Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2006

Informacje | 4

Zmiany w PUZP; Drewniane leśniczówki; Interfrost za pasem; Dwa w jednym; Co posiejesz...2006

Nie publikujemy! | 7

Praktyki stosowane przez służby informacyjne Lasów Państwowych spowodowały, że poczułem się młodszy  o kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat. Dziękuję najserdeczniej!

Zając pod lupą (1) | 8

Obecny stan pogotowia zajęcy jest określany mianem skrajnie zły i wszyscy interesujący się tymi stworzeniami zdają sobie sprawę. Na szczęście podejmowane są działania, abyśmy  kiedyś nie musieli mówić dzieciom, ze zając to takie trochę inny królik, ale teraz trudno go spotkać.

Jak pracowano nad ustawą | 10

7 Kwietnia br. Sejm uchwalił nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprości procedury wyłaniania dostawców towarów i usług. W znowelizowanej ustawie znalazły się również zapisy, które w sposób szczególny dotyczą Lasów Państwowych i były przez nie od dawna oczekiwane.

Ustawa poprawiona | 12

O komentarz do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych poprosiliśmy Alinę Niewiadomoską z  DGLP.

Technika leśne | 14

Okazją, by przyjrzeć się bliżej leśnym szkołom średnim, jest moment, kiedy gimnazjaliści wybierają dalszy kierunek kształcenia . Nierzadko będą to dzieci leśników i to głownie z myslą o nich prezentujemy 22 szkoły oferujące wykształcenie leśne.

Nietoperze Polski | 17

Nietoperze Polski Sachanowicz K..Ciechanowski M. Multko 2005

Ochrona przyrody w lasach tom II Ochrona szaty roślinnej | 17

Ochrona przyrody w lasach tom II Ochrona szaty roślinnej red. Dariusz.J Gwiazdowicz 2005

Nadleśnictwo Milicz | 18

Mocno zróżnicowane lasy, bogaty przyrodniczo teren, odmłodzona załoga kierowana przez doświadczonego nadleśniczego, radząca sobie z ogromem pracy -  to najważniejsze spostrzeżenia z wizyty w Nadleśnictwie Milcz

Natura 2000 w lasach UE | 20

W dniach 3-5 kwietnia Lasy Państwowe Republiki Czeskiej zorganizowały warsztaty pt. Wprowadzenie Natura 2000 przez lasy państwowe państw  Unii Europejskiej, na których można było poznać stan wdrażania Natury 2000 w 10 krajach.

Rynek drzewny | 23

Prognozy dla Rosji; Gigantyczna sklejka; Kto się boi hipermarketów?; W przyszłym roku lżej; Znak pod ochroną.

Samochody dla leśników | 24

Przedstawiamy niezwykle interesującą opinie na temat jednego z samochodów, jakie prezentowaliśmy na naszych łamach. Czytelnicy powinni jednak zwrócić uwagę na to, że dotyczy ona poprzedniego, nie zaś opisywanego na naszych łamach najnowszego modelu Suzuki Jimmy.

Porady prawne | 25

Zgodnie z art. 47 ust. 8 Ustawy o lasach strażnikowi leśnemu, wykonującemu obowiązki służbowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez LP, przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami. Chodzi mi o dokładne określenie, jakie konkretnie uprawnienia mają strażnicy leśni na podstawie tego przepisu z wymienieniem konkretnych artykułów w ustawach. Np. czy w zakresie zwalczania kłusownictwa strażnicy leśni są uprawnieni do prowadzenia dochodzenia w sprawach o kłusownictwo?

Sport leśników | 26

Katowice pod siatką; Tenisowe zmagania; W zdrowym ciele zdrowy duch.

Wejście do Lasu | 27

To było na tyle dawno, że juz się przedawniło i można o tym głośno mówić. Prawie dwadzieścia lat temu wyniosłem się z Warszawy i nabywszy stary drewniany dom na Podgórzu, wziąłem się za jego remont. Postanowiłem kupić w lesie jodłę na deski.