Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 7/2007

Informacje | 4

Jodły z podkarpackich lasów na rzymskie akwedukty; Gugny odbudowane; Krakowskie dyplomy; Etos zawodu leśnika; 34 kurs brakarski w Zwierzyńcu; BULiGL w Trybunale Konstytucyjnym; Ratunek nadszedł na czas; Mali Ekolodzy i augustowscy leśnicy

SprintMap-Las – skuteczne i wydajne narzędzie do obsługi Leśnej Mapy Numerycznej | 9

Założenia konstrukcji Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w Lasach Państwowych, stworzone w latach 1999–2000, zaowocowały w 2001 roku wprowadzeniem Standardu Leśnej Mapy Numerycznej (SLMN). Standard ten wymagał budowy aplikacji obsługującej złożony model danych przestrzennych Leśnej Mapy Numerycznej (LMN), czego wynikiem jest ciągły rozwój i dostosowywanie do nowych wymagań programów dedykowanych obsłudze mapy leśnej.

Spotkanie w Beskidach | 10

Analiza przyczyn zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidach, jak również trwająca ciągle akcja ich przebudowy, wykazują pilną potrzebę dokonania zmian w obowiązujących aktach prawnych, m.in. z zakresu nasiennictwa leśnego oraz zasadach regulujących zagadnienia planowania gospodarczego w PGL LP.

Historia leśnego czasopisma | 12

W niesłychanie ciężkich warunkach przystępujemy do wydawnictwa – w poczuciu, że nakazuje nam to obowiązek wobec społeczeństwa i leśników – tymi słowami pierwsza redakcja Lasu Polskiego zainaugurowała ukazywanie się naszego czasopisma.

Z polityką w tle | 16

Na stronach 2 i 35 zaprezentowaliśmy fragmenty tekstów dotyczących stricte leśnictwa i praktycznych zagadnień z nim związanych. Poniżej cytaty dotyczące polityki (około leśnej), od której nie udało się przez te wszystkie lata uciec.

Wykorzystujmy to, co już mamy | 18

W leśnictwach, w których występują drzewostany sosnowe z dobrze rozwiniętą warstwą podrostu dębowego, należałoby dokonać ich inwentaryzacji, ocenić możliwości wykorzystania do przebudowy i zdecydować, czy potrzebna jest modyfikacja dotychczasowych sposobów zagospodarowania.

Czy rudym grozi zagłada? | 20

Chociaż wiewiórki rude występują na terenie całej Europy, nie wszędzie są tak pospolite, jak w Polsce. W Wielkiej Brytanii ich populacja liczy mniej niż 100 tys. osobników. Wkrótce mogą stać się tam gatunkiem ginącym.

Sycowskie klony | 22

Nadleśnictwo Syców to jeden z trzech leśnych laureatów IX edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii 2005/2006. Wyróżnienie to przypadło tej jednostce za realizację projektu zachowania i pomnażania zasobów genowych ekosystemów leśnych zachodniej Polski.

W lasach Podkarpacia | 24

Na naszych łamach witamy kolejną publikację, za którą stoją m.in. ludzie w zielonych mundurach. To album prezentujących lasy południowo-wschodniej Polski.

Barczatka syberyjska Film DVD | 24

Mimo dokładnych kontroli fitosanitarnych na granicach, możliwość przedostania się do polskich lasów obcych gatunków szkodliwych owadów jest realna.

CERVACOL EXTRA | 25

Repelent przeciwko zimowemu zgryzaniu przez dziką zwierzynę.

Typy siedliskowe lasu (17) – Las mieszany wyżynny (LMwyż) | 26

Siedliska LMwyż największy udział mają w lasach Dzielnicy Gór Świętokrzyskich (22%) oraz Przedgórza Sudeckiego i Płaskowyżu Głubczyckiego (17%).

Porady prawne | 28

Kilka lat temu objąłem leśnictwo. Niestety, wdowa po moim poprzedniku nie chciała się wówczas wyprowadzić z leśniczówki, odrzucała też kolejne mieszkania zastępcze, które proponowało jej nadleśnictwo.

Rynek drzewny | 29

Rosjanie nie chcą eksportować drewna...; ...a wtórują im Słowacy; Wiatrołomy nie ostudzą popytu; 78 000 euro; Jest więcej biomasy; Uwaga na aukcyjne wiatrołomy; Truciciele do więzienia

Prof. Simona Kossak (1943–2007) | 30

Z wiosną Pan Bóg otworzył świetliste okno i wyfrunął motyl, który z natury swojej jest wolny (...) – tak młodzież z łomżyńskiego Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka pożegnała prof. Simonę Kossak na cmentarzu w Porytem niedaleko Łomży.

Jerzy Stasiak (1956–2007) | 30

5 marca po ciężkiej chorobie zmarł Jerzy Stasiak. Nasze ostatnie spotkania w Centrum Onkologicznym na warszawskim Ursynowie łączyły nas bardziej niż wieloletnia współpraca, ale też zachwiały poczucie sprawiedliwości i ładu tego świata.

Z zagranicy | 31

Strategia energetyczna UE; Europejski Dom Leśnictwa; Pod ziemię zamiast w powietrze