Ars Silvestris – Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników

6 kwietnia 2016 12:58 2016 Wersja do druku

Ars Silvestris – Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL wl. 1988–2012
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2015, s. 351

Prezentowane w albumie obrazy, rzeźby, rysunki, fotogramy, tkaniny, wiersze to plon organizowanego od 1988 r. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników (OPTAL).


Jego pomysłodawcą i animatorem jest OKL w Gołuchowie, organizujący te przeglądy co cztery lata. Z okazji X OPTAL-u Ośrodek wydał album „Ars silvestris” („Sztuka z lasu”), w którym na kolejnych stronach prezentowane są prace twórców oraz ich biogramy, oczywiście te najciekawsze, wskazane przez jury (w dotychczasowych edycjach konkursu wzięło już udział ponad 400 twórców, prezentując prawie 5000 prac).

Wielu prezentowanych twórców ma już ugruntowaną pozycję nie tylko w środowisku leśników. Tak oceniane są np. obrazy Zbigniewa Boguckiego, który tworzy przy pomocy pasteli, również grafitu, impresjonistyczne obrazy. Obraz musi być odbiciem duszy. On musi grać, śpiewać, musi szaleć. To nie może być kaligrafia – pisze w swoim biogramie pracownik Nadleśnictwa Konstantynów. Z kolei pracujący w Nadleśnictwie Bielsk Sławomir Smyk, którego fantazyjne, pełne harmonii rzeźby są prezentowane na wielu prestiżowych wystawach, głosi inne credo: Nie interesuje mnie dosłowny realizm. Wolę metaforę, impresję, abstrakcję – formę, która jest znakiem duszy drzewa, a swoje rzeźby nazywam „otwieraniem drewna”.

Perełkami twórczości amatorskiej leśników są także pokazane w albumie miniatury rzeźbiarskie w porożach zwierząt leśnych Kazimierza Kręckiego, pejzaże leśne Krzysztofa Lewicza czy przepiękne rysunki o tematyce przyrodniczej i łowieckiej zmarłego niedawno Jarosława Janickiego. Na szczególną uwagę zasługują także fotografie Adama Bencala, który pokazuje krajobrazy Sudetów Zachodnich i pracę w lesie w czerni i bieli.

Chwała OKL-owi w Gołuchowie, że za sprawa OPTAL-u takie perły ujawnia, a Konradowi Bulowi z OKL-u, ze wpadł na pomysł stworzenia niezwykłej encyklopedii tych ludzi lasu, którzy sławią stan leśnikóww swoją twórczością. Nie bez kozery Wielkopolska uhonorowała album tytułem jednego z najciekawszych wydarzeń muzealnych 2015 roku.

Eugeniusz Pudlis