Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/1996

O kształtowaniu drzewostanów z udziałem modrzewia | 4

Podczas określania celów hodowlanych i sposobów ich realizacji uwzględnia się dwie zasady półnaturalnej hodowli lasu - zmniejszenia i rozproszenia ryzyka hodowlanego. Realizacja tych zasad polega między innymi na kształtowaniu drzewostanów o możliwie bogatym składzie gatunkowym dostosowanym do warunków siedliska, zróżnicowanej budowie pionowej i właściwych formach zmieszania, przy wykorzystaniu w pełni naturalnych odnowień.

Rozmawialiśmy z... | 6

...mgr inż. Ewą Kwiecień redaktorem naczelnym Lasu Polskiego

Czy Citroen jest na polskie drogi | 8

Tym razem przeprowadziliśmy test samochodu Citroen ZX Break, który znalazł sie w ofercie skierowanej do leśników. Żeby ocenić przydatność tego modelu dla Służby Leśnej poddaliśmy go próbom w różnych warunkach pogodowych, na różnej nawierzchni i w zróżnicowanym terenie. A oto nasze opinie.

Czy warto ubezpieczać nasze pojazdy? | 9

Z zadowoleniem przyjęto w nadleśnictwach wiadomość, że Generalna Dyrekcja rozważa możliwość uporządkowania spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Lasów Państwowych. Jest rzeczą oczywistą, że ubezpieczenie tego majatku w jednej firmie ubezpieczeniowej przyniosłyby Lasom wielomiliardowe oszczędności  z tytułu samej tylko obniżki składek, które niewątpliwie można by wynegocjować.

Powędrować z wilkami | 10

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Cudowny mroźny poranek. Połoniny bieszczadzkie spią pod puszystym śniegiem. Taki dzień jak ten trzeba przeżyc z kims bliskim. Najlepiej z przyjacielem, aby smutek do serca nie wkradł się zbyt głęboko.

Informacje o Kongresie Leśników Polskich | 12

Poczucie odpowiedzialności leśników polskich za rozwój lasów i gospodarki leśnej dla dobra kraju prowadziło w przeszłości, w chwilach szczególnie doniosłych i wymagających rozwiązania wielu problemów nurtujących opinię społeczną i gospodarkę narodową, do organizowania ogólnych zjazdów leśników...

Dyrdymały | 12

Od dwóch tygodni jestem posiadaczem komputera klasy PC wyposażonego prócz gier, w jeden program użytkowy, zawierający w sobie prosty edytor tekstu, prosty arkusz kalkulacyjny i bazę danych. Nie jestem komputerowym asem, lecz po kilkunastu godzinach pracy z tym programem opanowałem go na tyle, by tworzyć samodzielnie Wykazy Odbiorcze Drewna, a na ich podstawie wyliczyć zarobki pilarzy, koszty poniesione na zrywkę, itd.

II Turniej wiedzy zawodowej i czytelnictwa prasy leśnej - Lesko 8-9.11.1996 r. | 13

Zielono zrobiło mi się w oczach, kiedy to w sali gimnaqstycznej Zespołu Szkół Leśnych w Lesku zaroiło się od uczestników turnieju. Przyznaję, że widok cieszący oko -eleganckie mundury, śnieżnobiałe koszule, krawaty. Sygnalista dał znak, że czas ruszyć w szranki...

Las na kartach książek | 14

William Wharton. Wieści. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1995 r.

Lasy Gostynińsko-Włocławskie-Nadleśnictwo Łąck | 15

W Leśnych Kompleksach Promocyjnych istnieją Rady Społeczno-Gospodarcze. Jest to twór składający się z naukowców, leśników, przedstawicieli kuratorium Oświaty, szkół, wydziałów ochorny środowiska, władz gminnych oraz organizacji ekologicznych, działających na danym terenie.

21 Sesja Połączonego Komitetu FAO/ECE/ILO | 16

W dniach 24-27 czerwca 1996 r., w Sinaia (Rumunia), odbyła się 21 Sesja Połączonego Komitetu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) do spraw Technologii Leśnej, Zarządzania i Szkolenia.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników leśnictwa są możliwe do osiągnięcia | 17

Praca w leśnictwie uważana jest praktycznie we wszystkich krajach za najbardziej niebezpieczne zajęcie dla zdrowia i życia. Częstotliwość wypadków jest w przybliżeniu dwu a nawet trzykrotnie wyższa niż w pozostałych gałęziach gospodarki. Udział obrażeń ciężkich jest również znacząco większy. Nie we wszystkich krajach sytuacja jest równie dramatyczna, jednak temat ten znajduje się w centrum uwagi wielu rządów, właścicieli lasów, przedsiębiorstw zatrudnianych w leśnictwie.

