CKPŚ - Lasy odpowiedziały senatorowi

3 października 2014 10:46 2014 Wersja do druku

W numerze 15–16 „Lasu Polskiego” informowaliśmy o pytaniu, jakie senator Wojciech Skurkiewicz zadał ministrowi środowiska. Na odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać. Na ręce wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej trafiła pięciostronicowa rozpiska przychodów i wydatków Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Sygnował ją zastępca dyrektora generalnego ds. strategii, organizacji i rozwoju Wiesław Krzewina.


Z odpowiedzi dowiadujemy się, że obecnie w CKPŚ zatrudnionych jest 100 osób (w tym osiem na urlopach macierzyńskich, trzy na długich zwolnieniach lekarskich, a 45 ma umowy na czas określony). Kiedy centrum powstało (2006 r.), zatrudniało pięć osób.

Stanowiska kierownicze piastuje 15 osób, a całością zarządzają dyrektor i jego zastępca ds. realizacji projektów środowiskowych.

Pozazdrościć można wynagrodzeń. Wg przekazanych przez DGLP danych średnie wynagrodzenie pracowników w 2013 r. wyniosło 7014 zł (średnia wśród kadry kierowniczej sięgała 10380 zł, a pracowników niższych szczebli 5170 zł).

CKPŚ zajmuje się wdrażaniem, koordynowaniem, inicjowaniem i zarządzaniem projektami w LP, na które Lasy otrzymują dotacje z budżetu Unii Europejskiej i państwa. Aktualnie koordynowane przez CKPŚ projekty opiewają na blisko 500 mln zł. Centrum pośredniczyło także w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko z alokacją ponad 375 mln zł. W 2013 r. od LP CKPŚ uzyskało 112 mln zł, wypłacając jednocześnie beneficjentom 75 mln zł.

W tym samym roku koszt utrzymania centrum przekroczył 13 mln zł. 69% tej kwoty stanowiły tzw. koszty osobowe (pensje i opłaty im towarzyszące, delegacje).

Od 1 października 2010 r. CKPŚ wynajmuje piętro (892 m2 wraz z miejscami parkingowymi) w warszawskim biurowcu INTRACO. Nie poniosło opłat na adaptację pomieszczeń – tą zajął się wynajmujący (a chodziło o 76 tys. zł). Centrum opłaca czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne. Opłaty te są podwyższane raz w roku (1 października) i obecnie wynoszą nieco ponad 72 tys. zł netto miesięcznie. Do tego dochodzą koszty energii elektrycznej i opłat telekomunikacyjnych. Jak poinformowała DGLP w wyjaśnieniach senatorskich wątpliwości, nie było możliwości, aby siedzibą CKPŚ zostały budynki wynajmowane od IBL w podwarszawskim Sękocinie.

Docelowo siedzibą CKPŚ ma stać się nowa siedziba Lasów Państwowych przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie.

UZ