strona główna

Aktualności

Kampinoski żubr lepiej chroniony – Wsparcie funduszu na remont ośrodka

Jak informuje NFOŚiGW, przekaże on ponad 1,17 mln zł na ochronę gatunkową żubra w Kampinoskim Parku Narodowym. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Podstawową rolą ośrodka jest ochrona żubra – gatunku objętego ochroną ścisłą, wymagającego ochrony czynnej, wymienionego również w konwencji berneńskiej i dyrektywie siedliskowej.

Czytaj więcej

Konferencja na 100-lecie PGL LP – Inicjatywa Prezydenta RP

Pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy 26 lipca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. Z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w wydarzeniu udział wzięła minister Anna Moskwa oraz wiceministrowie: Małgorzata Golińska oraz Edward Siarka.

Czytaj więcej

Lasy „bliższe naturze” – Definicja praktyk leśnych według KE

Klub Przyrodników informuje, że 27 lipca br. Komisja Europejska opublikowała wytyczne w sprawie „bliższej naturze gospodarki leśnej” (closer to nature forest management). Opracowanie tych wytycznych było jednym z zadań strategii na rzecz różnorodności biologicznej. Zdaniem KP wytyczne nie stanowią jednolitego standardu i nie bardzo wiadomo, w jaki sposób można by o nie oprzeć system certyfikacji. Nie prezentują jednego modelu „bliskiej naturze” gospodarki leśnej, ale raczej sposoby, na jakie różnorodne formy gospodarki leśnej można uczynić nieco „bliższe naturze”. Przedstawiają paletę możliwych do zastosowania sposobów ekologizacji gospodarki leśnej, akcentując różnorodność lasów europejskich, konkretnych sytuacji i możliwych rozwiązań. Na czym więc są one oparte? Na wspólnych, dość generalnych zasadach, jak choćby: dopuszczeniu naturalnych procesów i uczeniu się na ich przykładzie; utrzymaniu złożoności strukturalnej lasów; integracji funkcji lasu w różnych skalach przestrzennych; naśladowaniu, przez systemy rębni, lokalnie typowych reżimów naturalnych zaburzeń; zmniejszaniu oddziaływania pozyskania drewna na bioróżnorodność, gleby i klimat: zwracaniu uwagi na elementy pozastawiane i ich znaczenie przyrodnicze.

Czytaj więcej

Program „Innowacje dla środowiska” – NFOŚiGW uruchamia drugi nabór

Od 1 września NFOŚiGW uruchamia drugi nabór wniosków w programie „Innowacje dla Środowiska”. Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły istotny wkład w realizację jednego z następujących celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich; gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling; zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi; ochrona, odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów; i jednocześnie nie przyczynią się do pogorszenia pozostałych celów.

Czytaj więcej

Polonusi z Litwy w bieszczadzkim lesie – Młodzież z wizytą u leśników

48-osobowa grupa polskiej młodzieży z Litwy, przebywająca na wakacjach na Podkarpaciu, w środę, 5 lipca, gościła w bieszczadzkich lasach. Wśród atrakcji tego dnia była wizyta w Nadleśnictwie Baligród (RDLP w Krośnie), zwiedzanie Foresterium w Zagórzu, spojrzenie na Bieszczady z wieży widokowej i poznawanie historycznych miejsc na terenie Nadleśnictwa Komańcza

Czytaj więcej

Razem dla klimatu – Głos naukowców

Ocena zmian klimatu i postępów na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej to cele Europejskiej Konferencji Klimatycznej, którą w maju zorganizowały Polska Akademia Nauk oraz Narodowa Niemiecka Akademia Nauk Leopoldina. Globalne ocieplenie i jego konsekwencje są spowodowane działalnością człowieka i stanowią jedno z najpilniejszych wyzwań naszych czasów – stwierdzili jej uczestnicy, 90 naukowców z 45 krajów Europy i Azji Środkowej. Wynikiem spotkania jest wspólny apel, w którym czytamy m.in. o tym, że: Główne ekologiczne przejawy kryzysu są przez zmianę klimatu zaostrzane, ale wynikają przede wszystkim z niewłaściwej gospodarki gruntami, glebą i wodą. Należą do nich: utrata różnorodności biologicznej, utrata funkcji i usług ekosystemów, degradacja gleby i pustynnienie oraz pogorszenie stanu zasobów słodkiej wody.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny GDOŚ – „Wakacje z naturą”

„Wakacje z naturą” to temat pierwszej edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przesłać zdjęcia polskich krajobrazów przyrodniczych. GDOŚ czeka na zgłoszenia do 25 sierpnia 2023 roku.

Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład – KE na rzecz zasobów naturalnych

Komisja Europejska przyjęła pakiet środków na rzecz zrównoważonego wykorzystania kluczowych zasobów naturalnych w UE. Wśród nich znajdują się kwestie związane m.in. z glebami i ich rekultywacjami, a także leśnym materiałem rozmnożeniowym.

Czytaj więcej

90 lat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku – Przez lata dla dobra rodzimej nauki

Początków instytutu można się doszukiwać w czasach, gdy dobra kórnickie przejął Tytus hr. Działyński (1796–1861). On planował utworzenie w Kórniku szkoły wyższej, w której mieliby kształcić się przyszli leśnicy. Władze pruskie uniemożliwiły mu jednak realizację tego planu. Syn Tytusa, Jan hr. Działyński (1829–1880), choć także próbował, dzieła tego nie dokonał. Udało się to dopiero siostrzeńcowi Jana – Władysławowi hr. Zamoyskiemu (1853–1924).

Czytaj więcej

Mistrzowie w Stihl Timbersports są z Polski – Mamy dwa tytuły i dwa rekordy świata

W dniu 18. urodzin Szymon Groenwald, junior startujący w widowiskowej dyscyplinie sportu, jakim jest Stihl Timbersports, ustanowił dwa rekordy świata i zdobył złoto!

Czytaj więcej

Krzyż wrócił na cmentarz wojenny – Leśnicy i pasjonaci z Komańczy pamiętają

O cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej, założonym w 1915 r. na nieistniejącej już polanie w szczytowej partii Góry Parkowej w Mikowie, leśnicy z Nadleśnictwa Komańcza (RDLP w Krośnie) wiedzieli od dawna. Jest on zresztą zaznaczony na mapie WIG-u z 1938 r. (arkusz: Lesko). Był świadkiem toczonych tu bojów w zimowym okresie pierwszego kwartału 1915 r. pomiędzy armią carską i austro-węgierską na linii frontu wzdłuż ramienia góry Chryszczata (997 m n.p.m.) opadającego w stronę Mikowa.

Czytaj więcej

Targi Eko-Las – XVII edycja największych spotkań leśnych

Od 7 do 9 września w Mostkach k. Świebodzina odbędzie się kolejna edycja branżowych targów Eko-Las. To jedyne targi branży leśnej w Polsce, które są organizowane na ponad 30 ha terenu leśnego. Dzięki temu wystawcy mogą zaprezentować swoje produkty w miejscu, do którego są one przeznaczone, a zwiedzający mają możliwość sprawdzenia maszyn pracujących w swoim naturalnym środowisku. Dla zwiedzających zostaną w tym roku przygotowane dwie olbrzymie strefy pokazowe, obie po 1 ha, oraz 23 ha powierzchni ekspozycyjnej, na której swoje produkty, maszyny i technologie przedstawiać będzie aż 150 wystawców. Całkowita droga zwiedzania wyniesie aż 3 km.

Czytaj więcej

Lasy dla Natury – Publikacja od CKPŚ

Najnowsza publikacja Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych „Lasy dla Natury” to nie lada gratka dla osób pragnących zgłębić wiedzę o ochronie wielu gatunków roślin i zwierząt, które możemy spotkać na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Czytaj więcej

Wspólna polityka Rolna 2023–27 – Wsparcie na zalesienia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–27. Pomoc można otrzymać na: zalesianie gruntów rolnych; tworzenie zadrzewień śródpolnych; zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych; zakładanie systemów rolno-leśnych.

