaj więcej

Zielona energia - Cechy drewna energetycznego

Minister Środowiska przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego, który od 30 stycznia widnieje w wykazie Rządowego Centrum Legislacji. Przepisy mają wreszcie doprecyzować ustawową definicję drewna energetycznego mówiącą o surowcu drzewnym, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Toruń - Zakup równiarki

Historia zdaje się zataczać koło. Jeszcze niedawno nadleśnictwa pozbywały się ciężkiego sprzętu w związku z przemianami rynkowymi, a obecnie ten sam rynek wymusza powrót do starych rozwiązań. Przykład tego można znaleźć w Nadleśnictwie Toruń, którego park maszynowy końcem ub. roku wzbogacił się o równiarkę HBM – NOBAS BG 190 TA-5 S.

Czytaj więcej

Działalność społeczna - Las książek dla bibliotek

W nadleśnictwach zaczęła rozkwitać nowa i godna pochwały idea „leśnych regałów”, czyli wzbogacania lokalnych bibliotek o książki przyrodnicze. Pionierem w tym zakresie było Nadleśnictwo Złotów (RDLP w Pile), dzięki któremu uatrakcyjniły się zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie. W ślad za dobrym przykładem ruszyło Nadleśnictwo Hajnówka (RDLP w Białymstoku). Na półkach hajnowskiej czytelni zagościły pozycje o żubrach, roślinach, zachowaniu zwierząt i owadach, zarówno te naukowe, jak i przeznaczone dla młodszych moli książkowych. Należy mieć nadzieję, że podobną inicjatywą wykażą się inne jednostki Lasów Państwowych. SLV.

Czytaj więcej

Technika leśne - Szansa na praktyki w Irlandii

Już po raz trzeci uczniowie Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi będą mogli odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. Sposobność ku temu stwarza program „Ponadnarodowa mobilność dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Czytaj więcej

Turystyka - Na jednym forum o PTTK i leśnictwie

Dzięki leśnikom przewodnicy turystyczni z całej Polski zrzeszeni w PTTK mieli się okazję zapoznać z lasami Podkarpacia. Trwające 8–10 lutego IX Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych PTTK przebiegało pod hasłem „NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”. Jak podkreślają zebrani, brać leśna wykazała się nie lada zaangażowaniem i profesjonalizmem w przygotowaniu prelekcji i zajęć terenowych.

Czytaj więcej

Nauka - Archeologia w Borach Tucholskich

LIDAR, czyli lotnicze skanowanie laserowe terenu, to potężne narzędzie, o czym leśnicy wiedzą już od jakiegoś czasu. Dzięki niemu odkryto pozostałości osadnictwa ludzkiego w Puszczy Białowieskiej, a ostatnio również w Borach Tucholskich.

Czytaj więcej

RDLP w Lublinie - Konferencja pszczelarska

Pod hasłem „Praktyczne aspekty wdrożenia zajęć edukacyjnych z zakresu roli i znaczenia pszczół w środowisku leśnym” lubelscy leśnicy rozmawiali o istotnej roli pszczół w środowisku naturalnym. O potrzebie ich ochrony oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie dyskutowali 5 lutego w Nadleśnictwie Kraśnik (RDLP w Lublinie).

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Reaktywacja Lasu Modelowego

Koncepcja Lasu Modelowego zawitała z Kanady do Polski w 2015 roku. Ideą jest nawiązanie partnerstwa między organizacjami, instytucjami i obywatelami chcącymi współdecydować o zasobach naturalnych regionu, takich jak lasy czy woda. Pomysł powstał z myślą o miejscach, gdzie ścierają się przeciwstawne interesy grup odnośnie sposobu użytkowania przyrody.

Czytaj więcej

Apel do leśników - Fundacja „Pomoc Leśnikom”

Rozliczając tegoroczne PIT-y, nie zapomnijmy o przekazaniu 1% organizacjom pozarządowym. Jak co roku o wsparcie zabiega Fundacja „Pomoc Leśnikom”, która zbiera fundusze na leśników i członków ich rodzin z całej Polski. Jak pokazuje życie, w leśnych rodzinach wciąż wiele jest dramatów i tragedii, w których wsparcie finansowe okazuje się niezbędne.

Czytaj więcej