Kurs języka angielskiego

22 stycznia 2007 17:47 2007 Wersja do druku

Czy sfinansowany w całości przez pracodawcę kurs języka angielskiego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika?


Nie. Wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie ogólne pracownika (np. kursy językowe) nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjątek stanowią wynagrodzenia otrzymywane za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.