Czy muszę opłacać składkę?

15 lutego 2007 06:01 2007 Wersja do druku

Osoba prowadząca od kilku lat działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji i opłacająca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, od 25 września 2006 r. przebywa na zasiłku macierzyńskim z tego tytułu. Czy nadal jest ona zobowiązana opłacać składki do ZUS?
Na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osoba ta jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Nadal jednak musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (a ją rzeczywiście opłaca się w ZUS).