Finlandia: nowa rada dyrektorska Metsähallitusa

2 października 2005 13:55 2005 Wersja do druku

W marcu br. fińska Rada Państwa zatwierdziła nowy, zarekomendowany przez ministra rolnictwa i leśnictwa skład rady dyrektorskiej Metsähallitusa - fińskiego państwowego gospodarstwa leśnego, zarządzającego obszarem lądowym i wodnym o powierzchni 12 mln ha. Przewodniczącym rady został Pentti Lähteenoja, zastępca dyrektora generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa, a wiceprzewodniczącą - Ritta Rainio, dyrektor generalny w Ministerstwie Środowiska.
Pozostali członkowie nowej rady to: Aulikki Heinonen (przedstawicielka Laponii), Kalevi Hemilä (dyrektor w towarzystwie ubezpieczeniowym ETERA), Jaana Korpi (dyrektor w firmie Weilin+Göös Oy), Aulis Lyhykäinen (reprezentant pracowników Metsähallitusa), Helena Wallden (członkini zarządu banku OKO). Kadencja rady dyrektorskiej w tym składzie upływa z dniem 31 marca 2008 r. źródło: www.metsa.fi