Wpis do ewidencji

15 marca 2007 10:05 2007 Wersja do druku

Uzyskałam wpis do ewidencji działalności gospodarczej w lipcu 2006 r. Nie zgłosiłam tego faktu w ZUS. Zaznaczam, że z przyczyn rodzinnych działalności tej jeszcze nie podjęłam. Czy grożą mi jakieś sankcje?

Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie podjęła tej działalności nie ma obowiązku zgłaszać tego faktu do ZUS.


Liczy się data faktycznego podjęcia jakichkolwiek działań związanych z tą działalnością. Zatem w ciągu 7 dni od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności płatnik ma obowiązek złożyć odpowiednie druki zgłoszeniowe: ZUS ZFA oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.