Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 9/2006

Informacje | 4

Jest o czym rozmawiać; Pubal musi zdziczeć; Zmiany w ochronie ppoż.

Nasza analiza | 8

Dyrektor Generalny LP wydał 14 marca Zarządzenie nr 11 W sprawie stanu ilościowego samochodów osobistych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Wypieńmy strach | 10

Korzystając z zaproszenia do dyskusji, po pozwalam sobie przesłać mój głos w sprawie formy nawiązywania stosunku pracy w Lasach Państwowych.

Jak pomóc cietrzewiom w lasach? | 12

Aby trwale zabezpieczyć  przyszłość cietrzewia w naszym kraju, nie wystarczy chronić go prawnie, czyli biernie. Konieczne jest świadome i konsekwentne działanie mające na celu zabezpieczanie lub odtwarzanie odpowiednich dla niego siedlisk oraz eliminację zagrożeń.

HDG Navora - kocioł na miarę leśniczówki | 17

Wciąż poszukiwane są coraz to nowsze rozwiązania energetyczne, umożliwiające wykorzystanie drewna jako taniego paliwa energetycznego. Dla użytkowników ważne jest dodatkowo zachowanie wysokiego standardu obsługi urządzeń grzewczych - komfort obsługi kotłów opalanych biomasą musi być zbliżony do komfortu obsługi pracujących kotłowni olejowych i gazowych.

Nadleśnictwo Jedwabno | 18

Jedwabno jest jednym z bardziej lesistych nadleśnictw na niżu Polski. Obszar zasięgu terytorialnego charakteryzuje lesistość przekraczającą 70%, którą tworzy niemal zwarty kompleks Lasów Napiwodzko-Ramuckich

Zagrożenie od owadów w 2006 roku | 20

Prezentujemy prognozę występowania szkodliwych owadów w br. opartą na danych, dotyczących liczebności populacji owadów, zebranych w 2005 roku.

Sukcesja a rekultywacja leśna na wyrobisku | 22

W przypadku wyrobiska kopalni piasku Szczakowa , zbiorowiska drzewiaste z sukcesji stanowią około 9% z ponad 2700 ha zrekultywowanych dla leśnictwa. Jak wykazano, włączanie tych zbiorowisk w procesie rekultywacji do odtwarzanych ekosystemów podwyższa wartość ekologiczną i walory krajobrazowe omawianych obszarów.

Rynek drzewny | 23

Krajobraz brażny; Uwaga na niemieckich bankrutów; Europa sobie radzi

UAZ 31512 | 24

W kolejnej wersji rozwojowej niezłej skądinąd reklamy jednego z produktów branży piwowarskiej( praiwe jak dzik, prawie jak HI-Fi) pokazano samochód terenowy GAZ, z komentarzem prawie jak jeep. otóż kulą w płot koledzy od piaru.

Z zagranicy | 25

Wyniki Sveaskogu w roku 2005; Sveaskog sprzedaje swoją wytwórnię tektury

Porady prawne | 25

Po 14 latach pracy od kilku dni jestem odwołanym leśniczym i obecnie do 30 czerwca przebywam na okresie wypowiedzenia. Nadleśnictwo obciążyło m,nie w okresie wypowiedzenia czynszem za zajmowane dotychczas mieszkanie funkcyjne. Czy to zgodne z prawem ? Czy w okresie wypowiedzenia nie należy mi się również bezpłatne mieszkanie?

Z mazurskich to lasów historia | 26

Do końca 1944 Mazurksie lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Jedwabno wchodziły w większości w obręb niemieckich lasów państwowych Prus Wschodnich. Tak jak wiele innych nadleśnictw regionu, w gestii LP znalazły się dopiero po II wojnie światowej.

Z żałobnej karty | 27

Czesław Wamke (1955-2006)

Państwowe górą? | 30

Jest 7:32. Chłopina wysiada z autobusu i powolnym kroczkiem, szur szur noga za nogą, idzie przez wioskę. Wchodzi na podwórko. Wsiada do 25-letniego Ostrówka (dla młodszych czytelników przypomnę - Ostrówek to popularna nazwa koparko-ładowarek k-162 na podwoziu ciągnika Ursus c-355). Rusza do lasu. Pyr pyr pyr pyr...

Polemiki | 9

Dzięki uprzejmości Lasu polskiego mam możliwość krótkiego ustosunkowania się do tekstu, jaki Zarząd Związku Stowarzyszeń Grupa robocza FSC-Polska przedstawił w odpowiedzi na mój artykuł Polskie standardy FSC (LP 7/2006)