Urlop a składki

15 lutego 2007 06:06 2007 Wersja do druku

Mam zamiar iść na półroczny urlop bezpłatny. Czy w trakcie tego urlopu pracodawca powinien odprowadzać za mnie składki, czy powinienem to robić sam?
Pracownik w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. W tym bowiem okresie stosunek pracy ulega zawieszeniu ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc również w sferze ubezpieczeń. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 10 przewiduje możliwość dobrowolnego kontynuowania ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku dana osoba sama wyraża wolę przystąpienia do ubezpieczeń (tylko emerytalnego i rentowych) oraz finansuje składki z własnych środków. Przy czym warunkiem kontynuowania ubezpieczeń jest dokonanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia przejścia na urlop bezpłatny.
Ponadto zgodnie z art. 69 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego może po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczyć się dobrowolnie.