Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 8/2006

Informacje | 4

Najpierw rozpoznać, potem chronić; O edukacji w parkach; Leśnicy pamiętają; Audiencja u prymasa; Jedna platforma wiosny nie czyni; LKP Lasy Oliwsko-Darlubskie z lotu ptaka

Kto powinien płacić za ochronę przyrody, a kto płaci naprawdę? | 8

Dwa najliczniej odwiedzane przez turystów rezerwaty w okolicy Krosna to Prządki (Nadleśnictwo Dukla) i Przełom Jasiołki (Nadleśnictwo Rymanów). Co roku przewija się przez nie około 100 tysięcy turystów. Wśród nich jesienią 2005 r. przeprowadzono ankietę dotyczącą świadomości społecznej w dziedzinie ochrony przyrody.

Dwie interpelacje | 9

Poseł Stanisław Gorczyca (PO) złożył do szefów dwóch resortów interpelacje, związane z pracami wykonywanymi w Lasach przez zakłady usług leśnych. W pierwszej z nich, której adresatem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł zapytywał o możliwość objęcia systemem dopłat do paliwa (który zaczął obowiązywać od 1 kwietnia) nie tylko rolników, lecz także przedsiębiorców świadczących usługi leśne.

Co z tym statutem? | 10

W Lesie Polskim nr 24/2005 w części informacyjnej Stefan Traczyk przedstawił przebieg ostatniego Plenarnego Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Występowanie szkodliwych owadów w 2005 roku | 14

Coraz mniej problemów z brudnicą mniszką, coraz więcej z borecznikami – tak w porównaniu z rokiem 2004 wypadł rok ubiegły w ochronie lasu.

Nadleśnictwo Katowice | 16

Co wyróżnia Nadleśnictwo Katowice? Na pewno to, że nie jest to łatwa jednostka, a w jej granicach mieszka 1,2 mln ludzi, co na powierzchnię 14 300 ha daje ogromne zagęszczenie.

Za rok, może dwa | 18

Władysław Dzięgała to jeden z pierwszych z pokolenia leśników, którzy przyszli na Mazury w latach 60. ubiegłego wieku, zrobili swoje i teraz po kolei odchodzą w stan spoczynku.

Naturalne zabezpieczenia upraw w Nadleśnictwie Lidzbark | 20

Potykacze, parkany ze sznurka, płoty faszynowe, rydwany oraz jeże świerkowe i namioty z gałęzi – takie naturalne i tanie zabezpieczenia upraw przed zwierzyną stosują leśnicy z Nadleśnictwa Lidzbark.

Jakość nasion modrzewia europejskiego | 22

Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) jest gatunkiem środkowoeuropejskim, rosnącym głównie w lasach reglowych, a w północno-wschodnich partiach zasięgu także na niżu i na przedpolu gór. Na terenie Polski znaczenie lasotwórcze mają dwa podgatunki: modrzew europejski (Larix decidua subsp. decidua) i modrzew polski (Larix decidua subsp. polonica Domin.).

Rynek drzewny | 23

Na pniu z rosyjską mafią; Z pomocą Unii

Musso Sports | 24

Ssang Yong pojawił się przed laty na naszym rynku, gdy firma ta wchodziła w skład megakoncernu Daewoo. Teraz, gdy po upadku olbrzyma stała się znów samodzielna, powróciła z kolejnymi atrakcyjnymi modelami. Dziś chciałbym zaprezentować Musso Sports, który wbrew swej nazwie jest po prostu ucywilizowanym pikapem.

Z zagranicy | 25

Internetowa konsultacja w sprawie unijnego planu leśnego; Porozumienie Metsähallitusa z WWF; Wzrastający popyt na usługi ALZ SA

Kazimierz Osiecki Akcja na Tworylnem | 27

Był taki czas, że w Nadleśnictwie Lutowiska było nas 6–8 ratowników leśników. W latach 60. leśnicy wstępowali do GOPR, traktując to jako życiową konieczność – ktoś tu musiał pomagać, nie tylko turystom, ale i miejscowym.

Konkurs fotograficzny - marzec | 28

Z każdym kolejnym miesiącem nasz konkurs fotograficzny, jak samonapędzająca się karuzela, nabiera coraz większego rozmachu. Redakcyjne szafki pękają w szwach, a jurorzy niemal koczują w redakcji, oceniając nadsyłane przez naszych czytelników zdjęcia.

Wołanie z połonin | 29

Nie ma wątpliwości, że obcowanie człowieka z naturą jest czymś wyjątkowym, a już szczególnie wtedy, gdy jest to przyroda surowa, dzika i dobrze strzegąca swoich tajemnic. Osobiście wierzę też w to, że są ludzie, którzy utrzymują z nią niezwykłe, pełne pokory i zrozumienia relacje.

Moja Droga i Kochana Braci Leśna! | 12

Zwracam się do Was Leśnicy, wywodzący się z różnych ośrodków akademickich, instytutów naukowych i szkół leśnych, wszystkich szczebli administracji Lasów Państwowych, warstw społecznych i zapatrywać, do Was cała Braci Leśna rozrzucona po wszystkich zakątkach obszaru Rzeczypospolitej.

Sporty leśników | 26

IV slalom „O Puchar Dyrektora RDLP w Krośnie”; Leśne kulanie