Żubry w Polsce - Przeprowadzka ku wolności

22 lutego 2017 13:15 2017 Wersja do druku

Spośród wszystkich krajów na świecie, które mogą poszczycić się obecnością w faunie żubrów, to w Polsce rogaty zwierz ma się najlepiej. W 2015 r. na terenie Polski notowano ponad 1,5 tys. żubrów.


O ich los dbają m.in. leśnicy. By robić to jak najlepiej, DGLP zapowiedziała kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe, nad którym czuwać będzie prof. Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie i prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Ma on obejmować m.in. stworzenie banku genów, rozprzestrzenienie żubrów za granicę, ale przede wszystkim zwiększenie liczby stad w Polsce. W projekt zaangażują się 22 nadleśnictwa.


Rozładunek kolejnego lokatora w tymczasowej zagrodzie dla żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany
Fot. RDLP w Krośnie

Już teraz trwa operacja przesiedlenia żubrów, mających utworzyć wolnościowe stado w dolinie górnego Sanu (Nadleśnictwo Stuposiany). Od połowy stycznia, co kilka dni, do tymczasowej zagrody adaptacyjnej przewieziono w sumie siedem żubrów z zagrody pokazowej w Mucznem (zostało tam dziewięć osobników). Zwierzęta po wypuszczeniu w nieznany im, obcy teren stały się płochliwe i rzadko można je zobaczyć. Wychodzą na żer, podobnie jak jelenie, we wczesnych godzinach porannych i o zmroku. Będą teraz „dziczeć”, oczekując na przybycie krów odłowionych ze stad wolnościowych. Po okresie adaptacji żubrów zagroda zostanie zlikwidowana. Do wiosny, gdy wzejdzie trawa, będą jeszcze dokarmiane, by przywiązały się do nowego dla nich środowiska.

Odbudowa wolnego stada „Górny San II” to spełnienie obietnicy przywrócenia żubrów na tym terenie. Przed kilku laty u żubrów w tym regionie wystąpiła gruźlica i całe stado (23 osobniki) trzeba było wyeliminować.

Edward Marszałek