Nadleśnictwo Łopuchowo - Jubileusz 70-cio lecia

13 lutego 2018 13:41 2018 Wersja do druku

22 września w Nadleśnictwie Łopuchówko mieliśmy okazję złożyć hołd dorobkowi wielu pokoleń leśników pracujących na tych terenach – oprócz okrągłego jubileuszu istnienia nadleśnictwa obchodziliśmy 200-lecie administracji Lasów Państwowych na tych terenach.W uroczystościach wzięli udział obecny i emerytowany dyrektorzy RDLP w Poznaniu – Tomasz Markiewicz i Piotr Grygier, lokalne władze samorządowe, przedstawiciele Wojska Polskiego, były Marszałek Województwa Wielkopolskiego, władze PZŁ oraz członkowie kół łowieckich, a także liczne grono naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie zabrakło licznie przybyłych emerytów oraz obecnych pracowników nadleśnictwa.

Podczas mszy św. w intencji polskich lasów, leśników oraz myśliwych, którą sprawował, prymas Polski Wojciech Polak, podkreślano mądrość naszych przodków, ich poświęcenie i oddanie służbie oraz troskę o zasoby leśne.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali przygotowanych na tę okoliczność wystąpień (m.in.: prof. dr. hab. Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dr. inż. Stefana Panka z Centrum Kompetencji Leśnej w Eberswalde, prof. dr. hab. Władysława Chałupki z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, dr. inż. Tomasza Sobalaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko), a także otrzymali, wydany staraniem nadleśnictwa, pamiątkowy reprint „Publicandum dla Prus południowych względem czynienia szkód w lasach i borach i kar na to ustanowionych”, kopię egzemplarza z 1794 r., zawierającego regulacje prawne, umożliwiające egzekwowanie zasad hodowli i użytkowania lasu oraz łowiectwa w praktyce.

W ramach obchodów poświęcono również, wybudowaną z inicjatywy nadleśniczego i miejscowych kół łowieckich, kapliczkę św. Huberta, której brakowało dotąd na terenie nadleśnictwa. Znalazł się w niej niecodzienny element. Nadleśniczy Tomasz Sobalak: – Wobec rosnącej ilości niebezpiecznych zdarzeń z bronią podczas polowań postanowiliśmy umieścić w tej kapliczce symboliczny otwór. Okrągły wlot na przestrzał w kamieniu, niczym ślad po kuli. Zwracam się w tym momencie do kolegów myśliwych: Kiedy podnosisz broń, wspomnij ten symboliczny otwór i zawsze, kiedy składasz się do strzału, zadaj sobie pytanie: Quo vadis, bullet? („Dokąd zmierzasz, kulo?”)

Hanna Haładzińska-Napierała

inż. nadzoru w Nadleśnictwie Łopuchówko

Treść referatów oraz wystąpień wygłoszonych podczas uroczystości zostanie opublikowana w II wydaniu książki „Nadleśnictwo Łopuchówko. Rys historyczny”.