strona główna

Aktualności

„Książka za drzewo” – Akcja Fundacji ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA wystartowała 5 września z ogólnopolską akcją „Książka za drzewo”. Podczas akcji uczestnicy sadzą drzewa i zapisują te działania na stronie www.ksiazkazadrzewo.pl. Następnie mogą sobie wybrać książkę, która zostanie do nich wysłana. Na uczestników czeka ok. 700 pozycji oraz prawie 1000 książek przygotowanych specjalnie dla grup zorganizowanych, szkół i przedszkoli.

Czytaj więcej

Lasy Państwowe w Brukseli – Wystawa poświęcona bioróżnorodności

Wystawa poświęcona ochronie lasów i bioróżnorodności w Polsce została otwarta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. – Polscy leśnicy dbają o lasy, wnosząc istotny wkład w leśnictwo europejskie – mówił na jej inauguracji wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Jamy – Otwarcie nowej siedziby

Wiosną zakończyła się w Jamach pewna epoka – leśnicy opuścili zajmowany od 1868 r. budynek nadleśnictwa i przeprowadzili się do nowej siedziby. Dotychczasowe biuro było kilka razy przebudowywane, jednak rosnące potrzeby pracowników i interesantów sprawiły, że podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. Uroczyście otwarto ją 13 maja 2022 r., a pracownicy wciąż przyzwyczajają się do nowych wnętrz, które dogoniły XXI wiek.

Czytaj więcej

OZE na gruntach leśnych – Umowa podpisana

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wziął udział w podpisaniu umów pomiędzy trzema nadleśnictwami (Stary Sącz, Nawojowa i Brzesko) a spółką Tauron Zielona Energia. Wydarzenie odbyło się 30 sierpnia 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz. Dokumenty umożliwią realizację inwestycji i projektów OZE na gruntach leśnych.

Czytaj więcej

Kategoryzacja parków – Wprowadzenie międzynarodowych standardów

Polskie parki narodowe i krajobrazowe oraz inne obszary chronione zostaną skategoryzowane według międzynarodowych standardów. Umowę w tej sprawie, w obecności wiceminister Małgorzaty Golińskiej, podpisały 1 września 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Niebolubna nad ustrzyckimi lasami – Najwyższa jodła w Polsce?

Niedawno okazało się, że w kategorii wysokości drzew pierwsze miejsce należy do jodły pospolitej rosnącej w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne (RDLP w Krośnie) w leśnictwie Krościenko, w wydzieleniu leśnym 54g. Drzewo ma wysokość 51,4 m, obwód 412 cm i 131 cm pierśnicy. Wyrasta kilkanaście metrów ponad otaczający ją starodrzew bukowo-jodłowy. Liczy sobie zapewne ponad 200 lat. Tak wysoką jodłę pomogli odkryć pasjonaci starych drzew. – Z danych zapisu satelitarnego wykryli, że w tej okolicy może być taka jodła, na miejscu dokonano szczegółowego pomiaru i wychodzi, że to najwyższa jodła w Bieszczadach – mówi Leszek Pukas, leśniczy z Krościenka.

Czytaj więcej

Aktywizacja kobiet w leśnictwie – Ankieta Stowarzyszenia Kobiet Lasu

Prezeska Stowarzyszenia Kobiet Lasu, Izabela Pigan, wystąpiła z prośbą o jak najszersze wzięcie udziału w ankiecie, której wyniki mają wpłynąć na aktywizację kobiet zatrudnianych w Lasach Państwowych.

Czytaj więcej

Gdańsk bez FSC – Rezygnacja z certyfikacji

RDLP w Gdańsku podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji w systemie FSC. Informujemy o tym z głębokim żalem, gdyż byliśmy pionierami certyfikacji gospodarki leśnej w Polsce – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej dyrekcji.

Czytaj więcej

Lista gatunków inwazyjnych rozszerzona – Rozporządzenia KE

2 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2022/1203 z dn. 12 lipca 2022 r. uzupełniające listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Beneficjenci Programu LIFE poznani – Rekordowa kwota naboru

W 2021 r. odbyły się pierwsze nabory wniosków LIFE w perspektywie finansowej 2021–27. Polska wykazała się najwyższą w historii aktywnością – aż 106 podmiotów z naszego kraju pełniło rolę beneficjentów koordynujących i partnerów projektów (IV miejsce wśród krajów UE), co przełożyło się na rekordowy poziom pozyskanych środków z programu LIFE.

