Wynagrodzenia w ministerstwach - Lepiej zarabiać w LP niż w MŚ

16 maja 2012 10:17 2012 Wersja do druku

Miesięczne wynagrodzenie w Ministerstwie Środowiska w ubiegłym roku wyniosło 5325 zł – ustaliła redakcja RMF FM. To przeszło o 1000 zł mniej niż w Lasach Państwowych.Średnia płaca (bez dodatkowych nagród) pracowników 18 ministerstw i Kancelarii Premiera wyniosła w 2011 r. 5499 zł (średnia w gospodarce to 3600 zł). Składają się na nią zarobki zdecydowanie niższe (np. ok. 4000 zł w Ministerstwie Kultury czy 4189 zł w resorcie rozwoju regionalnego), jak i zdecydowanie wyższe (średnio 7409 zł na osobę w resorcie rolnictwa czy 6526 zł w Ministerstwie Finansów).
Dodatkowym elementem wynagrodzeń w ministerstwach są nagrody i premie. Przez cały rok najwięcej otrzymali pracownicy resortu pracy (11 907 zł na pracownika), obrony narodowej (10 685 zł), infrastruktury (8062 zł) i finansów (7113 zł). W ministerstwie kierowanym przez Marka Sawickiego było to 4642 zł.
Ministerstwo Środowiska to druga połowa stawki. Urzędnik przy Wawelskiej zarabiał średnio 5286 zł na miesiąc, a do tego w ciągu roku wypłacono mu ledwie 466 zł premii i nagród. Tym samym średnie miesięczne wynagrodzenie w resorcie środowiska osiągnęło 5325 zł.
A w Lasach Państwowych? Dzięki temu, że wydatki na płace, ubezpieczenia i świadczenia pracownicze wzrosły w 2011 r. o 285 mln zł, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia o prawie 1%, średnia pensja w LP była o 793 zł wyższa niż w 2010 roku. „Przeciętny” leśnik zatrudniony w LP miesięcznie zarabiał więc 6390 zł brutto (kwota uwzględnia nagrody i premie). Porównując to wynagrodzenie z wynagrodzeniami w ministerstwach, jak to sugeruje kierownictwo Lasów Państwowych widzimy, że w Lasach zarabia się o ok. 1000 zł więcej niż w nadzorującym je Ministerstwie Środowiska. Poziom zarobków w Lasach Państwowych jest zbliżony do Ministerstwa Edukacji Narodowej (6304 zł z premiami).
W rankingu RMF podano także wielkość zatrudnienia w urzędah. We wszystkich ministerstwach na początku tego roku pracowało 13796 osób. Według danych, w Ministerstwie Środowiska zatrudniano 502 osoby, czyli o 29 mniej niż na początku roku 2011.

JJ