Umowy - zlecenia

16 marca 2007 10:03 2007 Wersja do druku

Czy osoba, która wykonuje pracę na podstawie dwóch umów zlecenia podlega obowiązkowo z każdej z tych umów ubezpieczeniom społecznym?

Dla osoby wykonującej pracę na podstawie dwóch umów zlecenia obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne z tego tytułu, który powstał jako pierwszy (tj. z umowy zlecenia zawartej wcześniej).


Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega natomiast z obu umów zlecenia.