Prawo do emerytury

15 kwietnia 2007 13:21 2007 Wersja do druku

Jakie są warunki do nabycia prawa do emerytury? Ci, których nie objęła reforma emerytalna (starsze roczniki), musieli, poza osiągnięciem wieku emerytalnego, mieć przepracowane 25 lat. W przypadku osób z młodszych podobno nie ma tych 25 lat. Jak to jest? I w której grupie ląduję? Urodziłem się w 1961 r., zdaje się, że należę do takiej grupy przejściowej. Chyba było tak, że mogłem przystąpić do drugiego filaru, ale nie musiałem (starsi nie mogli, młodsi musieli). A jak to wygląda w przypadku rocznika 1957?

Są dwa rodzaje emerytur. Pierwsza - ustalana wg. starych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. jeżeli spełnią warunki wymagane do tej emerytury do 31 grudnia 2007 r. i druga - dla urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.


"Stara" emerytura przysługuje ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy osiągnęli tzw. powszechny wiek emerytalny i mają wymagany staż pracy. Dla kobiety wiek ten wynosi 60 lat, a wymagany staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) to co najmniej 20 lat. Dla mężczyzny - 65 lat oraz wymagany staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) - co najmniej 25 lat.
Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mogą przechodzić na emeryturę również wcześniej, przed osiągnięciem powszechnego wieku, muszą tylko spełnić określone przepisami ustawy emerytalnej warunki.
Na wcześniejszą emeryturę mogą przechodzić również osoby młodsze, urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. Ta grupa osób musi jednak spełnić warunki co do wieku i wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego do końca 2007 roku.
Nowa emerytura przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Uzyskanie prawa do tej emerytury zależy tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Natomiast wysokość tej emerytury zależy m.in. od kwoty zgromadzonych składek emerytalnych na indywidualnym koncie w ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. Tym osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały przed wprowadzeniem reformy emerytalnej, a zatem przed 1 stycznia 1999 r., oblicza się kapitał początkowy. Jest to w pewnym sensie odtworzenie składek odprowadzonych przed rokiem 1999. Jego wartość zapisana jest na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.
Przynależność do OFE jest obowiązkowa dla wszystkich osób czynnych zawodowo urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., których reforma w ogóle nie objęła, nie mogli przystąpić do II filaru. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.
mogły, ale nie musiały przystępować do OFE.