Pierwsza działalność

21 listopada 2006 09:12 2006 Wersja do druku

W styczniu rozpocząłem równocześnie prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych oraz działalność w ramach spółki cywilnej zajmującej się transportem. Do ubezpieczeń społecznych zgłosiłem się z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 30% minimalnego wynagrodzenia. Jest to moja pierwsza działalność i nie jest ona wykonywana na rzecz byłego pracodawcy. Czy zgłoszenie do ubezpieczeń dokonane jest prawidłowo?
Tak. Przepis art. 18a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie także do osób, które tego samego dnia rozpoczynają prowadzenie firm w kilku różnych formach - indywidualnie i w ramach spółki cywilnej.