Świerk pospolity - hodowla i ekologia

24 kwietnia 2010 20:29 2010 Wersja do druku

Świerk pospolity – hodowla i ekologia
Tadeusz Henryk Puchniarski
PWRiL 2008, s. 232

W serii „Poradnik leśnika” ukazało się monograficzne omówienie hodowli i ochrony jednego z popularniejszych krajowych drzew iglastych – świerka. To kolejny tom z serii poświęconej gatunkom drzew leśnych.

W części pierwszej książki przedstawiono postępowanie hodowlane, począwszy od wymagań i roli na poszczególnych siedliskach leśnych (nizinnych, wyżynnych, górskich i wysokogórskich), ochronę zasobów genowych, produkcję sadzonek, odnowienia, zalesienia, różne rodzaje cięć odnowieniowych, aż po przebudowę i pielęgnację drzewostanów świerkowych. I właśnie ten rozdział, w związku z powszechnymi w kraju problemami z hodowlą tego gatunku, powinien zainteresować wszystkich, którzy na co dzień muszą zmierzyć się z tym zadaniem. Dzięki tej właśnie publikacji, która w sposób łatwy i zrozumiały wyjaśnia niuanse postępowania w drzewostanach podlegających przebudowie, nie będzie to skomplikowane. Autor podaje bowiem niejako rozwiązania, jakie mogą znaleźć zastosowanie w różnych rejonach kraju, w nierzadko skomplikowanych przypadkach.


Tadeusz Pruchniarski omawia również możliwość zastosowania świerka w plantacjach drzew szybkorosnących oraz plantacjach choinek. Temat ten potraktowany został bardzo szczegółowo. Począwszy od produkcji choinek, ich historii aż po porady dotyczące zbytu. Część druga poradnika porusza zagadnienia dotyczące praktycznej ochrony lasów świerkowych. Omówione zostały podstawowe zagrożenia abiotyczne, ochrona przed owadami uszkadzającymi szyszki, nasiona, sadzonki, także drzewa w uprawach, młodnikach i dojrzałych drzewostanach. Oddzielnie ujęto tzw. szkodniki wtórne i techniczne oraz choroby grzybowe, problemy szkód od zwierzyny i powodowanych przez ludzi.

W końcowych rozdziałach poruszono temat świerka jako źródła surowca. Wiele ciekawych przemyśleń i spostrzeżeń dotyczących przyszłości gatunku w Polsce zawiera rozdział ostatni, w którym pada kilka bardzo interesujących, czasem dyskusyjnych propozycji podejścia do obecności świerka w naszych lasach.

Na końcu książki, podobnie jak w całej serii, znajdują się barwne fotografie prezentujące w formie przekrojowej wszystkie omawiane zagadnienia.

BaSza