Chorobowe

16 marca 2007 10:01 2007 Wersja do druku

Czy pracownik może chorować w roku kalendarzowym dłużej niż 182 dni?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 dni lub przy niezdolności spowodowanej gruźlicą przez 270 dni.


Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności oraz okresy poprzedniej niezdolności spowodowanej tą samą chorobą jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni. Tak więc, jeżeli pracownik wykorzystał 182-dniowy okres zasiłkowy i po odzyskaniu zdolności powrócił do pracy, a następnie po przerwie (przekraczającej 60 dni przy tej samej chorobie) zachorował, nabywa prawo do nowego okresu zasiłkowego i w tym przypadku, może w tym samym roku kalendarzowym pobrać zasiłek za okres dłuższy niż 182 dni.