Ministerstwo Środowiska - Leśnictwo w kobiecych rękach

14 września 2015 13:53 2015 Wersja do druku

W czerwcu informowaliśmy o zmianach, jakie zaszły w resorcie środowiska po przyjęciu rezygnacji ze stanowiska wiceministra Stanisława Gawłowskiego. Na jego miejsce, jako sekretarza stanu, premier Ewa Kopacz powołała 16 czerwca Dorotę Niedzielę. Na tym jednak ruchy kadrowe w resorcie się nie zakończyły.

Premier powołała także drugą wiceminister (w randze podsekretarza stanu) – Katarzynę Kępkę. Powołanie podsekretarz jest o tyle istotne, że przejęła ona wiele kompetencji w zakresie leśnictwa od Piotra Otawskiego, który pozostaje Głównym Konserwatorem Przyrody (wśród jego kompetencji pozostały nadzór nad Departamentem Prawnym oraz Departamentem Leśnictwa i Ochrony Przyrody w zakresie ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych; podlegać mu będą GDOŚ i parki narodowe).

Katarzyna Kępka (fot. M. Bodył) jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aplikację sądową ukończyła w Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tam też w 2011 r. uzyskała tytuł doktora, broniąc pracę pt. „Prawno-międzynarodowe aspekty zmian klimatycznych” (opublikowaną w 2013 r.). Ma na koncie pracę jako radca prawny, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu i wykładowca akademicki. Jest autorką publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, członkinią polskiej grupy International Law Association.

Jakkolwiek nowa wiceminister nie posiada doświadczenia w administracji czy leśnictwie, to w zakresie jej kompetencji znalazł się nadzór nad Departamentem Ekonomicznym oraz Departamentem Leśnictwa i Ochrony Przyrody. Jej kompetencjom podlegają Lasy Państwowe, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polski Związek Łowiecki i szkoły leśne.

Od początku urzędowania nowa wiceminister jest dość aktywna. O jednym z jej spotkań (z przedsiębiorcami leśnymi) piszemy na s. 15.

Leśnictwo w ministerstwie już w rękach kobiet. Teraz czas na Lasy?

UZ