strona główna

Aktualności

Program LIFE – Powstała grupa robocza w związku ze Strategią 2030

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska 29 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, która skupia zarówno przedstawicieli samorządów, administracji centralnej, jak i instytucji naukowych oraz finansujących. Grupa robocza ma stanowić forum wymiany pomysłów, doświadczeń oraz rozwijania współpracy, a także zapewnić wsparcie podmiotom zainteresowanym aplikowaniem do LIFE w przygotowaniu wniosków o wysokiej jakości.

Czytaj więcej

Plan dla Puszczy – Poczekamy do 2023 roku

Na początku 2023 r. powinien zostać przyjęty zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Dokument ma zostać przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Sprzedaż drewna – Popyt na drewno będzie rósł o 30% rocznie

Wiceminister Klimatu i Środowiska, Edward Siarka, w rozmowie z PAP przyznał, że popyt na drewno będzie rósł o ok. 30% rocznie. Pytany podczas Kongresu 590 w Warszawie o wzrost cen drewna stwierdził, że podwyżki dotyczą tylko 20% puli drewna w ramach 40 mln m3, które Lasy sprzedają rocznie.

Czytaj więcej

Pakiet zmian dla parków narodowych – Zmiana struktury i lepsze finansowanie

Kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych, w tym kwestie dotyczące ich finansowania, były głównym tematem, który przedstawili podczas konferencji 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody.

Czytaj więcej

Produkcje filmowe LP nagrodzone – „Leśni mocarze” oraz „Żubry wczoraj i dziś” z nagrodami

Podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT dwie produkcje filmowe Lasów Państwowych zdobyły uznanie jury: „Leśni mocarze” – film w reżyserii Mateusza Matysiaka, Michała i Tomasza Ogrodowczyków (w kategorii Środowisko i Ekologia) oraz „Żubry wczoraj i dziś” w reżyserii Bartosza Klamry (w kategorii Natura i Dzika Przyroda).

Czytaj więcej

Standard kursu drwala – SIOMOL otwiera dyskusję

Podczas zorganizowanej przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych (SIOMOL) konferencji pn. „Drwal – zawód przyszłości” zapoczątkowana została dyskusja na temat tego, jakie wymogi powinien spełniać kurs uprawniający do wykonywania jednego z najniebezpieczniejszych zawodów świata. Oczywiście dywagacje na ten temat trwają już od lat, jednak do tej pory pozostawały one raczej tylko w sferze rozważań i dyskusji kuluarowych bez przełożenia na praktykę. SIOMOL chce to zmienić, a pierwszym krokiem ku temu było właśnie spotkanie wszystkich zainteresowanych tematem, czyli przedstawicieli Lasów Państwowych, instruktorów ścinki, inspektorów PIP oraz gremiów związanych z naukami leśnymi czy fachowców z prasy leśnej. Wszyscy wymienieni dyskutowali nad tym, co zrobić, by było lepiej i bezpieczniej.

Czytaj więcej

Raport klimatyczny IPCC – Sprintem ku przepaści

Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli IPCC przygotowuje co kilka lat raport nt. naukowej, technicznej, socjoekonomicznej wiedzy o zmianie klimatu. IPCC powstało w 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). Celem założenia organizacji było przekazywanie rządom na wszystkich poziomach naukowej informacji nt. zmian klimatycznych. Z racji swojego globalnego zasięgu, skali i liczby autorów publikacje raportów IPCC są jednym z najważniejszych wydarzeń w sferze walki z ociepleniem klimatu.

Czytaj więcej

Fundusze na ochronę przyrody w Borach Tucholskich – Wspólny projekt

Na terenie nadleśnictw Woziwoda i Tuchola (RDLP w Toruniu) lada moment ruszy realizacja dużego kompleksowego projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”. Jego wdrożenie staje się możliwe dzięki uzyskaniu środków z Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podpisanie umowy dotacji wieńczącej starania leśników odbyło się 28 października w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Woziwoda.

Czytaj więcej

Urban Forest. Las w sąsiedztwie miast - Zaproszenie

Zapraszamy na seminarium Urban Forest. Las w sąsiedztwie miast, które dbędzie się w dniu 16 listopada od godziny 10.00 w trybie on-line. Odbędzie sie ono w dwóch częściach – pierwsza omawiać będzie kwestie lasów miejskich w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu, a druga rolę i znaczenie lasów miejskich.

Czytaj więcej

Nowa minister klimatu i środowiska - Anna Moskwa przejmuje obowiązki

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że Michał Kurtyka ze względów osobistych zdecydował o odejściu ze stanowiska ministra klimatu i kierownictwo tego resortu obejmie Anna Moskwa.

