Żerkowsko-Czeszewski PK - Stempel na 20. rocznicę

28 listopada 2014 09:28 2014 Wersja do druku

W wyjątkowy sposób postanowiono uczcić 20. rocznicę utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Od 17 października przez 28 dni w jarocińskim urzędzie pocztowym używano okolicznościowego datownika. Hasło na stemplu: 1994–2014 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 17.10.2014 Jarocin Poznański 1.Pocztowym stemplom okolicznościowym towarzyszy również emisja kartki okolicznościowej przedstawiającej główny temat, tzw. „korespondentki”. Podobnie było i tym razem. Poczta Polska zdecydowała o przygotowaniu takiej kartki, bez znaku opłaty. Nakład wynosił tysiąc kart, a wprowadzono je do obiegu pocztowego już 14 sierpnia. Ograniczona liczba zrobiła zeń prawdziwy rarytas. Jej projekt to efekt starań m.in. Jakuba Wojdeckiego, specjalisty ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Jarocin, oraz pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (16 tys. ha) leży w środkowej Wielkopolsce. Ok. 39% zajmują lasy (Nadleśnictwo Jarocin). Przedmiotem ochrony jest unikatowa, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, którą park zawdzięcza obecności czoła lodowca w czasie ostatniego zlodowacenia.

Red.