strona główna

Aktualności

,,Mój Las” w Lublinie – Rozstrzygnięcie konkursu

21 czerwca w Ogrodzie Edukacyjnym przy siedzibie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski (RDLP w Lublinie) miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu „Mój Las”. Była to już XXXV edycja tego wydarzenia. Po raz pierwszy odbył się on w 1986 r. i od tego czasu uczniowie co roku próbują swoich sił na poziomie regionalnym, a najlepsi również centralnym. Jego organizatorami są zarząd główny SITLiD oraz poszczególne oddziały Ligi Ochrony Przyrody.

Czytaj więcej

Festiwal Lasu – Mnóstwo zabawy w Gołuchowie

W pierwszą niedzielę czerwca Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprosił na Festiwal Lasu. Program obejmował m.in. konkursowe prezentacje sygnałów i muzyki myśliwskiej, warsztaty i pokazy przyrodnicze, prelekcje, jarmark rękodzieła oraz koncert Olgi Bończyk.

Czytaj więcej

Upamiętnienie kórnickich nadleśniczych – Trzech wielkich leśników

Początki nowoczesnego polskiego gospodarstwa leśnego w zaborze pruskim datowane są na lata 40. XIX w., kiedy to Polacy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego zaczęli pojawiać się na wyższych uczelniach leśnych, zwłaszcza w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie i nieco później w pruskiej Akademii Leśnej w Eberswalde.

Czytaj więcej

Student Roku WLiTD UPP – XVI edycja za nami

Drugiego czerwca 2022 r. po raz XVI obradowała kapituła przyznająca wyróżnienie „Student roku im. prof. J. Rivolego” oraz nagrodę finansową dla najlepszego studenta Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyli prodziekan wydziału leśnego ds. studiów – Janusz Szmyt, przewodniczący zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego Jerzy Flisykowski oraz sekretarz oddziału – Jolanta Behnke-Borowczyk, opiekun Koła Leśników – Jarosław Szaban.

Czytaj więcej

Tegoroczny urodzaj szyszek – Rekordowy zbiór na plantacjach

Ten rok zapowiada się urodzajnie, jeśli chodzi o zbiór nasion drzew leśnych. W Nadleśnictwie Oleszyce (RDLP w Krośnie) w leśnictwie Kolonia obficie obrodziły dwie plantacje nasienne: świerka pospolitego, tzw. tarnawskiego z terenu Nadleśnictwa Stuposiany (założona w 1999 r.), i jodły pospolitej pochodzeń bieszczadzkich (założona w 2000 roku).

Czytaj więcej

Elektro Parki – Pojazdy zeroemisyjne z dofinansowaniem

Emisja spalin zostanie ograniczona w najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo zakątkach Polski. Pomoże w tym nowy program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Przewiduje on dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i stacji oraz punktów ładowania, które będą wykorzystywane w codziennej działalności.

Czytaj więcej

Biała sobota w nadleśnictwie – Lekarze-myśliwi i leśnicy

Z inicjatywy leśników z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski (RDLP w Lublinie) we współpracy z Urzędem Gminy w Wohyniu odbyła się „biała sobota”. To już 33. edycja wspólnej akcji lekarzy-myśliwych i leśników z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych. W Wohyniu 11 lekarzy specjalistów ze szpitali klinicznych udzieliło porad medycznych i konsultacji 130 pacjentom.

Czytaj więcej

Przypomnieli wielkiego dendrologa – Seminarium PTL w Krośnie

Seminarium pt. „Wspomnienie o Bolesławie Orzechowiczu” było jednym z punktów corocznego zjazdu i walnego zebrania członków PTL Oddział w Krośnie. Odbyło się ono w czwartek 2 czerwca w Bolestraszycach. Resztę dnia wypełniło podsumowanie działań Towarzystwa w regionie i zwiedzanie bolestraszyckiego arboretum.

Czytaj więcej

Publikacje WWF – „Drugie życie drzewa”

Kolejne wydanie popularnej książki ukazało się nakładem Fundacji WWF Polska. Książka ta, autorstwa Jerzego M. Gutowskiego, Andrzeja Bobca, Pawła Pawlaczyka i Karola Zuba, ukazała się po raz pierwszy w 2004 r., spotykając się ze sporym zainteresowaniem odbiorców. Obecne wydanie jest znacznie zmienione i rozbudowane, stosownie do obecnej wiedzy na temat ekologicznej roli martwych drzew. Wiedza ta przez 18 lat, jakie minęły od pierwszego wydania, wzrosła niepomiernie: w 2021 r. internetowe wyszukiwarki literatury naukowej znajdowały ok. 40 tys. publikacji na ten temat. Blisko połowa z nich pochodzi z ostatniego dziesięciolecia.

Czytaj więcej

95 lat Oddziału PTL w Warszawie – Podwójny jubileusz

26 maja 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Siedlce (RDLP w Warszawie) odbyła się uroczysta sesja terenowa związana z 95-leciem działalności Oddziału, uroczyście otwarta przez jego przewodniczącego, dr. Ireneusza Olejarskiego. Zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji gospodarza terenu, nadleśniczego Jerzego Osiaka, przedstawiającej charakterystykę kierowanej przez niego jednostki. Następnie ksiądz prałat Wiktor Ojrzyński przybliżył sylwetkę hrabiego Zygmunta Broel-Platera, współzałożyciela i pierwszego prezesa warszawskiego Oddziału PTL utworzonego 22 marca 1927 roku.

