Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 24/2016

Powiedzieli nam - Las oczekujący | 7

Boże Narodzenie to czas rozmyślań. O refleksję nad posłannictwem leśników poprosiliśmy ks. Andrzeja Dymera, dyrektora Instytutu Medycznego w Szczecinie, członka Bractwa Leśnego

Rok w nowym otoczeniu politycznym | 8-11

17 listopada minął rok, od kiedy stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych objął dr Konrad Tomaszewski. Na co postawił dyrektor i co będzie priorytetem działań Lasów w najbliższej przyszłości?

Gospodarka leśna i ochrona przyrody – rozwój wiedzy i przemiany poglądów | 12-14

Rozwój ekologii i szybki postęp w metodach badawczych przyniosły radykalne zmiany w rozumieniu podstawowych mechanizmów rządzących przyrodą, które miały i nadal mają spory wpływ na przemiany poglądów na temat gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

Potencjał wymagający rozpoznania | 15-17

Lasy strefy umiarkowanej mogą mieć często korzystniejszy, pod względem zmian klimatu, bilans netto CO2 niż lasy borealne lub tropikalne – mówi prof. dr hab. Janusz Olejnik, kierownik Katedry Meteorologii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Debata z agencją w tle | 18-19

Debata pt. „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych” zgromadziła 8 grudnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa ok. 300 osób.

Upul – dotacja za standard | 20-21

Nowelizacja ustawy o lasach z 11 marca 2016 r. wprowadziła możliwość przeznaczania środków funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu. Znamy już reguły, na jakich się to odbędzie.

Sto dni, sto lat | 22-23

Założono, że uprzątnięcie szkód spowodowanych huraganem z powierzchni dwóch leśnictw powinno potrwać maksymalnie sto dni. Termin ten udało się jeszcze skrócić.

Vivat profesor! | 24-25

Z okazji dostojnych jubileuszy uczonego, współpracownicy i byli podopieczni oddali cześć prof. Andrzejowi Klockowi, dziękując za ubogaconą wiedzę leśną, za uformowane osobowości, za świadectwo życia, pokazujące, że skromność i prostota ducha mogą iść w parze z wysokimi godnościami naukowymi i urzędowymi.

Bractwo Bartne - Tradycja łączy narody | 7

W Łucku (Ukraina) 30 października miał miejsce wernisaż (prezentowanej wcześniej w kilku miejscach w Polsce) wystawy autorstwa prof. Krzysztofa Hejke pt. „Ostatni Bartnicy”. Wystawę współorganizowali: Bractwo Bartne, Generalny Konsulat RP w Łucku oraz tamtejsza Galeria Sztuki Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Pełna treść >>>

Usługi leśne - Stawki - wciąż aktualny temat | 6

Do spotkania przedstawicieli DGLP i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych doszło 24 listopada. Rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół przetargów na przyszły rok i stawki godzinowej. Pełna treść >>>

Szczyt klimatyczny COP - Do trzech razy sztuka | 6-7

Choć zorganizowane przez Polskę tzw. szczyty klimatyczne COP w 2008 i 2013 r. były bardzo udane, nikt się chyba nie spodziewał, że po zaledwie pięciu latach znów przypadnie nam zaszczyt jego organizowania. Po negocjacjach na zakończonym właśnie COP22 w Marrakeszu (wzięło w nim udział ok. 25 tys. uczestników z 200 państw świata) tak się jednak stało. Polsce przyznano organizację COP 24 w 2018 roku. Gotowość zorganizowania szczytu zgłosił już Gdańsk. Pełna treść >>>

Pierwokup lasów - Oficjalne dane | 5

W BILP pojawiają się pierwsze oficjalne dane dotyczące pierwokupów lasów przez Lasy Państwowe. Do 9 grudnia opublikowano materiały z 12 nadleśnictw. Większość spraw związanych z nabywaniem działek skupiona jest w południowej części kraju. Najwięcej pierwokupów – pięć – przeprowadzono w RDLP w Katowicach. Dyrekcja wzbogaciła się łącznie o 11,38 ha. W sumie LP powiększyły się o 22,01 ha. Koszt to prawie 506 tys. zł. A to dopiero początek. Pełna treść >>>