Czytaj więcej

Lepszy klimat w kurortach – NFOŚiGW wspiera inwestycje ekologiczne

„Klimatyczne Uzdrowiska” – tak nazywa się nowy program NFOŚiGW, do którego od 15 lipca rozpoczął się nabór wniosków. Do rozdysponowania jest 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych, chcących wzmocnić swoją odporność na skutki zmian klimatu, a przez to poprawić jakość życia mieszkańców i kuracjuszy. Wsparcie z NFOŚiGW to szansa na rozwój dla ponad 50 gmin i miejscowości ze statusem uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Czytaj więcej

Dwa nowe rezerwaty – Czarcia Kępa i Przysłup

26 lipca 2021 r. opublikowano zarządzenie RDOŚ w Olsztynie w sprawie uznania rezerwatu przyrody „Czarcia Kępa”. Nowy rezerwat, o pow. 30,25 ha, jest położony w gminie Dubeninki, w Nadl. Gołdap (RDLP w Białymstoku). Stanowi wyspę leśną w krajobrazie rolniczym, znajduje się na stromym zboczu doliny Błędzianki, w ramach struktury geomorfologicznej, tzw. kotła Maciejowięta. Celem ochrony jest „zachowanie grądu zboczowego Acer platanoides-Tilia cordata na zboczach o szczególnie urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźbie z naturalnymi mechanizmami jego funkcjonowania i regeneracji oraz populacji dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia”.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Polski Recykling” – Projekt ROP w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych wymogów środowiskowych. Gwarantują również, że w nowym modelu gospodarki odpadami odpowiedzialność finansowa za opakowania na rynku spoczywa na producentach i wprowadzających.

Czytaj więcej

Alicja Florek Studentem Roku – Nagroda im. Prof. Józefa Rivolego

W 2007 r. Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL postanowił corocznie nagradzać najlepszego studenta Wydziału Leśnego, a od 2021 r. kierunku leśnictwo Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytułem „Student roku” oraz nagrodą finansową. Od 2008 r. pełna nazwa tytułu brzmi: „Nagroda i tytuł studenta roku im. Prof. Józefa Rivolego”.

Czytaj więcej

Inwestycje w Lasach Państwowych – Możliwe tylko dla rządu i tylko w wyznaczonym miejscu

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zakładający czasową możliwość dokonywania zamiany lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz ich okolicach na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, poinformowało o tym Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Czytaj więcej

155 lat Towarzystwa Leśnego w Wielkopolsce – Początki dziejów Oddziału

Połowa XIX w. przyniosła w Wielkim Księstwie Poznańskim ożywienie w środowiskach leśnych, a niektórzy polscy właściciele ziemscy zaczęli doceniać potrzebę fachowego wykształcenia leśnego dla dobrze prowadzonego gospodarstwa leśnego. W 1861 r. zawiązało się Centralne Towarzystwo Gospodarcze na W. Ks. Poznańskie z trzema Wydziałami: Ogólnym, Rolnym i Chowu inwentarza, przedłużały się natomiast starania o utworzenie Wydziału Leśnego tegoż Towarzystwa. Dopiero 27 listopada 1866 r., głównie z inicjatywy prezesa Głównego Zarządu CTG Hipolita Cegielskiego i Hipolita Trąmpczyńskiego, postanowiono zaprosić „specyalistów, to jest urzędników leśnych”, do utworzenia Wydziału Leśnego przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym. Zebranie założycielskie Wydziału odbyło się 20 grudnia 1866 r. w sali Bazaru Poznańskiego, a jego prezesem został Hipolit Trąmpczyński, który swą krótką mowę zakończył słowami: Niech Towarzystwo nasze wzmaga się i rośnie jak ów dąb wiekami niespożyty, który gwałtownym prądom wiatrów zachodnich i północnych silnie się opiera, coraz mocniejsze w rodzimą ziemię zapuszczając korzenie i corocznie koronę swą zdobi zielonymi latoroślami.

Czytaj więcej

Łowiectwo w Polsce okiem rolnika – Konieczna natychmiastowa reforma

– Bez reformy łowiectwa w Polsce nie uda się opanować szerzącego się afrykańskiego pomoru świń (ASF) – mówił na briefingu przewodniczący rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Jego organizacja wnioskuje o odwołanie Łowczego Krajowego. Izdebski poinformował, że powodem zwołania briefingu są protesty rolników w związku z kolejną falą ASF. Jego zdaniem przyczyną szerzenia się tej choro-by świń jest „mafijno-esbecki system gospodarki łowieckiej”, który powstał w latach 50., jeszcze za czasów rządów Bolesława Bieruta.

Czytaj więcej

STIHL Timbersports 2021 – Dwa nowe rekordy, jeden stary mistrz

Na starcie tegorocznych XVIII Mistrzostw Polski STIHL Timbersports zameldowało się 10 zawodników na czele z najbardziej utytułowanymi Michałem Dubickim i Arkadiuszem Drozdkiem.

Czytaj więcej

Zielone miasto Europy – Warto sadzić drzewa

W tym roku w 13 krajach UE ruszyła kampania „More Green Cities for Europe”, czyli „Zielone Miasto Europy”, która finansowana jest z funduszy unijnych i potrwa 3 lata. Jej cel to zwiększenie wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra społeczności, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Na poziomie wspólnotowym zieloną branżę reprezentuje w tym projekcie Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA), a w naszym kraju przedsięwzięcie realizuje Związek Szkółkarzy Polskich – organizacja, która zyskała rangę tutejszego eksperta w dziedzinie zieleni i związanych z nią zagadnień.

Czytaj więcej

Informacje dla zaproszonych gości - Dojazd na 100-lecie "Lasu Polskiego"

Drodzy zaproszeni na nasz jubileusz goście! Oto garść informacji, które mogą się Wam przydać już na miejscu w Warszawie - czyli miejsca parkingowe oraz dojazd środkami komunikacji miejskiej.    

Czytaj więcej