Czytaj więcej

Leśniczówka stara, a jak nowa – Sektor leśny w kolbuszowskim skansenie

12 lipca w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej odbyło się uroczyste otwarcie tzw. sektora leśnego. To pierwsza w skali kraju spójna skansenowska ekspozycja prezentująca leśne budownictwo z terenu historycznej Puszczy Sandomier­skiej zamieszkiwanej przez Lasowiaków. A już pięć dni później, podczas imprezy leśnej, odwiedziły go tłumy oglądających.

Czytaj więcej

Budki dla mopka – Czynna ochrona nietoperzy

Jak czytamy na stronie poznańskiego UP, w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”, na terenie kraju powieszono 1200 specjalnych szczelinowych budek wykonanych z drewna. Schrony rozmieszczono na terenie 12 obszarów leśnych położonych w różnych regionach kraju.

Czytaj więcej

Koniec śmieciowego problemu? Sejm za zwiększeniem kar

Sejm RP 22 lipca br. przyjął ustawę zwalczającą przestępczość środowiskową. Teraz trafi ona pod obrady Senatu. – To największa od lat 90. nowelizacja kodeksu karnego oraz wykroczeń z zakresu przestępstw środowiskowych. Po reformie Inspekcji Ochrony Środowiska, wzroście wykrywalności, teraz czas na bardziej surowe kary – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wiceminister poinformował, że proponowane zmiany są reakcją na historyczne zaniedbania w zakresie realnej walki z przestępcami środowiskowymi.

Czytaj więcej

Dzień Leśnika – Święto w Gołuchowie

Dzień Leśnika to święto całej branży leśnej, które przypada 12 lipca. W tym dniu chrześcijanie wspominają także osobę św. Jana Gwalberta, patrona leśników, strażników leśnych oraz wszystkich osób pracujących w lesie i na rzecz lasów.

Czytaj więcej

Centralny Azyl dla Zwierząt – Projekt przyjęty

12 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Zgodnie z ustawą na terenie Nadleśnictwa Chojnów (RDLP w Warszawie) powstanie ośrodek, który będzie przeznaczony do czasowego przetrzymywania okazów gatunków dzikich zwierząt zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych.

Czytaj więcej

Ptaki siewkowate z dopłatą – Ochrona czynna ze wsparciem

NFOŚiGW wsparł finansowo projekt Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pn. „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”. Dofinansowanie w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” wynosi ok. 3,5 mln zł, z czego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzić będzie ok. 3 mln zł, a z budżetu państwa – ok. 0,5 mln zł. Efektem ekologicznym projektu będzie przede wszystkim ochrona populacji rycyka, krwawodzioba, czajki, kszyka i dubelta na wschodzie Polski. Ponadto na powierzchni 85 ha zostanie zapewniona ochrona lęgów ptaków siewkowych przed drapieżnikami oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi. Równolegle prowadzone będą działania zwiększające świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Czytaj więcej

Ministerialny zespół ds. biomasy – Identyfikacja i usunięcie barier rozwoju

Minister klimatu i środowiska zarządzeniem z dn. 26 maja 2022 r. powołała Zespół ds. zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Jego zadaniem będzie identyfikacja barier w rozwoju tego rynku i przygotowanie rekomendacji do ich usunięcia.

Czytaj więcej

Zmiany w polowaniach? – Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Myśliwi podczas polowań będą mogli korzystać z krótkiej broni palnej – wynika z projektu rozporządzenia MKiŚ. Będzie można też polować z noktowizją m.in. na lisy.

Czytaj więcej

Prof. Heronim Olenderek – Śmierć wybitnego pedagoga

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 2022 r. zmarł wieloletni dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie – prof. Heronim Olenderek – profesor zwyczajny nauk leśnych, specjalista w zakresie geodezji leśnej, długoletni kierownik Zakładu Geodezji i Fotogrametrii Leśnej, dziekan WL SGGW w latach 1993–99 i 2002–08.

Czytaj więcej

Ojcowski Park Narodowy z dotacją – Ochrona ekosystemów

Ponad 300 tys. zł dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ojcowski Park Narodowy na działania związane z ochroną ekosystemów poprzez regulację stanu posiadania. W ramach pięciu popisanych umów możliwy będzie wykup nieruchomości gruntowych leżących na terenie obszaru Natura 2000 w miejscowościach: Wola Kalinowska, Skała, Smardzowice i Ojców. Umowy w tej sprawie zostały podpisane między 28 lutego a 18 maja 2022 roku.

Czytaj więcej