strona główna

Aktualności

Geomatyka – Nowa mapa pokrycia terenu Polski

W Geoportalu, jako warstwa „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020”, dostępna jest już nowa mapa pokrycia terenu Polski. Opracowano ją na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2, które zostały zarejestrowane od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku. Do zobrazowania użyto zdjęć wykonanych w czasie, gdy zachmurzenie wynosiło mniej niż 20%. Rozdzielczość przestrzenna mapy to 10 m. Powstała ona całkowicie automatycznie z wykorzystaniem uczenia maszynowego na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (wykonało ją Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów Obchody w różnych intencjach

21 marca na świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Lasów – tym razem pod hasłem „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia”. Prezydent Andrzej Duda wraz z minister Grażyną Ignaczak-Bandych (szefową Kancelarii Prezydenta RP), a także Edwardem Siarką (sekretarzem stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska) wspólnie posadzili biocenotyczne gatunki drzew w Nadleśnictwie Garwolin (RDLP w Warszawie). Zainaugurowali tym samym akcję: „Łączą nas drzewa”, która potrwa do końca kwietnia. Jej celem jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w przyrodzie.

Czytaj więcej

Wydarzenia – W poszukiwaniu złóż

Wyglądający jak z kosmosu tabor firmy Geofizyka Toruń to ostatnio częsty widok w lasach szczecineckiego Nadleśnictwa Czarnobór. Specjaliści przystąpili tam do rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. – Prace cały czas trwają, będą realizowane przez kilka miesięcy – wyjaśnia nadleśniczy Sławomir Cichoń. Obecnie poszukiwania odbywają się tylko w tej części nadleśnictwa, w której przypuszczalnie mogą znajdować się złoża. Później wykonawca przeniesie się na pozostały teren, między Okonkiem i Czarnym, gdzie w przeszłości wykonano już rozpoznanie i teraz geolodzy chcą zweryfikować tamtejsze złoża co do wielkości i opłacalności wydobycia.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody – Wały jak ser szwajcarski

Kontrola wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły w pow. płockim ujawniła w nich aż 80 miejsc, w których bobry uszkodziły umocnienia. Aż 40 wykopów znajduje się w gminie Słupno. Inspekcję, 8 i 9 marca, przeprowadziły służby samorządowe, strażacy i Nadzór Wodny, szukając uszkodzeń spowodowanych przez krę lodową, którą rzeka miejscami wypychała na brzeg podczas lutowego wezbrania. Tych jednak nie stwierdzono. Odkryto natomiast szkody dokonane przez gryzonie. Jest to poważny problem, ponieważ dziury w wałach przeciwpowodziowych stwarzają zagrożenie dla stabilności ich konstrukcji, zwłaszcza podczas wezbrań Wisły.

Czytaj więcej

Innowacje – Elektryczny samochód w nadleśnictwie – to się sprawdza!

Jeśli chodzi o innowacje, to Nadleśnictwo Osie w dyrekcji toruńskiej chlubnie się wyróżnia. Zaczęło się od ogniw fotowoltaicznych zasilających kancelarię i izbę edukacyjną na szkółce leśnej. Ciekawostką jest, że w tym budynku działa ogrzewanie na podczerwień. Teraz podobna instalacja stanęła przy biurze jednostki. – Na tym nie zamierzam poprzestać, w planach jest jeszcze pompa ciepła, która zastąpi ogrzewanie gazowe w biurze oraz instalacje fotowoltaiczne w leśniczówkach i kancelariach leśnictw – snuje plany nadleśniczy Sławomir Sławiński.

Czytaj więcej

Walka z pożarami – Nowe narzędzie w rękach strażaków

Podwieszane pod śmigłowiec zbiorniki typu Bambi Bucket to nowy nabytek Państwowej Straży Pożarnej. Dwa – o pojemności 1,5 tys. l i 3 tys. l – trafiły w grudniu na wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, a kolejne zostaną kupione w tym roku. Zaletą rozwiązania jest jego wszechstronność – złożone zbiorniki można załadować na pokład wiropłatu, a przygotowanie ich do akcji zajmuje zaledwie kilka minut. Śmigłowiec jest w stanie je napełniać, wisząc nad zbiornikiem wodnym, a zrzut wody odbywa się poprzez otwarcie zaworu w dnie pojemnika. W użyciu tego sprzętu 16 i 17 marca szkolili się policyjni piloci.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracy – PIP o nadleśnictwach

Główny Inspektor Pracy opublikował sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. W tym czasie kontrolerzy przyjrzeli się m.in. trzem nadleśnictwom (Nadleśnictwie Augustów na terenie RDLP w Białymstoku, Nadleśnictwie Kudypy na terenie RDLP w Olsztynie oraz Nadleśnictwie Kłobuck na terenie RDLP w Katowicach), w których przeprowadzili cztery kontrole – dwie z nich dotyczyły badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a dwie kolejne sprawdzały formalne nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Opinie społeczne – Praca a ekologia

EKObarometr to cykliczne ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii. Tym razem zestawiono w nim wyniki dotyczące postrzegania działań proekologicznych pracodawców przez pracowników. – W opinii Polaków firmy częściej przekonują się do ekologicznych zachowań z powodu płynących z nich korzyści, a także w związku z wymogami prawnymi, niż kierując się chęcią bycia ekologicznym przedsiębiorstwem – komentuje wyniki Piotr Zimolzak wiceprezes zarządu SW Research, wykonawcy ankiety.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska – Aneksy do pul

9 marca wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka podpisał aneksy do pul-i nadleśnictw Białowieża i Browsk. To jedyny sposób na wycofanie z obiegu prawnego aneksu z 2016 r., który jest przedmiotem sporu między Polską a Komisją Europejską. Dokumenty pozwolą też prowadzić ochronę czynną na obszarach wskazanych przez KE i komitet ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – Mocno poniżej oczekiwań

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił dane dotyczące uczestnictwa obywateli w Pracowniczych Planach Kapitałowych, z których wynika, że świadczący pracę są sceptycznie nastawieni do rządowego pomysłu na oszczędzanie.

