strona główna

Aktualności

XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację – Pot, odciski i uśmiechy

Wrzesień to miesiąc, w którym teren katowickiej dyrekcji LP był wprost przesycony różnymi imprezami. Wśród nich jednymi z bardziej „wysiłkowych” były MPLwBnO, zorganizowane na terenie Nadleśnictwa Brynek.

Czytaj więcej

Nowe zasady sprzedaży drewna Stabilizacja rynku?

Lasy Państwowe wprowadziły nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2022. Zdaniem leśników wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom przemysłu drzewnego i w znacznie większym stopniu preferują kupujących, którzy przerabiają drewno. W efekcie mają wpłynąć na stabilizację sytuacji na krajowym rynku handlu surowcem. Jak czytamy w komunikacie: Lasy Państwowe same nie eksportują i nie mają wpływu na eksport już sprzedanego drewna.

Czytaj więcej

#sadziMY – Para Prezydencka świeci przykładem

Ruszyła ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. Na przełomie września i października we wszystkich nadleśnictwach w Polsce każdy chętny mógł otrzymać darmową sadzonkę. Do rozdania było ich aż milion. To już trzecia edycja wspólnej akcji Lasów Państwowych i Prezydenta RP.

Czytaj więcej

IX Forum Innowacyjności – „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

Wyzwania stojące przed gospodarką leśną wobec zmian klimatu to główny temat rozmów, jakie miały miejsce podczas IX Forum Innowacyjności „Klimat wo-bec wyzwań XXI wieku”. W wydarzeniu, które odbyło się 30 września 2021 r., wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Czytaj więcej

Porozumienie pomiędzy LP i KOWR – Wspólnie na rzecz przeciwdziałania suszy

Małgorzata Gośniowska-Kola, dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, i Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny LP, podpisali list intencyjny, którego celem jest zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami publicznymi, wykonującymi w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do mienia kasy państwowej.

Czytaj więcej

Nietoperze wracają do lasu Międzynarodowy projekt chiropterologiczny

W Czarnorzekach odbyła się 18. edycja Podkarpackiej Nocy Nietoperzy, którą zainaugurowała specjalna konferencja naukowa. Podczas niej swe referaty nau-kowe wygłosili: prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn z Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek z RDLP w Krośnie, dr Grzegorz Kłys z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego oraz goście ze Słowacji: Anna Mackova i Nikola Kuśnirakova.

Czytaj więcej

Łódź bez certyfikatu FSC – Rezygnacja po długiej batalii

RDLP w Łodzi postanowiła zrezygnować z legitymowania się certyfikatem FSC. W oświadczeniu wydanym przez dyrekcję czytamy: Upłynęło już ponad 800 dni od reklamacji zgłoszonej przez RDLP w Łodzi do „Raportu z audytu okresowego” wg standardów FSC przeprowadzonego w dniach 4–12.07.2019 roku. Zgodnie z zasadami i kryteriami tej organizacji maksymalny czas, w jakim takowe odwołanie powinno być rozpatrzone, określony został na 270 dni. W związku z powyższym z przykrością informujemy, że rezygnujemy z certyfikatu FSC przyznanego RDLP w Łodzi na lata 2018–2023.

Czytaj więcej

Rowerowe lato na Roztoczu – Szaleństwo dwóch kółek

Przez dwa tygodnie wakacji (od 14 do 28 sierpnia) rowerzyści z całej Polski mogli poznawać uroki Roztocza w ramach „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”. Celem Festiwalu było propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych Roztocza zarówno na terenie województwa lubelskiego, jak i podkarpackiego.

Czytaj więcej

Stan i zagrożenie środowiska – Atlas od GUS-u

„Atlas Środowiska” jest pierwszym opracowaniem graficznym obrazującym stan i zagrożenia środowiska w Polsce, w krajach europejskich, a także w innych krajach świata. Publikacja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na statystyczne informacje przestrzenne dotyczące zagadnień środowiskowych i jest łatwym w odbiorze źródłem informacji o stanie środowiska w różnych przekrojach terytorialnych.

Czytaj więcej

Spotkanie Bractwa Żeglujących Leśników – Po raz 20. na Mazurach

Przed laty inicjatorzy rejsów leśników nie przypuszczali, że tak wielu członków Braci Leśnej z niemal całej Polski pasjonuje się żeglarstwem, a spotkania tej grupy zawodowej na wodzie i przy ognisku znajdą wielu zwolenników. Nie sposób policzyć, ile osób wzięło udział w rejsach, bowiem w pierwszych latach nie była prowadzona ewidencja załóg. Można jednak przypuszczać, że przez ten czas przez pokłady łodzi przewinęło się kilka setek kolegów leśników. Jedni przypływają na te spotkania sporadycznie, inni co kilka lat, a przynajmniej połowa z nich to starzy, zaprzyjaźnieni znajomi, cieszący się wspólną, coroczną przygodą już od 20 lat.

