strona główna

Aktualności

Black Weekend z "Lasem Polskim"! – Prenumerata 30% taniej!

Tylko w ten weekend* wielka czarnopiątkowa obniżka cen na prenumeraty "Lasu Polskiego"! Każda z nich o 30% taniej! Zakupów dokonywać można tylko tutaj pod tym linkiem.      

Czytaj więcej

Zwalczanie czeremchy amerykańskiej – Seminarium Naukowo-Szkoleniowe

W Nadleśnictwie Podanin (RDLP w Pile) 6 i 7 września odbyło się Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych”. Wzięło w nim udział 80 osób żywo zainteresowanych tematem inwazyjnego gatunku. Organizatorami wydarzenia byli pracownicy Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, RDLP w Pile i Nadleśnictwa Podanin. Organizacja Seminarium była podyktowana chęcią podsumowania badań prowadzonych przez pracowników Katedry Hodowli Lasu UPP w ramach tematu zleconego przez PGL LP pt. „Opracowanie sposobów zwalczania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych” oraz projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Podanin „Ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej – inwazyjnego gatunku obcego” w ramach wielkoobszarowego zwalczania czeremchy amerykańskiej w kompleksie leśnym Sułaszewo. Podczas konferencji można było wziąć udział w sesji referatowej oraz terenowej, prowadzonej w kompleksie leśnym Sułaszewo.

Czytaj więcej

Nowy rezerwat w zachodniopomorskim – Upamiętnienie nadleśniczego

RDOŚ w Szczecinie, 5 października 2022 r., uznał za rezerwat przyrody Cisy Sosnowickie im T. Szeszyckiego, obszar 4 ha w gminie Przybiernów i w Nadleśnictwie Rokita (RDLP w Szczecinie). Jest to drzewostan sosnowy w wieku 60 lat, z drugim piętrem i odnowieniem naturalnym cisa pospolitego. Podobnie jak w pobliskim, istniejącym już wcześniej, rezerwacie Cisy Rokickie i kilku innych rezerwatach cisowych w województwie zachodniopomorskim jest to populacja cisa powstała z naturalnego obsiewu z kilku sadzonych przy zabudowaniach osobników. Obecnie w rezerwacie jest ok. 3,5 tys. cisów.

Czytaj więcej

IBL uczy i bawi – Piknik w ramach festiwalu

W ramach 26. Festiwalu Nauki 2022 Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował piknik rodzinny pt. „Ekosystemy leśne – klęski i żywioły”. Został on w tym roku poszerzony, o zrealizowany we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – PIB, V Bieg pt. „Naukowcy na start”.

Czytaj więcej

Młodzieżowa Rada Klimatyczna – Członkowie drugiej kadencji powołani

– Bardzo cieszę się, że młodzi ludzie tak aktywnie włączyli się w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Dziękuję ustępującemu zespołowi Młodzieżowej Rady Klimatycznej I kadencji i witam jej nowych członków – powiedziała minister klimatu i środowiska podczas uroczystego powołania II kadencji MRK, które miało miejsce 17 października 2022 roku.

Czytaj więcej

Radni przeciwni rezygnacji – Spór o certyfikat FSC

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego wystąpili z apelem do RDLP w Gdańsku oraz premiera RP o utrzymanie certyfikacji FSC, z której gdańska dyrekcja chce zrezygnować. Podczas sesji Sejmiku radni przyjęli stanowisko, zgodnie z którym apelują o przywrócenie certyfikacji FSC, argumentując, że rezygnacja z niej odbije się na branży meblarskiej i drzewnej: Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża zaniepokojenie decyzją RDLP w Gdańsku o rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC). Rada jest niezależnym podmiotem określającym standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, daje aprobatę dla sposobu pozyskiwania surowca oraz stanowi zabezpieczenie i potwierdzenie, że Lasy Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne, ważne dla mieszkańców województwa pomorskiego. FSC jest certyfikatem międzynarodowym, wymaganym przez wielu zagranicznych kontrahentów i gwarantującym im właściwe pochodzenie produktów. (...)

