strona główna

Aktualności

Informacje dla zaproszonych gości - Dojazd na 100-lecie "Lasu Polskiego"

Drodzy zaproszeni na nasz jubileusz goście! Oto garść informacji, które mogą się Wam przydać już na miejscu w Warszawie - czyli miejsca parkingowe oraz dojazd środkami komunikacji miejskiej.    

Czytaj więcej

Informacja dla zaproszonych gości - Agenda konferencji z okazji 100-lecia "Lasu Polskiego"

Już we środę 22 września w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 odbędzie się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia "Lasu Polskiego". Poniżej, dla zaproszonych gości, prezentujemy agendę konferencji. 

Czytaj więcej

Leśnictwo w UE – Problemy nie pozostaną bez rozwiązania

14 lipca 2021 r. wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka spotkał się z zastępcą stałego przedstawiciela RP przy UE Arkadiuszem Plucińskim oraz z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego. Głównymi tematami spotkania były: przyszła strategia leśna oraz aktualne kwestie dotyczące gospodarki leśnej UE.

Czytaj więcej

Gradobicie w Leżajsku – Las pełen zniszczeń

Czerwiec to nie tylko miesiąc upałów, ale także silnych burz, którym czasem towarzyszy potężne gradobicie. Bywa ono wyjątkowo szkodliwe dla roślin, w tym drzew, którym niszczy liście, powodując ich obumieranie. Takie sytuacje miały miejsce od 24 do 26 czerwca w Nadl. Leżajsk (RDLP w Krośnie). Silne burze z ulewnymi deszczami i gradobiciem spowodowały szkody w drzewostanach w leśnictwach Brzóza i Marynin na pow. ponad 800 ha. Gradowe kule miały średnicę ok. 5 cm. Całkowitemu zniszczeniu uległa również spora liczba sadzonek na szkółkach. Poobijane igliwie, liście oraz gałęzie zalegały na drogach w ogromnych ilościach, ale rzeczywisty rozmiar strat będzie można oszacować dopiero w najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej

Nowa Rada przy Prezydencie – RP Eksperci od środowiska

Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju to zespół ekspercki pełniący funkcję konsultacyjno-doradczą przy Prezydencie RP. Przygotowywać będzie m.in. opinie, ekspertyzy i analizy sytuacji w kwestiach kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. W skład Rady weszło 28 członków, m.in. Bogdan Brzeziecki, Jacek Hilszczański, Janusz Sowa i wiceminister Małgorzata Golińska. Zgodnie z życzeniem prezydenta Dudy jednym z członków rady został przedstawiciel Młodzieżowej Rady Klimatycznej – jej przewodnicząca, Katarzyna Smętek.

Czytaj więcej

Dolina Chochołowska – Wielka wycinka w prywatnych lasach

Jak informuje jeden z ogólnopolskich dzienników, mimo planów związanych z wykupem przez Skarb Państwa prywatnych gruntów znajdujących się w Doli-nie Chochołowskiej i włączenia ich do TPN, szanse na takie działania są na razie marne. Winne temu są polityka i… góralski temperament. Całe zamieszanie związane z tym obszarem wywołała wycinka, jaka odbywa się tam obecnie na niespotykaną dotąd skalę.

Czytaj więcej

Konsultacje FSC – Krajowy Standard Gospodarki Leśnej

1 lipca FSC International rozpoczęło konsultacje publiczne drugiego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, potrwają one do 31 sierpnia 2021 r. (więcej informacji na: www.fsc.pl). Przypomnijmy, że proces rewizji KSGL FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018 r. od powołania przez FSC tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Grupa podejmuje decyzje na drodze konsensusu rozumianego jako „powszechna zgoda co do uznania propozycji przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej”.