Czytaj więcej

Koniec z boreliozą? – Nowy-stary lek

Na łamach czasopisma „New Scientist” ukazał się artykuł prezentujący badania prowadzone przez naukowców z Northwestern University w Bostonie. Zespół prof. Kima Lewisa odkrył, że dla krętków, w tym Borrelii, zabójcza jest hygromycyna A. Testy na zwierzętach wykazały też, że jest ona bezpieczna nawet w bardzo wysokich dawkach.

Czytaj więcej

Projekt bartny – Na ratunek pszczole augustowskiej

Nadleśnictwo w Augustowie (RDLP w Białymstoku) zrealizuje projekt pn. „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom, pszczoły lasom”. Działanie mające skutecznie chronić zapylacze otrzymało w sumie ponad 2,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW pochodzących z funduszu MF EOG oraz budżetu państwa. W całości projekt będzie kosztować ok. 2,8 mln zł. Umowa przekazania dofinansowania z MF EOG została uroczyście podpisana 8 października w Augustowie przez dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW Dianę Piotrowską oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Wojciecha Szostaka.

Czytaj więcej

XXI Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym – Roczna przerwa w zmaganiach

Końcówka sierpnia na zawsze zapadnie w pamięć mieszkańcom Świlczy (Nadleśnictwo Głogów, RDLP w Krośnie), gdzie odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym. Mimo rocznej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, w szranki stanęła liczna grupa zawodników z całego kraju. Po raz pierwszy w historii zmagań swoją drużynę wystawiła także DGLP z zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Krzysztofem Janeczko na czele.

Czytaj więcej

Program LIFE – Powstała grupa robocza w związku ze Strategią 2030

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska 29 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, która skupia zarówno przedstawicieli samorządów, administracji centralnej, jak i instytucji naukowych oraz finansujących. Grupa robocza ma stanowić forum wymiany pomysłów, doświadczeń oraz rozwijania współpracy, a także zapewnić wsparcie podmiotom zainteresowanym aplikowaniem do LIFE w przygotowaniu wniosków o wysokiej jakości.

Czytaj więcej

Plan dla Puszczy – Poczekamy do 2023 roku

Na początku 2023 r. powinien zostać przyjęty zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Dokument ma zostać przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Sprzedaż drewna – Popyt na drewno będzie rósł o 30% rocznie

Wiceminister Klimatu i Środowiska, Edward Siarka, w rozmowie z PAP przyznał, że popyt na drewno będzie rósł o ok. 30% rocznie. Pytany podczas Kongresu 590 w Warszawie o wzrost cen drewna stwierdził, że podwyżki dotyczą tylko 20% puli drewna w ramach 40 mln m3, które Lasy sprzedają rocznie.

Czytaj więcej

Pakiet zmian dla parków narodowych – Zmiana struktury i lepsze finansowanie

Kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych, w tym kwestie dotyczące ich finansowania, były głównym tematem, który przedstawili podczas konferencji 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody.

Czytaj więcej

Produkcje filmowe LP nagrodzone – „Leśni mocarze” oraz „Żubry wczoraj i dziś” z nagrodami

Podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT dwie produkcje filmowe Lasów Państwowych zdobyły uznanie jury: „Leśni mocarze” – film w reżyserii Mateusza Matysiaka, Michała i Tomasza Ogrodowczyków (w kategorii Środowisko i Ekologia) oraz „Żubry wczoraj i dziś” w reżyserii Bartosza Klamry (w kategorii Natura i Dzika Przyroda).

Czytaj więcej

Standard kursu drwala – SIOMOL otwiera dyskusję

Podczas zorganizowanej przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych (SIOMOL) konferencji pn. „Drwal – zawód przyszłości” zapoczątkowana została dyskusja na temat tego, jakie wymogi powinien spełniać kurs uprawniający do wykonywania jednego z najniebezpieczniejszych zawodów świata. Oczywiście dywagacje na ten temat trwają już od lat, jednak do tej pory pozostawały one raczej tylko w sferze rozważań i dyskusji kuluarowych bez przełożenia na praktykę. SIOMOL chce to zmienić, a pierwszym krokiem ku temu było właśnie spotkanie wszystkich zainteresowanych tematem, czyli przedstawicieli Lasów Państwowych, instruktorów ścinki, inspektorów PIP oraz gremiów związanych z naukami leśnymi czy fachowców z prasy leśnej. Wszyscy wymienieni dyskutowali nad tym, co zrobić, by było lepiej i bezpieczniej.

Czytaj więcej

Raport klimatyczny IPCC – Sprintem ku przepaści

Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli IPCC przygotowuje co kilka lat raport nt. naukowej, technicznej, socjoekonomicznej wiedzy o zmianie klimatu. IPCC powstało w 1988 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). Celem założenia organizacji było przekazywanie rządom na wszystkich poziomach naukowej informacji nt. zmian klimatycznych. Z racji swojego globalnego zasięgu, skali i liczby autorów publikacje raportów IPCC są jednym z najważniejszych wydarzeń w sferze walki z ociepleniem klimatu.

Czytaj więcej