Czytaj więcej

Innowacje – Z góry widać lepiej

RDLP w Warszawie zakupiła bezzałogowy statek powietrzny Trinity f90+. To najnowocześniejsza tego typu maszyna w Lasach Państwowych. Urządzenie może startować pionowo, ale dzięki charakterystyce płatowca jedna misja pozwala na oblot nawet 700 ha lasu. Dron nie był jednak tani, kosztował niemal 15 tys. euro, ale za to daje ogrom możliwości.

Czytaj więcej

Ornitologia – Rekord leśnika

Przemierzyć ponad 50 tys. km w ciągu roku tylko po to, by obserwować ptaki? To, co dla wielu jest wyzwaniem, dla ornitologów stanowi naturalną konsekwencję pasji. Wysiłki często zostają wynagrodzone, o czym przekonał się leśniczy Jarosław Mydlak, który w rok zaobserwował 323 gatunki ptaków (bijąc dotychczasowy krajowy rekord wynoszący 315 zaobserwowanych gatunków).

Czytaj więcej

Projekty ustaw – Zbrodnie przeciw środowisku

Resort klimatu i środowiska wraz z GIOŚ i Ministerstwem Sprawiedliwości pracują nad zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko środowisku. Inicjatywę przybliżono w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 2 marca. – Chcemy, by społeczeństwo nie ponosiło kosztów nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorców niszczących środowisko – zapewniał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Zmiany w prawie obejmą szereg ustaw, m.in. o lasach, o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Klęska – Wsparcie na odbudowę lasu

Sierpniowa nawałnica, która w 2017 r. uszkodziła 68 tys. ha lasów, dotknęła w równym stopniu zarówno państwowych leśników, jak i właścicieli lasów prywatnych. Ci drudzy musieli uporać się ze zniszczeniami i odbudową drzewostanów we własnym zakresie, ale nie pozostali bez wsparcia państwa.

Czytaj więcej

Innowacje – Dla bezpieczeństwa kierowców

Łukasz Kunat i Kamil Skałbania, uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu, opracowali innowacyjną metodę informowania kierowców o obecności zwierząt w pasie drogowym. Pomysł zrodził się po kolizji ze zwierzyną, w jakiej uczestniczył jeden z młodych wynalazców. Po przeanalizowaniu całego zdarzenia, doszli do wniosku, że po wtargnięciu zwierzęcia na jezdnię kierowca ma niewiele czasu na reakcję, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Opracowali więc system, który informuje o pojawieniu się zagrożenia w pasie drogowym.

Czytaj więcej

Ranking szkół – Spadki w jakości nauczania?

Jak co roku miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” opublikowały wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. W plebiscycie zestawiono osobno tysiąc najlepszych liceów ogólnokształcących i 500 techników. W przypadku tych drugich ocenie podlegały sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (po 20%), matury z przedmiotów dodatkowych i egzaminu zawodowego (po 30%).

Czytaj więcej

Ochrona środowiska – „Ekościema” pod lupą

Komisja Europejska i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów opublikowały wyniki przeglądu stron internetowych, który jest przeprowadzany co roku w celu wykrycia naruszeń unijnego prawa ochrony konsumentów na platformach handlowych online. Tym razem, po raz pierwszy w historii, przedmiotem zainteresowania inspektorów był „pseudoekologiczny marketing”, tj. praktyka polegająca na tym, że przedsiębiorstwa twierdzą, że robią dla środowiska więcej niż w rzeczywistości.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „Moja najciekawsza przygoda w lesie”

Kochane Dzieci! W lesie przygody nigdy się nie kończą. Pewnie nie raz przydarzyło Wam się w lesie coś niesamowitego, niezwykle ciekawego bądź zaskakującego?Może coś wywołało u Was dreszczyk emocji? Było to tajemnicze? Magiczne? A może groźne? W lesie przygody nigdy się nie kończą i dlatego zachęcamy Was do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja najciekawsza przygoda w lesie”. Kto może w nim wystartować? Każdy, kto ma nie więcej niż 14 lat. Co zrobić, by wziąć w nim udział?

Czytaj więcej

Opinie społeczne – Polacy a zmiany klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wyniki badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, przeprowadzonego w listopadzie minionego roku. Za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo ankieterzy dotarli do respondentów w wieku 15 lat i więcej. Próba została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo).

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Leśne – Rzeczowa konferencja

17 grudnia PTL zorganizowało seminarium naukowe „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”, na którym prelegenci próbowali rozwikłać przyczyny konfliktów między współczesnymi przyrodnikami.

Czytaj więcej