Czytaj więcej

Poręba posprzątana – Ochotnicy na wojnie ze śmieciami

Coraz częściej z inicjatywą sprzątania lasów występują mieszkańcy. Taka obywatelska akcja miała miejsce na początku czerwca, kiedy to przy pięknej pogodzie 12 miłośników przyrody sprzątało fragment lasu na Kierszuli. Inicjatorem wydarzenia był Janusz Bargieła z Poręby. Większość osób biorących udział w sprzątaniu to lokalni mieszkańcy, choć pojawili się także goście z okolicy. Zanim jednak doszło do sprzątania, inicjator akcji wystąpił do Nadl. Siewierz (RDLP w Katowicach) o zgodę na jej przeprowadzenie. Nadleśnictwo oficjalnie udzieliło takiej zgody, chwaląc cenną inicjatywę. Do nadzoru nad przebiegiem sprzątania lasu został wytypowany leśniczy Andrzej Korkus, który po kilku dniach wskazał miejsce do sprzątania. – Przekazano nam plastikowe worki z logo nadleśnictwa, rękawice ochronne i wodę mineralną. Łącznie udało się zebrać ok. 18 worków śmieci, głównie plastików i szkła – mówił organizator.

Czytaj więcej

Technikum Leśne w Miliczu – Restytucja patrona szkoły

Kiedy w maju 1978 r. Technikum Leśne w Miliczu otrzymało swego patrona – prof. Władysława Jedlińskiego, nikt nie spodziewał się, że akt uroczystego nadania jego imienia zostanie kiedyś… powtórzony. TL w Miliczu zostało powołane do funkcjonowania w 1963 r., ale już wcześniej w tym miejscu odbywało się niejako kształcenie przyszłych kadr leśnych. Jednak pierwszy rocznik absolwentów TL opuścił mury szkoły dopiero w latach 60., by w dalszym ciągu, mimo upływu lat, nie tylko o szkole pamiętać, ale także ją wspierać. A czyż są lepsze ku temu momenty niż uroczyste przywrócenie patrona?

Czytaj więcej

Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic

Trwa „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”, na który zapraszają Powiat Lubaczowski, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. To wspaniała propozycja dla wszystkich miłośników aktywnego poznawania uroków Roztocza.

Czytaj więcej

Tenisiści stołowi w natarciu – XXIII Mistrzostwa Leśników RDLP w Szczecinku

Czasy pandemii nie sprzyjały organizacji jakichkolwiek imprez, w tym także zawodów sportowych, szczególnie w tak newralgicznej (jeśli chodzi o możliwość rozgrywek „pod chmurką”) dyscyplinie, jaką jest tenis stołowy. Jednak dzięki determinacji organizatorów, pod wodzą niezastąpionego w tej kwestii Zbigniewa Kuszlewicza, w końcu udało się zorganizować dwukrotnie przekładaną rywalizację. A wzięło w niej udział aż 59 zawodników!

Czytaj więcej

Budownictwo drewniane – Przyszłość, przewidywania i oczekiwania

Warszawski oddział PTL wraz z RDLP w Warszawie i przy współudziale czasopisma „Przemysł Drzewny” postanowił podjąć próbę wskazania w wersji online, jak wygląda przyszłość budownictwa drewnianego. Na konferencji zorganizowanej w maju specjaliści w zakresie przyszłości surowca drzewnego w tzw. budowlance rozprawiali o tym, jak obecnie wygląda kwestia jego wykorzystywania oraz jak może ona wyglądać w niedalekiej (lub nieco dalszej) przyszłości.

Czytaj więcej

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna – Stanowisko w sprawie strategii

O unijnej strategii bioróżnorodności i przewidywanych trudnościach w dotychczasowym funkcjonowaniu lasów pisaliśmy już kilkakrotnie. Swój głos w tej sprawie zabrał także KNLiTD PAN zrzeszający przedstawicieli nauk leśnych. Popierają oni potrzebę ochrony ekosystemów leśnych oraz podjęcie pilnych działań zmierzających do ograniczenia wszelkich czynników powodujących ich degradację oraz wpływających negatywnie na bioróżnorodność i klimat. Jednakże sposób, w jaki ma to być uczynione, wzbudza naukowe wątpliwości. Uważamy, że działania podejmowane w celu ochrony bioróżnorodności wymagają współpracy i konsensusu, zarówno naukowego, jak i społecznego – czytamy w stanowisku.

