Zakładasz firmę? Możesz płacić mniej!

15 grudnia 2007 08:42 2007 Wersja do druku

Przedsiębiorcy narzekają, że jednym z największych obciążeń, jakie muszą ponosić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje możliwość zmniejszenia tych obciążeń, a skorzystać z niej mogą osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.
Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne (wraz z ubezpieczeniem chorobowym) wynosi obecnie 517,13 złotych. Ale osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą płacić tylko 98,19 złotych. Z tej niższej składki nie mogą jednak korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Dotyczy to osób, które zakładają firmę po raz pierwszy w życiu, albo rejestrują działalność gospodarczą po co najmniej pięcioletniej przerwie od zlikwidowania poprzedniej. Jest też drugi warunek: w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można wykonywać usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym w roku bieżącym lub poprzednim było się związanym umową o pracę i w ramach tego stosunku pracy wykonywało się czynności, które aktualnie wykonuje się w ramach działalności gospodarczej. A więc na preferencyjne składki nie może liczyć nikt, kto wcześniej pracował na etacie, a obecnie wykonuje tą samą pracę w ramach tzw. samozatrudnienia. Preferencyjnych składek nie można też opłacać za pracowników, których się zatrudnia (nawet jeśli sam pracodawca za siebie płaci mniej).
Oczywiście każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest również do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku nie ma żadnych preferencji i stawka jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców - obecnie wynosi 177 złotych 36 groszy. Warto wspomnieć, że składki na ubezpieczenie społeczne płaci się od zadeklarowanej kwoty przychodu, która nie może być niższa od 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS (w przypadku składek preferencyjnych podstawą obliczania wysokości składki jest 30% minimalnego wynagrodzenia). Oczywiście - o ile sytuacja finansowa firmy na to pozwala - można zadeklarować większą kwotę. Wówczas płaci się większe składki, ale i świadczenia wypłacane przez ZUS, np. w razie wystąpienia niezdolności do pracy, będą odpowiednio wyższe. Więcej odkłada się również na przyszłą emeryturę - przedsiębiorcy opłacający ulgowe składki ubezpieczeniowe musza pamiętać, że ich kapitał emerytalny na kontach w ZUS i OFE rośnie znacznie wolniej niż np. przedsiębiorców nie podlegających preferencjom, lub pracowników zatrudnianych na etacie. Więcej informacji o preferencyjnych składkach na ubezpieczenia społeczne można znaleźć na stronie internetowej ZUS - www.zus.pl.