Czytaj więcej

Tenis stołowy – Mistrzostwa Leśników w Szczecinku

20 maja odbyły się XXIV Mistrzostwa Leśników RDLP w Szczecinku w Tenisie Stołowym. Tegorocznym gospodarzem imprezy było Nadleśnictwo Miastko. W rywalizacji wzięło udział blisko 70 zawodników. Standardowo już rozegrano mecze w kategoriach: indywidualnej open, kobiecej, kadry kierowniczej, gier podwójnych oraz drużynowej.

Czytaj więcej

Na pomoc nockom, mopkom i podkowcom – NFOŚiGW wspiera ochronę nietoperzy

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” otrzyma ponad 7 mln zł z NFOŚiGW na projekt LIFE pn. „PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, którego polskim współbeneficjentem jest DGLP. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 21 mln zł. W realizację włączą się także: rumuńskie Stowarzyszenie Centrum Badań i Ochrony Nietoperzy, czeskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz słowackie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Realizacja inwestycji potrwa do września 2026 roku. Umowa współfinansowania zawarta została 10 maja br.

Czytaj więcej

Modernizacja Roku – Leśne inwestycje w finale

20 maja 2022 r. zakończył się plebiscyt internetowy I etapu 26 edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Lasy Państwowe od lat biorą w nich udział i rokrocznie ich inwestycje trafiają do grona laureatów.

Czytaj więcej

O bioróżnorodności w lasach – Debata w Drawsku

Przy okazji akcji „Łączą nas drzewa”, organizowanej przez RDLP w Szczecinku, odbyła się debata dotycząca leśnej bioróżnorodności. Do udziału w niej zaproszono wiceprezesa Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego Macieja Tracza, zastępcę dyrektora szczecineckiego BULiGL Tomasza Babiaka, naczelnika Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Szczecinku Wojciecha Osucha oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Świdwin (RDLP w Szczecinie) Rafała Grzegorczyka.

Czytaj więcej

Całoroczny odstrzał lisów – Informacja z ministerstwa

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości całorocznego odstrzału lisów z powodu wejścia w życie nowego podziału województw na obwody łowieckie od 1 kwietnia br., Departament Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyjaśnia, co następuje: „Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. Nr 48, poz. 459, z późn. zm.), okres polowań na lisy trwa od 1 czerwca do 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Czytaj więcej

Poznański Ogród Dendrologiczny – Siedziba w planach

W 2025 r. Ogród Dendrologiczny Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie obchodził 100-lecie powstania. Jednostka jeszcze nigdy w historii nie miała swojej odrębnej siedziby. Wkrótce ma się to zmienić.

Czytaj więcej

ONZ dla lasów – Polski głos w dyskusji

– Jestem zaszczycony, będąc w gronie krajów z całego świata, które wyróżniają się znaczącymi zasobami leśnymi. Nie ulega wątpliwości, że lasy musimy chronić dla następnych pokoleń, nie dopuszczać do ich degradacji, ale też mądrze korzystać z ich zasobów – mówił wiceminister Edward Siarka podczas 17. Sesji Forum Narodów Zjednoczonych (ONZ) poświęconej lasom, która odbyła się 9 maja 2022 r. w Nowym Jorku.

Czytaj więcej

Togetair 2022 – Klimat i bezpieczeństwo energetyczne

Przeciwdziałanie zmianom klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, geotermia czy odnawialne źródła energii to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas pierwszego dnia szczytu klimatycznego Togetair. W wydarzeniu, które odbyło się 20 kwietnia 2022 r., udział wzięli wiceministrowie klimatu i środowiska: pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, główny geolog kraju Piotr Dziadzio oraz pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Czytaj więcej

Surowiec drzewny poszukiwany – Polskie drewno do przerobu wewnętrznego

Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy większość polskiego surowca drzewnego będzie przerabiana przez lokalnych przedsiębiorców – takie słowa ministra rozwoju Waldemara Budy można przeczytać w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. To odpowiedź na postulaty branży drzewnej, która w wyniku wojny na Ukrainie cierpi na niedobory surowca drzewnego.

Czytaj więcej

Europejskie Sympozjum Leśne – Lasy odporne na zmiany klimatu

29 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Axica w Berlinie odbyło się Sympozjum Unii Europejskiej zorganizowane przez Niemiecką Radę Leśnictwa (DFWR – Deutscher Forstwirtschaftsrat) reprezentowaną przez jej prezydenta Georga Schirmbecka oraz austriacką platformę Las-Drewno-Papier (FHP – Forst-Holz-Paper) reprezentowaną przez przewodniczącego Rudolfa Rosenstattera. Wśród ok. 200 uczestników znaleźli się reprezentanci z Polski: Paweł Sałek, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członkowie Zespołu Ekspertów NSZZ „Solidarność”: Zbigniew Kuszlewicz, Jacek Cichowski, Tomasz Markiewicz, Grażyna Zagrobelna, Jarosław Kuczaj i Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Obecni też byli przedstawiciele Lasów Państwowych: Jan Tabor i Marta Nurczyńska.

Czytaj więcej