Buczyny karpackie - Nie trafią na listę UNESCO

2 maja 2017 11:25 2017 Wersja do druku

Polska zdecydowała, że wycofuje się z udziału w międzynarodowej aplikacji o powiększenie Obszaru Dziedzictwa Ludzkości UNESCO obejmującego najcenniejsze buczyny Europy.


Jednym z obiektów wpisanych obecnie na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO są „Pierwotne lasy bukowe Karpat i stare lasy bukowe Niemiec”, obejmujące 15 obiektów na Ukrainie, w Rumunii i Niemczech.

Obecnie do UNESCO zgłoszono propozycję rozszerzenia tego wpisu na całą sieć najcenniejszych lasów bukowych w Europie („Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”). Taki zbiorowy obiekt miał się składać z 82fragmentów naturalnych, ściśle chronionych buczyn w 11 krajach, o łącznej powierzchni blisko 100 tys. ha.

Wg propozycji eksperckich i decyzji rządów 11 krajów w 2015 r. zakładano, że w tej liczbie znajdą się także cztery najbardziej pierwotne fragmenty podlegających ścisłej ochronie lasów bukowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym – buczyny w Paśmie Granicznym i dolinie Górnej Solinki, na zboczach Połoniny Wetlińskiej i Smereka, w dolinie Terebowca i w dolinie Wołosatki, o łącznej powierzchni ok. 3300 ha.

Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w grudniu ub. roku, w których rady gmin Cisna i Lutowiska negatywnie zaopiniowały propozycję, argumentując to „brakiem zaufania do parku narodowego”, Polska zadecydowała, że buczyny z naszego kraju nie będą zgłoszone. Pozostałe kraje czekają na ocenę wniosku przez IUCN. Zostanie zaakceptowany prawdopodobnie na sesji Komitetu UNESCO, która odbędzie się w tym roku w Krakowie.

Red.