strona główna

Aktualności

Pomóżmy topoli czarnej powrócić nad polskie rzeki

W numerze 2/2020 "Lasu Polskiego" pisaliśmy o zagrożeniach dla zasobów genowych topoli czarnej w Polsce i potrzebie pilnej ochrony tego gatunku. Najważniejsze z nich to wymieranie starych osobników, brak naturalnego odnowienia i potencjalne zagrożenie dopływem obcych genów od hybrydowych odmian topoli. Chociaż od ukazania się artykułu nie minęło sporo czasu, to obecna sytuacja jest dynamiczna i daje nadzieję na to, że powrót topoli czarnej nad polskie rzeki może być realny. 

Czytaj więcej

Kolegium LP wznowiło pracę

Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych po zmianie składu osobowego miało miejsce w siedzibie DGLP 24 kwietnia br. Dla wielu osób skład Kolegium jest nieco rewolucyjny – znaleźli się w nim m.in. przedstawiciele przedsiębiorców leśnych czy organizacji społecznych (reprezentanci strony społecznej to 1⁄3 składu).

Czytaj więcej

BocianiMY!

Projekt SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie oraz Komitetu Ochrony Orłów pn. BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych został przyjęty do konkursu Europejskiej Nagrody Natura 2000. 

Czytaj więcej

Wsparli protest rolników

Leśnicy, myśliwi, właściciele i pracownicy zul wsparli 6 marca 2024 r. protest rolników zorganizowany w wielu miejscach w kraju.

Czytaj więcej

Powrót do GDOŚ

Piotr Otawski został powołany pod koniec lutego przez minister klimatu i środowiska, Paulinę Henning-Kloskę (oboje na zdjeciu), na generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Targi Las-Expo - Różnorodność pojazdów i maszyny w akcji

Szeroki wybór samochodów do załadunku i transportu drewna wyróżni najbliższą edycję Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo. Producenci i dystrybutorzy w Targach Kielce od 8 do 10 marca 2024 r. zaprezentują liczne specjalistyczne nowości.

Czytaj więcej

Kampinoski żubr lepiej chroniony – Wsparcie funduszu na remont ośrodka

Jak informuje NFOŚiGW, przekaże on ponad 1,17 mln zł na ochronę gatunkową żubra w Kampinoskim Parku Narodowym. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Podstawową rolą ośrodka jest ochrona żubra – gatunku objętego ochroną ścisłą, wymagającego ochrony czynnej, wymienionego również w konwencji berneńskiej i dyrektywie siedliskowej.

Czytaj więcej

Konferencja na 100-lecie PGL LP – Inicjatywa Prezydenta RP

Pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy 26 lipca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. Z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w wydarzeniu udział wzięła minister Anna Moskwa oraz wiceministrowie: Małgorzata Golińska oraz Edward Siarka.

Czytaj więcej

Lasy „bliższe naturze” – Definicja praktyk leśnych według KE

Klub Przyrodników informuje, że 27 lipca br. Komisja Europejska opublikowała wytyczne w sprawie „bliższej naturze gospodarki leśnej” (closer to nature forest management). Opracowanie tych wytycznych było jednym z zadań strategii na rzecz różnorodności biologicznej. Zdaniem KP wytyczne nie stanowią jednolitego standardu i nie bardzo wiadomo, w jaki sposób można by o nie oprzeć system certyfikacji. Nie prezentują jednego modelu „bliskiej naturze” gospodarki leśnej, ale raczej sposoby, na jakie różnorodne formy gospodarki leśnej można uczynić nieco „bliższe naturze”. Przedstawiają paletę możliwych do zastosowania sposobów ekologizacji gospodarki leśnej, akcentując różnorodność lasów europejskich, konkretnych sytuacji i możliwych rozwiązań. Na czym więc są one oparte? Na wspólnych, dość generalnych zasadach, jak choćby: dopuszczeniu naturalnych procesów i uczeniu się na ich przykładzie; utrzymaniu złożoności strukturalnej lasów; integracji funkcji lasu w różnych skalach przestrzennych; naśladowaniu, przez systemy rębni, lokalnie typowych reżimów naturalnych zaburzeń; zmniejszaniu oddziaływania pozyskania drewna na bioróżnorodność, gleby i klimat: zwracaniu uwagi na elementy pozastawiane i ich znaczenie przyrodnicze.

Czytaj więcej

Program „Innowacje dla środowiska” – NFOŚiGW uruchamia drugi nabór

Od 1 września NFOŚiGW uruchamia drugi nabór wniosków w programie „Innowacje dla Środowiska”. Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły istotny wkład w realizację jednego z następujących celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich; gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling; zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi; ochrona, odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów; i jednocześnie nie przyczynią się do pogorszenia pozostałych celów.

