Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 11/2022

Informacje | 4

Poznański Ogród Dendrologiczny - Siedziba w planach; Całoroczny odstrzał lisów - Informacja z ministerstwa; O bioróżnorodności w lasach - Debata w Drawsku; Modernizacja Roku - Leśne inwestycje w finale; Tenis stołowy - Mistrzostwa Leśników w Szczecinku; Na pomoc nockom, mopkom i podkowcom - NFOŚiGW wspiera ochronę nietoperzy;

Szefowa spośród swoich | 7

W minionej dekadzie był okres, kiedy funkcję nadleśniczego pełniło tylko (i aż) pięć niewiast. W ostatnim okresie wyraźnie przybywa kobiet awansujących na szefa nadleśnictwa. Czy to nowy rozdział w praktyce kadrowej LP? Zapytaliśmy o to Iwonę Argasińską, która została nadleśniczym w Nadleśnictwie Okonek.

Leśnik z duszą żołnierza | 8

Doświadczenia z pilotażowego szkolenia wojskowego toruńskich leśników, wzbogacone wizją wyzwań obronnych oraz strategiczną i operacyjną wiedzą sztabu oficerskiego WOT, stały się podstawą opracowanego programu szkolenia obronnego, którym zostaną objęci – podlegający militaryzacji – pracownicy LP w całej Polsce. Trwają kolejne edycje tego szkolenia w regionie kujawsko-pomorskim. Niebawem będą także sukcesywnie organizowane w innych miejscach.

Ochrona przyrody w lasach | 12

W jakim kierunku powinna zmierzać ochrona przyrody w lasach? Co mamy zrobić, by przygotować się na dynamiczne zmiany klimatu? Jak żyć w obecnej rzeczywistości przyrodniczej? Oto kilka z wielu pytań, jakie postawili sobie uczestnicy XVI konferencji „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” pod  przewodnim tematem „Ochrona przyrody i zrównoważone gospodarka leśna w obliczu zmian klimatycznych”.

Natura od kuchni | 15

Lasy Państwowe dostrzegły w gospodyniach domowych partnera w promocji zdrowej żywności opartej na produktach pochodzących z lasu. Wyzwanie to jest silnie powiązane z jednoczesnym kultywowaniem tradycji regionalnych i leśnych.

Wyniki Sveaskogu w 2021 roku | 16

Sytuacja na rynku nigdy jeszcze nie była tak korzystna dla szwedzkich tartaków. Duże zapotrzebowanie na tarcicę przełożyło się na zwyżkę cen drewna okrągłego, ale jej skala była znacznie mniejsza niż w przypadku produktów drzewnych.

Głuszec – piewca miłości | 20

Próby odbudowy populacji głuszca na terenie Polski trwają od lat. Prym w tym zakresie wiodą Lasy Państwowe, które czasem ogromnym nakładem sił starają się przywrócić tego pięknego ptaka środowisku. Jednym z takich obszarów są tereny RDLP w Lublinie.

Kępy starodrzewu na zrębach cz. II | 23

W poprzednim numerze przedstawiono założenia tzw. leśnictwa retencyjnego, którego najbardziej rozpowszechnioną formą jest pozostawianie w cięciach rębnych nienaruszonych drzew i kęp starodrzewu. W niniejszej części opisano wady i zalety kęp z punktu widzenia hodowli i ochrony lasu oraz propozycje praktycznych rozwiązań w tym zakresie, koncentrując się na polskich uwarunkowaniach.

Lasy i Obywatelka | 26

W „Zapiskach myśliwego”, powstałych w połowie XIX w., Iwan Turgieniew opisuje stary, jesionowo-dębowy las uschły na skutek mrozów, mimo że wokół niego „chodziły procesje z obrazami w celu odwrócenia klęski”. I dodaje, że „zamiast poprzednich, szlachetnych drzew, wysiały się tam same brzozy i osiki, ale tymczasem inaczej hodować lasów u nas nie potrafią”.

Orły leśników cz. IV | 28

Druga wojna światowa zakończyła się 8 maja 1945 roku. Wszystkie narody Europy przyjęły to z wielką radością, w większości ustały już działania wojenne, powstawały nowe państwa i zapanował nowy porządek. Polska także się odrodziła, lecz prawie w połowie działo się to już na innych terenach.

Na biwak czas | 30

Wakacje tuż, tuż. Ci, którzy wiedzą już, że nie są im pisane zagraniczne wojaże, zapewne zaplanowali regionalne urlopy. A to oznacza, że część z Was postanowi ruszyć w Polskę, by cieszyć się jej urokiem, i może w swoich planach weźmie pod uwagę spanie pod (nie do końca) gołym niebem.

Instalacja LPG – za i przeciw | 32

W dobie rosnących cen paliwa decyzja o zakupie auta z instalacją LPG bądź o jej montażu w posiadanym już samochodzie wydaje się uzasadniona. Prawda jest taka, że tym sposobem jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty podróżowania, szczególnie gdy nie jest to pojazd nowy, a pojemność jego silnika to ok. 2,0 l.

Głoszenie nieprawdziwych opinii to zwyczajne kłamstwo, wstyd | 34

Analizy uzyskanych wyników różnorodnych badań socjologicznych prowadzonych na dużą skalę wielokrotnie potwierdziły, jak ważną rolę odgrywa samoocena sytuacji życiowej osób ankietowanych lub też ich irracjonalne, tendencyjne poglądy oparte na emocjach, kompleksach i uprzedzeniach w stosunku do innych osób i grup społecznych. Ta „inność” może dotyczyć względów etnicznych, religijnych, politycznych, a także środowiska zawodowego lub regionu pochodzenia i zamieszkania.

O budowaniu pozycji zawodu leśnika | 35

Ostatnio robiłam rewizję moich wykładów z edukacji i poszerzałam je o ostatnie doświadczenia z konferencji FAO. Uświadomiłam sobie wtedy, że jeszcze nie napisałam w naszej rubryce o jednym aspekcie edukacji leśnej w ujęciu światowym. Chodzi mianowicie o... przywrócenie prestiżu zawodu leśnika. Tak, drodzy Czytelnicy, nie jest to profesja licznie wybierana przez najlepszych maturzystów, i to nie tylko w Polsce.

Z zagranicy | 36

Słowacja - Odsetek lasów wyłączonych z użytkowania; Ukraina - 600 tys. ha lasów objętych walkami; Niemcy - Leśne płatności ekosystemowe coraz bliżej.

Rynek drzewny | 37

Import - Wniosek FPP.

Strategiczny surowiec | 38

Kiedy nadleśniczy Jelonek przyjechał do nadleśnictwa, nie mógł uwierzyć własnym oczom.