Instytut Badawczy Leśnictwa - Międzynarodowo o CO2 i CBM | 4

W LP trwają intensywne prace, mające na celu wdrożenie pilotażowych działań związanych z tworzeniem gospodarstwach węglowych w wybranych wydzieleniach 26 nadleśnictw. W czynione przygotowania wpisała się międzynarodowa konferencja, połączona z warsztatami terenowymi, poświęcona Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3), z udziałem naukowców i licznych leśników z całej Polski. Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego LP, podkreślił duże znaczenie tej konferencji z uwagi na czas, w którym się odbywa – szczególny dla LP w związku z opracowywanym projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych. Pełna treść >>>

Leśny Bank Genów Kostrzyca - Szkolenie szyszkarzy | 4

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów Leśny Bank Genów Kostrzyca wraz z Bielską Szkołą Arborystyki od lat organizuje szkolenia dla zbieraczy szyszek, owoców i nasion z drzew stojących. Jedno z nich odbyło się 22–25 listopada. W zajęciach, obejmujących jeden dzień szkolenia teoretycznego oraz trzy dni pracy w terenie, uczestniczyło 12 kursantów. Pełna treść >>>

Z zagranicy 24/2016 | 36-37

Łotwa
17 lat działania LVM w formie spółki akcyjnej Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) zostały przekształcone w niegiełdową spółkę akcyjną w 1999 roku. – W ciągu minionych 17 lat LVM szybko się rozwijały jako sprawny i pieczołowity gospodarz zarządzający 1/4 powierzchni leśnej kraju w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Było to możliwe dzięki kierownictwu firmy oraz wykształconemu, profesjonalnemu, zjednoczonemu i zaangażowanemu personelowi, który jest największym kapitałem LVM. Jestem zadowolony z efektów działalności LVM i nie wątpię, że dalsza praca przyniesie równie dobre rezultaty i przyszłe pokolenia otrzymają w spadku jeszcze piękniejsze i produktywniejsze lasy państwowe – mówi Jānis Dūklavs, minister rolnictwa Łotwy.   Finlandia
Wzrost pozyskania a funkcja lasów jako pochłaniacza Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) ustalił, że w 2014 r. sekwestracja gazów cieplarnianych przez lasy Finlandii kształtowała się na poziomie 27,7 mln ton. Dla porównania: w 2013 r. związana z ruchem drogowym emisja gazów cieplarnianych sięgała w Finlandii 11,2mln ton. Generalnie można powiedzieć, że fińskie lasy pochłaniają przeszło połowę emisji gazów cieplarnianych, pochodzącej ze wszystkich sfer zużycia energii w Finlandii.       Słowenia
Nowy zarządca lasów państwowych Spółka z o.o. „Słoweńskie Lasy Państwowe” (Slovenski Državni Gozdowi, SiDG) została zarejestrowana w marcu 2016 roku. Zarząd nad lasami państwowymi o powierzchni 235tys. ha przejęła w lipcu. Wcześniej zarządcą słoweńskich lasów państwowych był Fundusz Rolno-Leśny Republiki Słowenii.   Pełna treść >>>  

Rynek drzewny | 37

Sprzedaż surowca drzewnego Zakończony pierwszy etap IKEA Ponad 25% drewna z Polski
Średnia cena 1 m3 wg GUS Stabilnie
Drewno energetyczne Projekt rozporządzenia

Żeby nie było po nas potopu | 38

Czy zdarzyło się komuś spośród Czytelników wpuścić robotników leśnych na powierzchnię działki przeznaczonej do trzebieży, na której drzewa wytypowane do wycięcia nie zostały uprzednio wyznaczone przez dyplomowanego leśnika?

Pieśń leśników polskich | 38

Napisał Gustaw Bolesław Baumfeld