Trąba powietrzna i jej skutki | 19

Nawet niezbyt silne, ale długotrwałe wiatry powodują uszkodzenia drzew i wpływają niekorzystnie na drzewostany. Te wiejące z duża prędkością często wywołują szkody w stosunkowo krótkim czasie. Groźne dla drzewostanów są wichry i wichury.

Podmiejska wycieczka do lasu | 24

Tereny leśne położone w pobliżu aglomeracji mają tworzyć pasy zieleni wysokiej, zapewniać korzystną cyrkulacje powietrzną, spełniać rolę filtra redukującego poziom zanieczyszczeń(szczególnie powietrza atmosferycznego), a przede wszystkim umożliwiać rekreację w naturalnych warunkach przyrodniczych. To w jakim stopniu będą spełniać wszystkie przypisane im funkcje zależy w dużej mierze od wpływu czynników antropogenicznych.

Międzynarodowe Targi Poleko 1996 | 25

W dniach 19-21 listopada w Międzynarodowym Centrum Targowym w Poznaniu odbyły się, po raz ósmy w swej historii, Międzynarodowe Targi Ekologiczne-POLEKO. Organizowene pod patronatem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przyciągają uwagę coraz większej rzeszy producentów i handlowców z wielu krajów. W tym roku zaprezentowało się na nich 523 wystawców z 18 krajów, w tym z Kanady i USA, a nawet z Australii.

Listy do Lasu Polskiego | 25

Nawiązując do zamieszczonego w Lesie Polskim nr 20/1996 artykułu pt. Rozmawialiśmy z nadleśniczym Stanisławem Kostką-Wisińskim..., a dotyczącym Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, chciałbym uzupułnić wypowiedź p. Stanisława Kostki-Wiśniewskiego...

Kryształowa legenda Zeissa | 26

Nazwa ZEISS znana jest od dawnych, dawnych czasów. Oznacza optykę doskonałej jakości i trwałości, najnowszą na świecie technologię wytwarzania lornetek, szkieł optycznych, soczewek, lunet itp. I jak zwykle w przypadku znanych i cenionych zakładów, firma ZEISS ma długą i bogatą tradycję...

Ekologiczna skrzynka typu Bong | 28

Proponujemy prosty i tani sposób wykonania skrzynek lęgowych dla ptaków ( także schronów dla nietoperzy), całkowicie spełniający warunki ekologizacji środowiska leśnego. Do wykonania tego typu skrzynek naturalnych nie używamy żadnych materiałów niesprzyjających środowisku (typu gwoździe czy materiały sztuczne).

Instrukcja dla straży leśnej w lasach Domu Panującego (2) | 30

Przedstawiamy dalszy ciąg Instrukcji..., w której zwraca uwagę osobliwy kalendarz łowiecki, wymieniający kuropatwę czerwoną - występującą naturalnie w obszarze śródziemnomorskim i w Wielkiej Brytanii, i frankolina (ros. turkacz) - ptaka żyjącego na sawannie. Z nieznanych powodów, na liście zwierząt łownych pojawia się również tur - gatunek wymarły w 1627 r. Oddajemy zatem głos carskiemu urzędnikowi w instrukcji przetłumaczonej przez leśniczego Romana Pruskiego.

Jaki model urządzania lasu? | 31

Do prowadzenia racjonalnej gospodarki lesnej niezbędne jest posiadanie pełnej (lub mozliwie pełnej) wiedzy o gospodarstwie leśnym. W codziennej pracy na różnych szczeblach zarządzania lasem wiedza o gospodarstwier leśnym czerpana jest z planu urządzania lasu, powszechnie zwanego operatem. Ten obszerny dokument tworzony jest ogromnym nakładem kosztów przez specjalistów

Targi Drzewne w Klagenfurcie w nowej formie | 33

Po wielu rozmowach z wystawcami i uzytkownikami, aby zwiększyć zainteresowanie targami drzewnymi organizatorzy postanowili zmienić zasady ich funkcjonowania, począwszy od 1996 roku w następujący sposób...

Kule mnie się nie imały | 34

Pierwszy raz, kiedy padł strzał w moim kierunku - to po prostu głupota młodego wieku, która mogła skończyć się tragicznie. Miałem wtedy 22 lata i byłem już oficerem Armii Rosyjskiej. Był to rok 1917. Wśród oficerów panowały wówczas zwyczaje rycerskości jeszcze z czasów Średniowiecza. Honor oficera był tradycyjnie podtrzymywany, chociażby dotyczyło to spraw osobistych, w tym miłosnych...

Krótko o wszystkim | 36

Ekologia zrywki; Jeszcze o kroczącej maszynie zrębowej