Zasiłek macierzyński

22 stycznia 2007 17:49 2007 Wersja do druku

W jaki sposób podlega ubezpieczeniom społecznym osoba pobierająca zasiłek macierzyński ze stosunku pracy, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą?
W myśl art. 9 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych, wówczas składki za ten okres opłaca za nie budżet państwa. Jeżeli jednak kobieta, która pobiera zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy, prowadzi równocześnie działalność gospodarczą, czyli ma drugi tytuł do ubezpieczeń, wówczas obowiązek opłacania składek wynika właśnie z tego drugiego tytułu, a nie z tytułu pobierania zasiłku.
Osoba taka zobowiązana jest poinformować pracodawcę o posiadaniu innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie pracodawca zaprzestaje wykazywać tę osobę w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS, a składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie są
finansowane przez budżet państwa (należy je opłacać samemu).