Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 5/2006

Informacje | 4

Las Polski nagradza; Molekułą w fytoftorę

Mechanizm zjawiska zamierania drzewostanów dębowych | 8

Chociaż stres jest podstawowym elementem w predyspozycji drzew na czynniki chorobotwórcze, to nie jest on jednak jedynym czynnikiem, jaki powinien zostać uwzględniony w ocenie ryzyka wystąpienia kompleksu chorobowego i związanej z nim zwiększonej śmiertelności drzew.

Opiętki – wykrywanie i postępowanie | 12

W przypadku gradacji opiętków pozostawienie lasu bez ingerencji człowieka spowodować może zamarcie całych drzewostanów dębowych. Przedstawiamy Czytelnikom wskazówki dotyczące wykrywania obecności tych owadów oraz postępowania w zasiedlonych przez nie drzewostanach.

Zamieranie jesionów | 16

Zjawisko zamierania drzewostanów jesionowych obserwowane jest w Polsce na większą skalę od 1993 roku, w ostatnich latach szczególnie w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Olsztynie. Przyczyny choroby nie zostały jeszcze jednoznacznie określone.

Porady prawne | 25

Za pięć miesięcy kończę pracę w lasach na stanowisku leśniczego z długoletnim stażem i przechodzę na emeryturę. Dotychczas myślałem, że otrzymam mieszkanie od Lasów, a teraz dowiedziałem się, że mojemu znajomemu, który jest w tej samej sytuacji, odmówili tego prawa.

Zamieranie jesionu - rozmiar problemu | 19

W ramach prowadzonych przez IBL badań opracowano szczegółową ankietę dotyczącą drzewostanów jesionowych i rozesłano ją do wszystkich nadleśnictw w Polsce.

Nadleśnictwo Kobiór | 20

Zasoby przyrodnicze kobiórskich lasów są ogromne, sprawiając wrażenie wielkiej, ciemnej i wilgotnej puszczy. Przyjezdni niejednokrotnie stwierdzają, że czują się tu jak w Puszczy Białowieskiej.

Sport to kuźnia charakteru | 22

Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do jakiegoś nadleśnictwa, spotykam w nim kogoś ciekawego. Odwiedzając Nadleśnictwo Kobiór, od razu usłyszałem o leśniku z wykształcenia a sportowcu z zamiłowania – komendancie Posterunku Straży Leśnej Piotrze Chrzęszczyku.

Trochę historii | 24

Próby przystosowania samochodów do możliwości poruszania się w trudnym terenie zaczęły się dość szybko po wejściu aut do powszechnego użytku.

Wielka korekta | 26

Jesienią 1951 roku miała miejsce korekta granicy państwowej pomiędzy Polską a ZSRR. Do dziś nie wiadomo, co legło u jej podstaw, warto jednak opowiedzieć o jej przebiegu.

Z żałobnej karty | 27

Stanisław Wałach (1919–2006)

Opiętki | 15

W Polsce występuje 27 gatunków opiętków, w większości związanych z gatunkami drzewiastymi, przy czym 7 gatunków występuje na dębach.

Z zagranicy | 18

Stan zdrowotny niemieckich lasów nadal zły; Pół miliona funtów dla Agencji Badań Leśnych; Rok Wolontariatu Ekologicznego

Rynek drzewny | 23

USA potrzebuje tarcicy; Spóźniona reakcja; Nadzieja dla OSB; Szkielet w kąpieli

Listy do Lasu Polskiego | 6

Dziękuję, nie skorzystam; Wiatr z zachodu

Nowa Grand Vitara | 7

Nowa, trzecia już generacja tego modelu to prawdziwy samochód sportowo-użytkowy, stworzony i  zaprojektowany tak, by uwolnić Twojego Ducha i dać Ci możliwość dotarcia do miejsc położonych z dala od głównych dróg.

Wydajność leśniczego | 30

– Tato, tato, a w jaki sposób Święty Mikołaj jest w stanie w ciągu jednej nocy odwiedzić domy wszystkich dzieci na Świecie?
– Ep... Yhm... Nie garb się, gówniarzu!
No bo i co miał odpowiedzieć biedny ojczulek? Że to niemożliwe? I zniszczyć tym samym całą dziecięcą ufność? Prawa fizyki prawami fizyki, ale legendą trzeba podtrzymywać. Nie kłamać, bynajmniej! Podtrzymywać legendę. I to –jak się okazuje – nie tylko wśród dzieci...