CKPŚ - Pod lupą Skurkiewicza

21 sierpnia 2014 10:04 2014 Wersja do druku

Czy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) marnotrawi pieniądze Lasów Państwowych? Takie m.in. pytanie postawił w oświadczeniu senatorskim skierowanym do ministra środowiska Macieja Grabowskiego i dyrektora generalnego LP Adama Wasiaka senator Wojciech Skurkiewicz (PiS). Senatora zaniepokoiły sygnały o niewłaściwym funkcjonowaniu centrum.   CKPŚ powstało w 2006 r. jako ekspercka jednostka Lasów Państwowych. Za cele postawiono mu: wdrażanie, koordynowanie, inicjowanie i zarządzanie projektami realizowanymi w poszczególnych jednostkach LP a dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Obecnie CKPŚ koordynuje m.in. programy małej retencji i rozminowywania poligonów.
   
   Senator Skurkiewicz poprosił o wyjaśnienie kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników w ostatnich latach, liczbą kadry kierowniczej oraz średnią wysokością wynagrodzeń. Chce się też dowiedzieć, jakim dokładnie budżetem dysponuje CKPŚ i jaką jego część stanowią, jak to ujął, koszty osobowe.

   Uwadze senatora nie umknęła też lokalizacja siedziby CKPŚ. Dziś mieści się ono w biurowcu INTRACO (ul. Stawki 2). W oświadczeniu padło pytanie o czas i koszt wynajmu oraz adaptacji pomieszczeń na biura. Dociekliwy senator chce się też dowiedzieć, czy kierownictwo CKPŚ rozważało możliwość przeniesienia swojej siedziby do budynków będących w zarządzie PGL LP, np. do obiektów w Sękocinie?

UZ


Siedziba CKPŚ mieści się na 20. piętrze tego, położonego w centrum miasta, warszawskiego wieżowca
Fot. UZ