Czytaj więcej

Wypadek w RDLP w Krośnie – Niedźwiedź poranił leśniczego

W środę 19 października na terenie Nadleśnictwa Lutowiska, w leśnictwie Tworylczyk, ok. godziny 9.30 doszło do ataku niedźwiedzia na miejscowego leśniczego. Skutkiem zdarzenia są rozległe rany głowy u poszkodowanego.

Czytaj więcej

Sportowe zmagania leśników – Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym

Na przełomie sierpnia i września w urokliwym Rytrze położonym nieopodal Nowego Sącza rozegrały się XXII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym. Organizatorami rozgrywek byli: RDLP w Krakowie, Nadleśnictwo Stary Sącz, KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” wraz z Krajową Sekcją Pracowników Leśnictwa i Klubem Sportowym Darz Bór Karnieszewice.

Czytaj więcej

#sadziMY po raz kolejny – Inauguracja akcji

W Nadleśnictwie Stary Sącz (RDLP w Krakowie) 30 września br. oficjalnie zainaugurowano kolejną edycję akcji #sadziMY z udziałem wiceministra Edwarda Siarki. Wydarzenie, będące inicjatywą Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbywa się cyklicznie we współpracy z Lasami Państwowymi.

Czytaj więcej

Ruszyły zdjęcia do filmu o Adamie Lorecie – Historyczne scenografie z Kolbuszowej

W historycznej leśniczówce w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej rozpoczęły się ujęcia do filmu „Loret – leśnik z charakterem”. To fabularyzowana opowieść o pierwszym dyrektorze naczelnym Lasów Państwowych, wizjonerze i znakomitym organizatorze firmy, która na nakreślonych przez niego zasadach trwa do dziś.

Czytaj więcej

Finał pleneru „Współistnienie” w Mucznem – Cuda w drewnie

W piątek 30 września w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem (Nadleśnictwo Stuposiany, RDLP w Krośnie) odbył się wernisaż poplenerowych prac wielkoformatowych pleneru „Ekosztuka” z motywem „Współistnienie”. Monumentalne instalacje wykonane w kłodach drewna jodłowego i jaworowego utworzą w przyszłości galerie sztuki na wolnym powietrzu.

Czytaj więcej

Konsultacje w sprawie Natury 2000 – Zmiany w granicach obszarów

Na stronie www.natura2000.gdos.gov.pl pojawiła się informacja o konsultacjach prowadzonych z gminami na temat kolejnych zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Jak wynika z uzasadnienia, większość zmian jest wymuszona przez wciąż trwające postępowanie przeciwnaruszeniowe Komisji Europejskiej w sprawie niewystarczającego wyznaczenia siedliskowej części sieci Natura 2000 w Polsce lub jest wymuszona jako kompensacja zniszczenia borów nadmorskich pod budowę drogi S3 Świnoujście–Troszyn. Jednak niektóre zmiany wynikają też z uzyskania lepszego rozpoznania przyrodniczego, np. w związku z opracowywaniem planów zadań ochronnych.

Czytaj więcej

Czerwona Lista Kręgowców Polski – Uaktualnienie po latach

W czasopiśmie „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (t. 78, z. 2, lato 2022) opublikowano uaktualnioną Czerwoną Listę Kręgowców Polski autorstwa prof. Zbigniewa Głowacińskiego.

