Raporty miesięczne

21 listopada 2006 09:11 2006 Wersja do druku

Czy płatnik składek może sporządzać za osobę ubezpieczoną dwa odrębne imienne raporty miesięczne - tzn. w jednym raporcie uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze, w drugim godziny nadliczbowe?
Płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym oraz deklaracji rozliczeniowej dla każdego zgłoszonego przez siebie ubezpieczonego uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek. Dlatego też wszystkie składniki wynagrodzenia, tzn. wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, należy wykazać w jednym imiennym raporcie miesięcznym.