strona główna

Aktualności

Dobra praktyka w zakresie gospodarki leśnej – Nowe regulacje w prawie

25 kwietnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (https://oiko. link/tob94o3). Dokument ten, przypominający akt obowiązujący w latach 2017–22, wprowadza stosowanie praktyk w nim zawartych przez wszystkich właścicieli lasów, tak państwowych, jak i niepaństwowych. Niedostosowanie się do tego zapisu nie pociąga za sobą jednak żadnych bezpośrednich sankcji karnych.

Czytaj więcej

Northern European Regional Meeting 2023 Poland – Międzynarodowy zjazd studentów leśnictwa

WFSA (Warsaw Forestry Students’ Association) jest jedną z sekcji Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie należącą do międzynarodowej organizacji zrzeszającej studentów kierunków leśnych z całego świata – IFSA (International Forestry Students’ Association). W dniach 11–16 kwietnia2023 r. WFSA zorganizowała zjazd dla studentów z regionu północnej Europy – Northern European Regional Meeting pod tytułem: „Nowoczesneleśnictwo – nowe problemy”. W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznali się z polskim leśnictwem oraz kulturą.

Czytaj więcej

FSC informuje… – Derogacja certyfikatu gospodarki leśnej wydłużona

Jak czytamy w komunikacie z 8 maja, zamieszczonym na polskojęzycznej stronie FSC International, derogacja dotycząca posiadaczy certyfikatu FSC gospodarki leśnej zostaje wydłużona do 31 grudnia 2023 roku.  

Czytaj więcej

Mój prąd 2023 – Ruszyła piąta edycja projektu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły piąty nabór wnioskówo dofinansowanie w programie „Mój Prąd”.

Czytaj więcej

TOGETAIR 2023 – Z myślą o przyszłości

Za nami już IV Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR, który określany jest mianem „najważniejszego wydarzenia środowiskowego i ekologicznego” w Polsce. W tym roku jednak zasięg spotkania dalece wykraczał poza granice naszego kraju. Ogólnie rzecz biorąc, jak informuje Fundacja Czyste powietrze, pomysłodawca i organizator projektu TOGETAIR, jego celem jest „zbudowanie platformy porozumienia, wymiany idei i współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania ambitnych, racjonalnych ekonomicznie celów polskiej polityki klimatycznej”. Inicjatywa ta łączy różne instytucje i środowiska w Polsce, w szczególności za naciskiem naadministrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy oraz media. Ambicją pomysłodawców projektu, jest to, by stał się on „istotnym elementem dialogu społecznego w perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej”.

Czytaj więcej

„SuperPAF” opublikowany – Ochrona sieci Natura 2000

Jak informuje Klub Przyrodników, Komisja Europejska 13 kwietnia 2023 r. opublikowała dokument nazywany „superPAF” będący syntezą krajowych „Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000” (PAF). Na ich podstawie oszacowano, ile potrzeba pieniędzy (w latach 2021–27) na ochronę sieci Natura 2000 i tworzenie infrastruktury ochronnej poza tą siecią.

Czytaj więcej

Dzień LIFE 2023 – Siła projektów, siła współpracy

20 kwietnia 2023 r. miał miejsce Dzień Informacyjny LIFE 2023, który odbywał się pod hasłem „Siła współpracy”. Uroczystość otworzył wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. Głównym przesłaniem Dnia Informacyjnego LIFE było zaprezentowanie siły projektów LIFE polegającej na współpracy przy ich realizacjiwielu partnerów, zarówno z kraju i zagranicy, która przynosi szereg korzyści wszystkim zaangażowanym podmiotom.

Czytaj więcej

Ustawa o PAN – Projekt przesłany do dalszych prac

Zakończyły się intensywne prace nad powstaniem projektu ustawy o PAN. Poniżej prezentujemy jego fragmenty, które znalazły się w liście prezesa PAN – prof. Marka Konarzewskiego.

Czytaj więcej

Unijna polityka leśna – Spotkania bilateralne ze Słowacją i Słowenią

Wiceminister Edward Siarka rozmawiał podczas dwóch wideokonferencji o unijnej polityce leśnej przy okazji spotkań bilateralnych z przedstawicielami rządów Słowacji i Słowenii. Tematem wiodącym spotkania, jak podaje MKiŚ, były legislacyjne inicjatywy Unii Europejskiej związane z leśnictwem. W rozmowach uczestniczyli Darij Krajčič – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności Słowenii oraz Henrich Haščák – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Słowacji.

Czytaj więcej

„Szkoła z klimatem” – Najlepsze ekoprojekty nagrodzone!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził najlepsze eko projekty w konkursie „Szkoła z klimatem”. Jak przyznaje jury, tegoroczna edycja zaskoczyła poziomem nadesłanych prac – z 40 poprawnie złożonych projektów, aż 24 otrzymały ponad 150 punktów na 200 możliwych do zdobycia.