Czytaj więcej

Francuskie akcenty w gołąbkowskich lasach – Leśna mogiła, leśna pamięć

Fête nationale française, obchodzone 14 lipca, jest najważniejszym świętem państwowym we Francji, które można porównać do polskiego Dnia Niepodległości. Jego data upamiętnia Rewolucję Francuską z roku 1789, której początek stanowiło zdobycie Bastylii.

Czytaj więcej

Prawo energetyczne – Projekt ustawy poddany konsultacjom

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy wdrażającej m.in. unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja proponuje nie tylko innowacyjne rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce, ale także ma wzmocnić pozycję odbiorców na rynku energii.

Czytaj więcej

EKO-LAS – Ruszyła sprzedaż biletów na targi

W dniach 2-4 września 2021 w Mostkach koło Świebodzina odbędzie się kolejna odsłona Targów EKO-LAS kierowanych do szeroko pojętej branży leśnej. Jak zwykle, największe tego typu wydarzenie w Polsce skupi się wokół dynamicznych pokazów maszyn przy pracy w terenach leśnych oraz prezentacji nowości. To jedyna szansa, by zobaczyć harvestery i forwardery topowych marek pracujące w jednym miejscu.

Czytaj więcej

Postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski – Opóźnienia w Naturze 2000

Komisja Europejska otworzyła kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybień. Zwrócono uwagę na opóźnienia w formalnym wyznaczaniu prawem krajowym obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz w ustanawianiu celów i środków ochrony dla tych obszarów. Siedliskowe obszary Natura 2000, choć de facto są chronione od chwili zgłoszenia, muszą być formalnie wyznaczone krajowym rozporządzeniem. Państwa członkowskie mają na to 6 lat od chwili zatwierdzenia ich przez KE. W przypadku polskich obszarów ten okres już upłynął (z wyjątkiem tych zgłoszonych w 2021 roku). Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk są wydawane sukcesywnie, ale dotychczas wydano ich tylko 190, a termin upłynął już dla 845 obszarów.

Czytaj więcej

PE na temat bioróżnorodności – Sprawozdanie z zielonym światłem

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące strategii bioróżnorodności Unii Europejskiej do 2030 roku. – To zielone światło dla skutecznej ochrony europejskiej przyrody i wielki sukces działań obywatelskich dla ochrony lasów – komentują ekolodzy w Polsce.

Czytaj więcej

Żubrów więcej, ale mniej – Pomysł na metapopulacje

Jak informuje PAP, naukowcy zajmujący się żubrami twierdzą, że należy dążyć do stworzenia w Polsce metapopulacji żubrów, czyli większej liczby stad tych zwierząt, ale o mniejszej liczebności. – Stada te są zbyt liczne – oceniła podczas konferencji naukowej poświęconej żubrom prof. Wanda Olech z SGGW, która od wielu lat naukowo zajmuje się tymi zwierzętami. Prof. Olech powiedziała, że zbytnie zagęszczenie zwierząt w stadach wolnożyjących niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wśród nich różnorakich chorób. Obecnie w Polsce żyje ok. 2,3 tys. żubrów, większość zgrupowana jest w ośmiu stadach wolnościowych.

Czytaj więcej

Rusza „Leśna szkoła z klimatem” – Wspólny projekt MEN i MKŚ

Podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci poprzez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne to główne założenia programu „Leśna szkoła z klimatem”. Jego inauguracja miała miejsce w Nadleśnictwie Celestynów (RDLP w Warszawie). W konferencji wzięli udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

Czytaj więcej