Czytaj więcej

GreenEvo w Słowenii – Dyskusje o wodzie i lasach

W dniach 7–8 czerwca 2023 r. w Słowenii odbyła się misja gospodarcza „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, delegacji przedsiębiorców skupionych w programie przewodniczyła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. 7 czerwca 2023 r. w Słowenii odbyło się spotkanie bilateralne wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej z Darijem Krajčičem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności. Dyskutowano wówczas o aktualnych wyzwaniach stojących przed oboma krajami w obszarze leśnictwa: adaptacji lasów do zmian klimatu, pożarów (w tym także systemów zapobiegania i szybkiego reagowania), retencji wody, zagrożeń ze strony owadów szkodliwych, współistnienia z dużymi drapieżnikami, a także kompetencji krajów członkowskich UE w obszarze zarządzania lasami państwowymi.

Czytaj więcej

Pielgrzymka do Kodnia – Leśnicy z Lubelszczyzny wierni tradycji

Ponad 300 leśników ze wszystkich nadleśnictw RDLP w Lublinie pielgrzymowało 16 czerwca (już po raz dziewiąty) do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jedności w Kodniu. Towarzyszyli im zaproszeni goście – przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych współpracujących z Lasami Państwowymi. W tym roku pielgrzymkę połączono z regionalną naradą leśników.

Czytaj więcej

Projekt zmian w ustawach – Wersja inna od konsultowanej

Jak informuje portal „Klub Przyrodników”, rząd skierował do Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten swoją genezę ma w dokumencie z 2022 r., nazywanego roboczo „projektem ustawy usprawniającej ooś”. Nowa wersja ustawy, która ma trafić do dalszych prac, jest jednak, jak podkreśla KP, zupełnie inna niż projekt, który poddany został konsultacjom.

Czytaj więcej

Konkurs „Mój Las” – Znamy laureatów i tematy XXXVII edycji

24 maja w warszawskim Domu Technika NOT wręczono nagrody laureatom XXXVI edycji organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody konkursu „Mój Las”. Rozstrzygany od 1986 r. konkurs wciąż cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Jego główne cele – poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród najmłodszych obywateli oraz zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, zdają egzamin. Świadczy o tym trafność nadsyłanych na konkurs prac.

Czytaj więcej

Niekorzystny wpływ gatunków inwazyjnych – Różnorodność biologiczna zagrożona

– Szacuje się, że straty powodowane przez inwazyjne gatunki obce (IGO) w samej Unii Europejskiej przekraczają 12 mld euro rocznie. Wspólnie możemy starać się ograniczyć ich negatywny wpływ – temu właśnie służyła omawiana dziś inicjatywa GDOŚ – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podczas konferencji zamykającej projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „Opracowanie zasad kontroli izwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.

Czytaj więcej

Międzynarodowy raport klimatyczny – Co dalej z Porozumieniem paryskim?

W opublikowanym pod koniec marca br. sprawozdaniu podsumowującym szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), przygotowanym przez Marzenę Chodor z Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), można znaleźć sporo odniesień do kwestii ambicji klimatycznych w kontekście globalnym. Jak czytamy w dokumencie, wpływ zmian klimatu na ludzi i ekosystemy jest większy, niż dotąd się spodziewano, a przyszłe zagrożenia gwałtownie rosną z każdym wzrostem globalnej temperatury, nawet o ułamek stopnia. Według najnowszych obliczeń i analiz IPCC, aby udało się nam uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu, globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zmniejszyć się do 2030 r. o 43% w porównaniu z poziomem z roku 2019. Tymczasem, zgodnie z danymi zawartymi w raporcie WRI (World Resources Institute) opublikowanym w 2022 r., wdrożenie wszystkich ustalonych na poziomie krajowym wkładów (Nationally Determined Contributions, NDCs), jakie dotychczas zostały ogłoszone przez strony Porozumienia paryskiego, doprowadziłoby do redukcji emisji do 2030 r. tylko o 7% w porównaniu z poziomem emisji z 2019 roku. Jak widać, różnica jest więc znacząca.

Czytaj więcej