Czytaj więcej

Miliony na pierwokupy gruntów – Parki dofinansowane z NFOŚIGW

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polskie parki narodowe systematycznie rozszerzają obszary, na których prowadzą ochronę czynną lokalnych ekosystemów i zasobów przyrodniczych, także dzięki pieniądzom, które otrzymały z Funduszu. W ubiegłym roku siedem parków otrzymało z NFOŚiGW blisko 4 mln zł dotacji na przeprowadzenie pierwokupów, dzięki czemu wykupiono ponad 71 ha nowych gruntów. Fundusz zapowiada, że finansowanie tego typu projektów będzie kontynuowane także w tym roku.

Czytaj więcej

Modernizacja roku – Czas się zgłaszać, czas głosować!

Przed nami kolejna, 27. edycja popularnego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Jak czytamy na stronie organizatorów (…) to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców iprojektantów za konkretną realizację jako wspólne dzie ło wszystkich trzech podmiotów. Tradycyjnie już, wśród podmiotów, które w konkursierywalizują, nie zabrakło (i z pewnością nie zabraknie na kolejnych etapach rywalizacji) reprezentantów Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

IV konferencja "Lasy prywatne w Polsce" 1-2 czerwca 2023 r. Katowice

Od kilku lat Stowarzyszenie Leśników i Włąścicieli Lasów jest organizatorem cyklu konferencji naukowych „Lasy prywatne w Polsce”, których celem jest przybliżenie zagadnień związanych ze stanem oraz potencjałem lasów prywatnych w naszym kraju

Czytaj więcej

Zobacz ptaka

Każdy ptak ma jakąś historię do opowiedzenia – swoją własną oraz tę, która ciągnie się za całym jego plemieniem. Ptaki stale się ze sobą komunikują i czynią to nie tylko w swoich grupach rodzinnych czy sąsiedzkich, lecz także międzygatunkowo. Ich kod to nie tylko odgłosy, krzyki czy śpiew, lecz także wyraz oczu, poza, ruch piór czy sposób ustawienia ogona. Masa drobnych elementów, które są tak istotne i zarazem też tak mikroskopijne, że aby je dostrzec, trzeba by po prostu… być ptakiem! A to już nie takie proste. Jak więc my, ludzie, możemy zrozumieć ich mowę?

Czytaj więcej

Szkolenia PWL – Leśnicy razem z wojskiem w Pile

Wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach, wsparcie logistyczne, a przede wszystkim szkolenia Przysposobienia Wojskowego Leśników to jedne z głównych założeń porozumienia o współpracy podpisanego 28 marcaw Pile.

Czytaj więcej

Wytyczne w sprawie lasów pierwotnych i starolasów – Definicje jasno określone

21 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała (w jęz. angielskim) wytyczne wyznaczania, kartowania,monitoringu i ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starolasów w UE. Jak czytamy na stronie Klubu Przyrodników:głównym, oczekiwanym od dawna elementem wytycznych są definicje i kryteria lasów pierwotnych (primary forests) i starolasów (old-growth forests), jako że celem unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej do 2030 jestobjęcie wszystkich takich lasów ochroną ścisłą.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów – Konferencja na 100-lecie restytucji gatunku

Od 6 do 8 września w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku niedaleko Bochni (a także online) odbędzie siękonferencja naukowa „Sto lat restytucji żubra”. Konferencja zorganizowana zostanie wspólnie z Nadleśnictwem Niepołomice oraz z SGGW pod honorowym patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Jej celem jest podzielenie się informacjami, zarówno praktycznymi, jak i wynikami badań dotyczącymi żubra.

Czytaj więcej

Rozmowy na temat propozycji KE – Ochrona przyrody ważna, ale…

W związku z toczącymi się obecnie pracami nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska zorganizowała spotkanie eksperckie z przedstawicielami jednostek naukowych. Miało ono na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy o propozycjach KE i możliwościach ich realizacji w Polsce. W dyskusji skupiono się na analizie potencjalnych zagrożeń wynikających z zapisów rozporządzenia i kierunkach działań, które mogłyby zabezpieczyć interesy RP.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody? – Przedsięwzięcie legislacyjne UD39

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają od 2016 r., a w niektórych aspektach nawet od 2014 r. prace nad „przedsięwzięciem legislacyjnym UD39”, tj. pakietem różnych zmian w ustawie o ochronie przyrody, o czym informuje Klub Przyrodników.

Czytaj więcej

Ceremoniał Leśny gotowy – W przededniu 100-lecia Lasów Państwowych

Jak informuje RDLP w Katowicach na swojej stronie, prace nad Ceremoniałem Leśnym na 100-lecie Lasów Państwowych zostały zakończone. Wyniki prac Zespołu przyjął dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. – To wielkie wyróżnienie i zaufanie, jakim obdarzył nas dyrektor generalny, dziś wydaje owoce – stwierdził dyrektor RDLP w Katowicach Damian Sieber. – Na 100-lecie Lasów Państwowych możemy wszystkim polskim leśnikom oddać dokument, który określa, jak z poszanowaniem dla symboli narodowych i munduru leśnika powinniśmy brać udział w oficjalnych uroczystościach. Ceremoniał to nasz hołd dla pokoleń polskich leśników, których praca to dziś piękne polskie lasy.

Czytaj więcej