Czytaj więcej

Polonusi z Litwy w bieszczadzkim lesie – Młodzież z wizytą u leśników

48-osobowa grupa polskiej młodzieży z Litwy, przebywająca na wakacjach na Podkarpaciu, w środę, 5 lipca, gościła w bieszczadzkich lasach. Wśród atrakcji tego dnia była wizyta w Nadleśnictwie Baligród (RDLP w Krośnie), zwiedzanie Foresterium w Zagórzu, spojrzenie na Bieszczady z wieży widokowej i poznawanie historycznych miejsc na terenie Nadleśnictwa Komańcza

Czytaj więcej

Razem dla klimatu – Głos naukowców

Ocena zmian klimatu i postępów na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej to cele Europejskiej Konferencji Klimatycznej, którą w maju zorganizowały Polska Akademia Nauk oraz Narodowa Niemiecka Akademia Nauk Leopoldina. Globalne ocieplenie i jego konsekwencje są spowodowane działalnością człowieka i stanowią jedno z najpilniejszych wyzwań naszych czasów – stwierdzili jej uczestnicy, 90 naukowców z 45 krajów Europy i Azji Środkowej. Wynikiem spotkania jest wspólny apel, w którym czytamy m.in. o tym, że: Główne ekologiczne przejawy kryzysu są przez zmianę klimatu zaostrzane, ale wynikają przede wszystkim z niewłaściwej gospodarki gruntami, glebą i wodą. Należą do nich: utrata różnorodności biologicznej, utrata funkcji i usług ekosystemów, degradacja gleby i pustynnienie oraz pogorszenie stanu zasobów słodkiej wody.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny GDOŚ – „Wakacje z naturą”

„Wakacje z naturą” to temat pierwszej edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przesłać zdjęcia polskich krajobrazów przyrodniczych. GDOŚ czeka na zgłoszenia do 25 sierpnia 2023 roku.

Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład – KE na rzecz zasobów naturalnych

Komisja Europejska przyjęła pakiet środków na rzecz zrównoważonego wykorzystania kluczowych zasobów naturalnych w UE. Wśród nich znajdują się kwestie związane m.in. z glebami i ich rekultywacjami, a także leśnym materiałem rozmnożeniowym.

Czytaj więcej

90 lat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku – Przez lata dla dobra rodzimej nauki

Początków instytutu można się doszukiwać w czasach, gdy dobra kórnickie przejął Tytus hr. Działyński (1796–1861). On planował utworzenie w Kórniku szkoły wyższej, w której mieliby kształcić się przyszli leśnicy. Władze pruskie uniemożliwiły mu jednak realizację tego planu. Syn Tytusa, Jan hr. Działyński (1829–1880), choć także próbował, dzieła tego nie dokonał. Udało się to dopiero siostrzeńcowi Jana – Władysławowi hr. Zamoyskiemu (1853–1924).

Czytaj więcej

Mistrzowie w Stihl Timbersports są z Polski – Mamy dwa tytuły i dwa rekordy świata

W dniu 18. urodzin Szymon Groenwald, junior startujący w widowiskowej dyscyplinie sportu, jakim jest Stihl Timbersports, ustanowił dwa rekordy świata i zdobył złoto!

Czytaj więcej

Krzyż wrócił na cmentarz wojenny – Leśnicy i pasjonaci z Komańczy pamiętają

O cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej, założonym w 1915 r. na nieistniejącej już polanie w szczytowej partii Góry Parkowej w Mikowie, leśnicy z Nadleśnictwa Komańcza (RDLP w Krośnie) wiedzieli od dawna. Jest on zresztą zaznaczony na mapie WIG-u z 1938 r. (arkusz: Lesko). Był świadkiem toczonych tu bojów w zimowym okresie pierwszego kwartału 1915 r. pomiędzy armią carską i austro-węgierską na linii frontu wzdłuż ramienia góry Chryszczata (997 m n.p.m.) opadającego w stronę Mikowa.

Czytaj więcej

Targi Eko-Las – XVII edycja największych spotkań leśnych

Od 7 do 9 września w Mostkach k. Świebodzina odbędzie się kolejna edycja branżowych targów Eko-Las. To jedyne targi branży leśnej w Polsce, które są organizowane na ponad 30 ha terenu leśnego. Dzięki temu wystawcy mogą zaprezentować swoje produkty w miejscu, do którego są one przeznaczone, a zwiedzający mają możliwość sprawdzenia maszyn pracujących w swoim naturalnym środowisku. Dla zwiedzających zostaną w tym roku przygotowane dwie olbrzymie strefy pokazowe, obie po 1 ha, oraz 23 ha powierzchni ekspozycyjnej, na której swoje produkty, maszyny i technologie przedstawiać będzie aż 150 wystawców. Całkowita droga zwiedzania wyniesie aż 3 km.

Czytaj więcej

Lasy dla Natury – Publikacja od CKPŚ

Najnowsza publikacja Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych „Lasy dla Natury” to nie lada gratka dla osób pragnących zgłębić wiedzę o ochronie wielu gatunków roślin i zwierząt, które możemy spotkać na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Czytaj więcej