Czytaj więcej

Ptaki dalej bezkarne na polach – Ministerstwo niechętne zmianom

Łabędzie i żurawie nadal mogą bezkarnie żerować na uprawach rolnych. Portal prawo.pl informuje, że zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmiana przepisów nie rozwiąże problemu, bo trudno udowodnić, który gatunek ptactwa zawinił. Organizacje rolnicze szacują, że straty, jakie dzikie ptactwo wyrządza w uprawach, wynoszą już ponad 50 mln zł w skali kraju. Rolnicy muszą sięgać po pieniądze z własnej kieszeni, bo odszkodowanie nie przysługuje im ze względu na brak uwzględnienia ptactwa w katalogu gatunków, za które odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody odszkodowanie przysługuje za szkody wyrządzone przez: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Koła łowieckie na podstawie ustawy Prawo łowieckie może wypłacać odszkodowania za szkody wyrządzone przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Przedstawiciele Izb Rolniczych po raz kolejny zaapelowali do ministra klimatu i środowiska o zmianę przepisów. Proponują nowelizację treści art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i rozszerzenie wykazu zwierząt wyrządzających szkody o kategorię ptactwa chronionego, tj.: łabędzie, żurawie, dzikie gęsi, kormorany, krukowate.

Czytaj więcej

Erasmus+ leśnej młodzieży – Technikum Leśne w Tucholi podbija Irlandię i Słowację

W czerwcu, tuż po zakończeniu roku szkolnego, 19 tegorocznych absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi było uczestnikami ostatniej edycji projektu programu PO WER VET, działającego na zasadach programu Erasmus+. Wizyta w Irlandii zakończyła cykl pięciu wyjazdów młodzieży na praktyki zawodowe na tę „zieloną wyspę”. Miejscem docelowym było Sligo, niewielkie miasteczko w północno-zachodniej części Irlandii, w prowincji Connacht.

Czytaj więcej

Unijny przegląd wdrażania polityki środowiskowej – Wezwanie do działania

Komisja Europejska opublikowała trzeci przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, który jest kluczowym narzędziem sprawozdawczym wspierającym egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska. – Tegoroczny przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest wezwaniem do działania. Chociaż od czasu poprzedniego przeglądu odnotowano postępy w niektórych obszarach, jestem zaniepokojony faktem, że na innych polach luka we wdrażaniu wciąż się pogłębia, co sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na zanieczyszczenie środowiska i związane z nim zagrożenia. Analiza ta dostarcza państwom członkowskim narzędzi i informacji potrzebnych do poprawy wdrażania i lepszej ochrony naszego zdrowia i środowiska – mówił komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Czytaj więcej

Jubileusz w strugach deszczu – Pięć dekad leśnej szkoły w Lesku

Niemal 500 osób przybyło na obchody 50-lecia Technikum Leśnego w Lesku, które odbyły się 10 września na terenie obiektów szkolnych. Deszczowa pogoda nie powstrzymała ich przed powrotem do miejsca, gdzie niegdyś zdobywali leśną wiedzę.

Czytaj więcej

„Książka za drzewo” – Akcja Fundacji ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA wystartowała 5 września z ogólnopolską akcją „Książka za drzewo”. Podczas akcji uczestnicy sadzą drzewa i zapisują te działania na stronie www.ksiazkazadrzewo.pl. Następnie mogą sobie wybrać książkę, która zostanie do nich wysłana. Na uczestników czeka ok. 700 pozycji oraz prawie 1000 książek przygotowanych specjalnie dla grup zorganizowanych, szkół i przedszkoli.

Czytaj więcej

Lasy Państwowe w Brukseli – Wystawa poświęcona bioróżnorodności

Wystawa poświęcona ochronie lasów i bioróżnorodności w Polsce została otwarta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. – Polscy leśnicy dbają o lasy, wnosząc istotny wkład w leśnictwo europejskie – mówił na jej inauguracji wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Jamy – Otwarcie nowej siedziby

Wiosną zakończyła się w Jamach pewna epoka – leśnicy opuścili zajmowany od 1868 r. budynek nadleśnictwa i przeprowadzili się do nowej siedziby. Dotychczasowe biuro było kilka razy przebudowywane, jednak rosnące potrzeby pracowników i interesantów sprawiły, że podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. Uroczyście otwarto ją 13 maja 2022 r., a pracownicy wciąż przyzwyczajają się do nowych wnętrz, które dogoniły XXI wiek.

Czytaj więcej