Lapońskie problemy Metsähallitusa

14 lutego 2006 20:53 2006 Wersja do druku

W listopadzie 2005 r. Komisja Praw Człowieka ONZ poleciła wstrzymać pozyskanie drewna w regionie Nellim w fińskiej Górnej Laponii z powodu petycji trzech lapońskich pasterzy reniferów, wniesionej przy wsparciu organizacji Greenpeace. Pasterze domagają się zaniechania użytkowania lasów w regionie Nellim ze względu na związane z tym domniemane zagrożenia dla stadnego chowu reniferów, a tym samym dla całej kultury Lapończyków. W ciągu sześciu miesięcy państwo fińskie jest teraz obowiązane udzielić Komisji stosownych wyjaśnień. W związku z tą sprawą fińskie państwowe gospodarstwo leśne Metsähallitus (3,4 mln ha lasów gospodarczych, roczne pozyskanie ok. 5 mln m3) zdecydowało się tymczasowo wstrzymać pozyskanie drewna w regionie Nellim, obejmującym obszar lasów państwowych o łącznej powierzchni 27 tys. ha.
Decyzja o wstrzymaniu pozyskania może mieć negatywny wpływ na poziom zatrudnienia w całym regionie. Jak poinformował Hannu Jokinen, dyrektor pionu ,Gospodarka Leśna" w Metsähallitusie, kierownictwo gospodarstwa próbuje znaleźć zastępcze miejsca pracy dla miejscowych robotników i przedsiębiorców leśnych, ale istnieją poważne obawy, że nie uda się zapewnić pracy wszystkim. Poza tym Metsähallitus próbuje pogodzić interesy hodowli reniferów i gospodarki leśnej w Górnej Laponii, prowadząc intensywne pertraktacje z lokalnymi środowiskami w sprawie rozmiaru pozyskania, możliwego do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. Tymczasem siedemnastu lapońskich pracobiorców - robotników leśnych i operatorów maszyn - wniosło do Komisji Praw Człowieka ONZ skargę o naruszenie praw człowieka i konstytucyjnych praw Lapończyków poprzez zadecydowanie przez tenże organ o wprowadzeniu sześciomiesięcznego moratorium na pozyskanie drewna. Petycję popierającą skargę podpisało ponad 150 mieszkańców regionu Nellim. Lapończycy, którzy wnieśli skargę, domagają się respektowania gwarantowanego przez państwo fińskie prawa mieszkańców Laponii do samostanowienia, w tym prawa do pracy i decydowania o źródłach własnego utrzymania. Zdaniem protestujących pracobiorców, wprowadzone moratorium pozbawia pracy dużą grupę społeczności lapońskiej w imię obrony interesów nielicznych ich członków.