Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2022

Informacje | 4

Europejskie Sympozjum Leśne - Lasy odporne na zmiany klimatu; Surowiec drzewny poszukiwany - Polskie drewno do przerobu wewnętrznego; Togetair 2022 - Klimat i bezpieczeństwo energetyczne; ONZ dla lasów - Polski głos w dyskusji.  

Symbolika i przesłanie | 7

Jeszcze 30 lat temu sadzenie drzew na gruntach leśnych było, poza wyjątkami, zwykłą czynnością gospodarczą. A później? Zyskało znaczenie społeczne i edukacyjne, a niekiedy rodzinne – mówi Ewelina Fabiańczyk, specjalista ds. edukacji leśnej, promocji i mediów w RDLP w Zielonej Górze.

W kalejdoskopie klęski | 8

Po zakończeniu prac odnowieniowych planujemy wydać obszerną publikację obrazującą klęskę i tok postępowania związanego z likwidacją jej skutków. Nie rzecz w akcentowaniu horroru, lecz w przekazaniu kolejnym pokoleniom bogatego doświadczenia i przekonania, że nawet wielki kataklizm można przetrwać i każdy mocno zniszczony las odnowić, pod warunkiem dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim, naukowym, wykonawczym i finansowym – mówi Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu.

Odnowienia w świetle zasad hodowli i instrukcji urządzania lasu | 12

Dynamika zmian w przyrodzie, niewątpliwie związana ze zmianami klimatu, a zwłaszcza z coraz głębszym deficytem wody, wywołuje poważne skutki także w ekosystemach leśnych. Wszyscy obserwujemy, że w większości miejsc, gdzie do niedawna można było zapaść się w błoto po kolana, teraz można przejść bez zamoczenia kostek. Zjawiska, które wcześniej były co najwyżej ciekawostkami przyrodniczymi, jak jemioła na sośnie czy kornik ostrozębny, teraz urosły do rangi znaczących problemów gospodarczych.

Kępy starodrzewu na zrębach cz. I | 14

Kępy starodrzewu, zwane też niekiedy biogrupami lub wyspami starodrzewu, to pozostawione na zrębach fragmenty drzewostanu, których głównym zadaniem jest inicjowanie i przyspieszenie restytucji leśnej fauny i flory na uprawie założonej na zrębie, co przyczynia się do wzbogacania różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.

30 lat w ochronie lasu | 17

Dziewięć Zespołów Ochrony Lasu stoi na straży naszych lasów (niejednokrotnie także tych objętych parkami narodowymi czy pozostającymi w rękach prywatnych). Czasami stają się forpocztą ostrzegającą nas przed zbliżającymi się gradacjami szkodliwych owadów, innym razem detektywami, którzy krok po kroku odkrywają, co zabija drzewa, a jeszcze innym – ekspertami ujawniającymi wpływ człowieka na środowisko leśne. Ich pracownicy łączą umiejętności botaników, entomologów, chemików, strażaków, edukatorów, a nawet prawników.

Kwitnący umysł. O uzdrawiającej mocy natury | 19

Ogrodom już od starożytności przypisywano uzdrawiającą moc, wierząc, że to właśnie kontakt z naturą może ukoić zmysły i ma pozytywny wpływ na nasze życie.

Posiedzenie FACE w Warszawie | 21

Tegoroczne zgromadzenie ogólne krajów członkowskich Europejskiej Federacji Łowieckiej (FACE) odbyło się w Warszawie. Za jego organizacją nad Wisłą stał Jarosław Kuczaj, leśnik i pracownik RDLP w Toruniu, były członek ZG PZŁ, który zasiadając we władzach zrzeszenia, w krótkim czasie doprowadził do wzmożenia aktywności strony polskiej w strukturach federacji, a dziś pełni zadania jej niezależnego doradcy ds. politycznych.

Puszcza Białowieska w badaniach LIFE+ | 22

Puszczański las zmienia się dynamicznie. Zespół LIFE+ ForBioSensing dowiedział się, jak wygląda aktualny stan Puszczy Białowieskiej, określił kierunki zmian w tamtejszych drzewostanach oraz dokonał ich analizy. Jak przebiegały prace nad projektem Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych?

Dobre praktyki leśne | 24

13 lutego 2022 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 17 listopada 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 84). Dotyczy ona ważnej kwestii dla leśnictwa i ochrony przyrody – dobrych praktyk leśnych. Z oczywistych względów należy przybliżyć Czytelnikom „Lasu Polskiego” istotę tej nowelizacji.

Rozważania o rosole | 26

Polski nieśmiertelny rosół, niemający swojego odpowiednika w języku angielskim, zwany też zupą rozsoloną lub kontuzem, przez wieki uchodził za ponadczasowe dobro narodowe. Na zasadzie wymiany pokoleniowej tak samo gotowali go nasi pradziadowie, dziadowie, rodzice. Gościł w polskich domach niemal w każdą niedzielę. Postaramy się odpowiedzieć, czy ta tradycja przetrwała do dziś, a także podpowiemy, jak ugotować najlepszy, najbardziej aromatyczny i klarowny bulion, w którym w dodatku niemały będzie udział lasu.

Utalentowany preparator | 28

W tym roku przypada 120. rocznica urodzin utalentowanego polskiego preparatora – Jerzego Henryka Gundłacha, który w okresie międzywojennym wykonał szereg eksponatów zwierzęcych dla Muzeum Przyrodniczego Puszczańskiego w Białowieży.

Orły leśników cz. III | 30

Na fotografiach z lat 20. XX wieku można zobaczyć leśników w eleganckich mundurach. W rzeczywistości jednak nie wszystkich było stać na uszycie własnego uniformu, a szczególnie dotyczyło to osób na najniższych stanowiskach. Dodatkowo niezbyt precyzyjne przepisy sprawiały, że mundury dostosowywano m.in. do pracy w terenie, co powodowało różnice między nimi. Dopiero w 1930 r. wydano „Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 marca 1930 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych” (Dz.U. rok 1930 nr 25 poz. 222), które miało ujednolicić wygląd mundurów.

Konkurs na Dzień Dziecka | 32

Tajemniczy las przygód

Ewaluacja jako klucz do rozwoju | 34

Ewaluacja to znacznie więcej niż ocena pracy edukatora. Przede wszystkim zapewnia informację zwrotną – w krótkim czasie dostarcza wielu cennych, i co ważne, porównywalnych informacji od odbiorców działań edukacyjnych. Pełni również rolę podsumowującą. Dlatego właśnie warto poświęcić czas na jej przeprowadzenie. To całkiem proste.

Z zagranicy | 36

Niemcy - Wczesne wykrywanie stresu suszy z kosmosu; Szwecja - Lasy państwowe zwycięzcą leśnego rankingu zrównoważonych marek; Czechy - Skokowa poprawa
wyników lasów państwowych; Niemcy - Badania nad modelami płatności ekosystemowych.  

Rynek drzewny | 37

Polityka - Rosyjski system certyfikacji

Chińczyki trzymają się mocno | 38

Bardzo wzruszył mnie ostatnio post na znanym portalu społecznościowym, z którego dowiedziałem się, że nieprawdą jest, jakoby drewno z pewnego zrębu w Borach Tucholskich zostało wysłane do Chin albo nawet i gdzie indziej za granicę.